KEMAL GÖZLER'İN MAKALELERİ
(Kemal Gözler'in kitapları için burasını tıklayınız)
(Kemal Gözler'in aldığı atıflar için burasını tıklayınız)

2024 YILI

 1. Kemal Gözler, “Mehman A. Damirli’nin Genel Hukuk Teorisi: Türkiye’de Tarihî Gelişimi ve Çağdaş Durumu Başlıklı Kitabı Hakkında”, www.anayasa.gen.tr/damirli.htm (Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024).
 2. Kemal Gözler, “OSCOLA'ya Hayır!”, www.tuhas.com.tr/oscolaya-hayir.htm (Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024).
 3. Kemal Gözler, “Chicago'ya Hayır!”, www.tuhas.com.tr/chicagoya-hayir.htm (Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024).
 4. Kemal Gözler, “Bir Türk Hukuk Atıf Geleneği Var mı?”, www.tuhas.com.tr/turk-atif-gelenegi.htm (Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024).
 5. Kemal Gözler, “TÜHAS'ın Gerekliliği Konusunda Altı Makale”, www.tuhas.com.tr/alti-makale.htm (Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024).

2023 YILI

 1. Kemal Gözler, “İdare Hukukunda Taşlar Yerine Oturuyor! Anayasa Mahkemesinin 8 Kasım 2023 Tarih ve E.2023/97, K.2023/192 Sayılı Kararı Hakkında Gözlemler”, www.idare.gen.tr/aym-k2023-192.htm (Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023).
 2. Kemal Gözler, “Anayasa Mahkemesinin 11 Ekim 2023 Tarih Ve E.2018/120, K.2023/171 Sayılı 3 Numaralı Cbk Kararı Hakkında”, www.anayasa.gen.tr/aym-k2023-171.htm (Yayın Tarihi: 1 Aralık 2023).
 3. Kemal Gözler, “Mayıs 2023 Seçimleri Sürecinde Ortaya Çıkan Seçim Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar”, www.anayasa.gen.tr/2023-secimleri.pdf (Yayın Tarihi: 5 Kasım 2023).
 4. Kemal Gözler, “Hukuk Fakültelerinde Bilimsel Yazma, Alıntı ve Atıf Usûlleri Dersine Neden İhtiyaç Vardır?”, www.anayasa.gen.tr/aau-lisans.htm (Yayın Tarihi: 14 Eylül 2023).
 5. Kemal Gözler, “Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programlarında ‘Bilimsel Araştırma ve Etik’ Dersi Değil, ‘Bilimsel Yazma, Alıntı ve Atıf Usûlleri’ Dersi Konulmalıdır”, www.anayasa.gen.tr/aau-yuksek-lisans.htm (Yayın Tarihi: 15 Eylül 2023).
 6. Kemal Gözler, “Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında ‘Tez Yazım Kılavuzu’ Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/aau-tez-kilavuzu.htm (Yayın Tari-hi: 16 Eylül 2023).
 7. Kemal Gözler, “Hukuk Dergilerinde ‘Makale Yazım Kuralları’ Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/aau-dergi.htm (Yayın Tarihi: 20 Eylül 2023).
 8. Kemal Gözler, “Yayınevlerinde Bilimsel Yazma, Yayınlama ve Atıf Usûlleri Kurallarının Belirsizliği Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/aau-yayinevleri.htm (Yayın Tarihi: 22 Eylül 2023).
 9. Kemal Gözler, “Hukuk Uygulamasında Atıf Usûlleri Kurallarının Belirsizliği Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/aau-uygulama.htm (Yayın Tarihi: 25 Eylül 2023).

2022 YILI

 1. Kemal Gözler, “Altılı Masanın Anayasa Değişikliği Önerisi Hakkında Eleştiriler-1: Altılı Masanın Anayasa Değişikliği Önerisi Güçlendirilmiş Parlâmenter Sistem mi, Yoksa Yarı-Başkanlık Sistemi mi Getiriyor?”, www.anayasa.gen.tr/altili-masa-elestiri-1.htm (Yayın Tarihi: 3 Aralık 2022).
 2. Kemal Gözler, “Altılı Masanın Anayasa Değişikliği Önerisi Hakkında Eleştiriler-2: Anayasa Değişikliği Önerisi Neden Tek Adam Rejimini Engelleyemez?”, www.anayasa.gen.tr/altili-masa-elestiri-2.htm (Yayın Tarihi: 5 Aralık 2022).
 3. Kemal Gözler, “Altılı Masanın Anayasa Değişikliği Önerisi Hakkında Eleştiriler-3: Türkiye İçin Parlâmenter Hükûmet Sistemi Neden Şarttır?”, www.anayasa.gen.tr/altili-masa-elestiri-3.htm (Yayın Tarihi: 7 Aralık 2022).
 4. Kemal Gözler, “Altılı Masanın Anayasa Değişikliği Önerisi Hakkında Bir Eleştiriler-4: Biçime ve İçeriğe İlişkin Çeşitli Gözlemler”, www.anayasa.gen.tr/altili-masa-elestiri-4.htm (Yayın Tarihi: 8 Aralık 2022).
 5. Kemal Gözler, “Tolga Şirin’e Cevap-1”, www.anayasa.gen.tr/altili-masa-sirin-1.htm (Yayın Tarihi: 6 Aralık 2022).
 6. Kemal Gözler, “Tolga Şirin’e Cevap-2”, www.anayasa.gen.tr/altili-masa-sirin-2.htm (Yayın Tarihi: 7 Aralık 2022).
 7. Kemal Gözler, “Kapuçin Maymunları Adaletsizliğe İsyan Ederken İnsanlar Neden İsyan Etmiyor? Engin Topuzkanamış’ın ‘Kapuçin Maymunları Neden Salatalık Sevmez?’ Başlıklı Kitabı Hakkında Bir Tanıtım Yazısı”, www.anayasa.gen.tr/kapucin-maymunlari.htm (Yayın Tarihi: 15 Kasım 2022).
 8. Kemal Gözler, “Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Neler Oluyor?”, www.anayasa.gen.tr/bogazici-sbe.htm (Yayın Tarihi: 5 Ekim 2022).
 9. Kemal Gözler, “Anayasa Mahkemesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Üzerine: Anayasa Mahkemesinin 20 Temmuz 2022 Tarih ve E.2021/121, K.2022/88 Sayılı Kararı Hakkında Bir Eleştiri”, www.anayasa.gen.tr/hagb.htm (Yayın Tarihi: 24 Eylül 2022).
 10. Kemal Gözler, “Kerem Altıparmak'a Cevap: Anayasa Mahkemesinin HAGB Bırakılması Kararı Dolayısıyla”, www.anayasa.gen.tr/hagb-altiparmaka-cevap.htm (Yayın Tarihi: 26 Eylül 2022).
 11. Kemal Gözler, “Anayasa Mahkemesinin HAGB Kararının Hakkında Üç Makale İçin Sunuş”, www.anayasa.gen.tr/hagb-sunus.htm (Yayın Tarihi: 27 Eylül 2022).
 12. Kemal Gözler, “Hukuk Normlarının Geçerliliği Teorisi Açısından Anayasa Mahkemesinin HAGB Kararının Değerlendirilmesi”, www.anayasa.gen.tr/hagb-gecerlilik.htm (Yayın Tarihi: 27 Eylül 2022).
 13. Kemal Gözler, “Anayasa Mahkemesinin HAGB Kararının Kendi İçinde Değerlendirilmesi”, www.anayasa.gen.tr/hagb-2.htm (Yayın Tarihi: 29 Eylül 2022).
 14. Kemal Gözler, “Anayasa Yargısının Bireysel Başvurulaşması”, www.anayasa.gen.tr/bireysel-basvurulasma.htm (Yayın Tarihi: 1 Ekim 2022).
 15. Kemal Gözler, “Anayasa Mahkemesinin '… Yönünden İptal Kararları’ Hakkında Bir Eleştiri”, www.anayasa.gen.tr/yonunden-iptal.htm (Yayın Tarihi: 25 Nisan 2022).
 16. Kemal Gözler, “‘Anayasa Mahkemesinin Yönünden İptal Kararları Hakkında Bir Eleştiri’ Başlıklı Makaleme Bir Ek”, www.anayasa.gen.tr/yonunden-iptal-ek.htm (Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2022).

2021 YILI

 1. Kemal Gözler, “Hukukta İçerik ve Biçim”, www.anayasa.gen.tr/icerik-bicim.htm (Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2020).
 2. Kemal Gözler, “İstanbul Sözleşmesinin Feshine İlişkin Danıştay Kararı Hakkında Eleştiriler (Danıştay Onuncu Dairesinin 28 Haziran 2021 tarih ve 2021/1747 Sayılı Kararı)”, www.anayasa.gen.tr/danistay-istanbul-sozlesmesi.htm (Yayın Tarihi: 30 Haziran 2021).
 3. Kemal Gözler, “Yönetmeliklerin Cumhurbaşkanlığı Tarafından Denetimi Üzerine: Anayasa Mahkemesinin 18 Mart 2021 Tarih ve E.2018/127, K.2021/18 Sayılı Kararı Hakkında Bir Eleştiri”, www.anayasa.gen.tr/aym-2021-18.htm (Yayın Tarihi: 17 Haziran 2021).
 4. Kemal Gözler, “Türkiye Yönetiminde Karmaşa: MEB’in Okulları Son Anda Açma ve Kapaması Hakkında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/karmasa.htm (Yayın Tarihi: 1 Haziran 2021).
 5. Kemal Gözler, “Pandemiyle Mücadele Sürecinin Hukukî Şeması: Bir Özet”, www.anayasa.gen.tr/pandemi-ozet.htm (Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2021).
 6. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: Var mı Böyle Bir Şey?”, www.anayasa.gen.tr/cb-kabinesi.htm (Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2021).
 7. Kemal Gözler, “Genelge Devleti: Hukukta Şeklin Önemi Üzerine”, www.anayasa.gen.tr/genelge-devleti.htm (Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2021).
 8. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanının Uluslararası Sözleşmeleri Feshetme Yetkisi Var Mı? İstanbul Sözleşmesinin Feshi Hakkında 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Üzerine Eleştiriler)”, www.anayasa.gen.tr/ua-sozlesme-fesih.htm (Yayın Tarihi: 20 Mart 2021).
 9. Kemal Gözler, “Anayasa Kelimesi Üzerine” www.anayasa.gen.tr/anayasa-kelimesi.htm (Yayın Tarihi: 28 Şubat 2021).
 10. Kemal Gözler, “Anayasanın 14’üncü Maddesindeki Durumlarda Yasama Dokunulmazlığı İşler mi? (Yargıtayın Ömer Faruk Gergerlioğlu Kararını Değerlendirebilmek İçin Bir Ön Bilgi), www.anayasa.gen.tr/gergerlioglu.htm (Yayın Tarihi: 23 Şubat 2021).
 11. Kemal Gözler, “YÖK’ün Hukukçu Olmayan Hukuk Fakültesi Dekanlarına İlişkin 16 Şubat 2021 Tarihli Açıklaması Hakkında”, www.anayasa.gen.tr/yok-hukuk.htm (Yayın Tarihi: 16 Şubat 2021).
 12. Kemal Gözler, “İlk Osmanlı Anayasası: 1838 Sırp Knezliği Anayasası (Turski Ustav)”, www.anayasa.gen.tr/turski-ustav.htm (Yayın Tarihi: 13 Şubat 2021).
 13. Kemal Gözler, “Hoş Geldin Boğaziçi Hukuk: Boğaziçi Üniversitesinde Neden İki Yeni Fakülte Kuruldu?”, www.anayasa.gen.tr/bogazici-hukuk.htm (Yayın Tarihi: 6 Şubat 2021).
 14. Kemal Gözler, “Yahya Berkol Gülgeç: Bir Yazar Tanıtım Yazısı”, www.anayasa.gen.tr/ybg.htm (Yayın Tarihi: 3 Şubat 2021)
 15. Kemal Gözler, “Elveda Anayasa Mahkemesi: İrfan Fidan Olayı”, www.anayasa.gen.tr/irfan-fidan-olayi.htm (Yayın Tarihi: 23 Ocak 2021).

2020 YILI

 1. Kemal Gözler, “Mithat Paşanın Ahı: 'Yazık! Konstitüsyon Bitti, Bu Millet Terakki Edemiyecek!' (1876 Kanun-ı Esasîsinin İlânının 144’üncü Yıl Dönümü Dolayısıyla)”, (www.anayasa.gen.tr/konstitusyon-bitti.htm) (Yayın Tarihi: 23 Aralık 2020).
 2. Kemal Gözler, “Alenî Olan Ne? Duruşma mı, Yargılama mı?”, (www.anayasa.gen.tr/alenilik.htm) (Yayın Tarihi: 6 Aralık 2020).
 3. Kemal Gözler, Kemal Gözler, “Dava Belgelerinin Yayınlanması Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/dava-belgelerinin-yayini.htm (Yayın Tarihi: 26 Kasım 2020).
 4. Kemal Gözler, “Mahkeme Kararlarının Yayınlanması Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/mah-karar-yayini.htm (Yayın Tarihi: 25 Kasım 2020).
 5. Kemal Gözler, “Sağlık Personeline Getirilen İstifa Yasağı Hukuka Uygun mu?”, www.anayasa.gen.tr/istifa-yasagi.htm (Yayın Tarihi: 15 Ekim 2020).
 6. Kemal Gözler, “Organize İşler 3: Korsan Sarmalı”, www.anayasa.gen.tr/korsan-sarmali.htm (Yayın Tarihi: 22 Ekim 2020).
 7. Kemal Gözler, “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesine Karşı”, www.anayasa.gen.tr/berberoglu-2.htm (Yayın Tarihi: 15 Ekim 2020).
 8. Kemal Gözler, “Cupidae legum iuventuti salutem!”, www.anayasa.gen.tr/cupidae-legum.htm (Yayın Tarihi: 1 Ekim 2020).
 9. Kemal Gözler, “Korona Virüs Salgınıyla Mücadele İçin Alınan Tedbirler Hukuka Uygun mu? (2)”, www.anayasa.gen.tr/korona-2.htm (Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2020).
 10. Kemal Gözler, “Korona Virüs Salgınıyla Mücadele İçin Alınan Tedbirler Hukuka Uygun mu?”, www.anayasa.gen.tr/korona.htm (Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2020).
 11. Kemal Gözler, Kemal Gözler, “Yürürlükte Olmayan Bir Kanun, Yürürlükten Kaldırılabilir mi? 23 Haziran 2020 Tarih ve 7248 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/7248-sayili-kanun.htm, (Yayın Tarihi: 25 Haziran 2020).
 12. Kemal Gözler, “Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Ne İşe Yarar? Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 9 Haziran 2020 Tarih ve 2020/3740 D. İş Sayılı Erişimin Engellenmesi Kararı Hakkında Bir Değerlendirme”, www.idare.gen.tr/ankara-1-sch-2020-3740.htm (Yayın Tarihi: 23 Haziran 2020).
 13. Kemal Gözler, “Anayasa Mahkemesinin 10 Aralık 2019 Tarih ve 2015/5612 Sayılı 'Kemal Gözler (2) Kararı' ile İlgili Duyuru ve Açıklama”, idare.gen.tr/kemal-gozler-2-karari.htm (Yayın Tarihi: 21 Haziran 2020).
 14. Kemal Gözler, “Korsan Ders Kitabı Sorunu: Türkiye’de Fikrî Mülkiyet Bilinci Üzerine”, www.anayasa.gen.tr/korsan-kitap.htm (Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2020).
 15. Kemal Gözler, “Devlet Personel Başkanlığı Web Sitesi Neden Hâlâ Yayında?”, www.anayasa.gen.tr/dpb.htm (Yayın Tarihi: 9 Ocak 2020).
 16. Kemal Gözler, “İslâm Hukukunun Değeri-2: Lâik Hukukun Kemirilmesi, İslâm Hukukunun Eleştirisi ve Savunulması”, www.anayasa.gen.tr/islam-hukuku-2.htm (Yayın Tarihi: 8 Ocak 2020).

2019 YILI

 1. Kemal Gözler, “Sigara Haram mı?”, http://www.anayasa.gen.tr/sigara-haram-mi.htm, 20 Şubat 2019.
 2. Kemal Gözler, “Sigara Haram mı? (2): Eleştirilere Cevaplar”, http://www.anayasa.gen.tr/sigara-haram-mi-2.htm, 13 Mart 2019.
 3. Kemal Gözler, “Hukuk-Fıkıh İlişkisi: İslam Hukukçusu Kimdir?”, http://www.anayasa.gen.tr/hukuk-fikih.htm, 19 Mart 2019.
 4. Kemal Gözler, “Hayrettin Karaman'a Cevaplar”, http://www.anayasa.gen.tr/karamana-cevaplar.htm, 28 Mart 2019.
 5. Kemal Gözler, “YSK'nın Kararı Hakkında Neden Yazmadım?”, http://www.anayasa.gen.tr/ysk-neden-yazmadim.htm, 24 Temmuz 2019.
 6. Kemal Gözler, “YSK'nın Bağımsızlığı Üzerine: Gözlemler ve Öneriler”, http://www.anayasa.gen.tr/ysk-bagimsizlik.htm, 25 Temmuz 2019.
 7. Kemal Gözler, “Hukukun Siyasetle İmtihanı-2”, http://www.anayasa.gen.tr/ysk-imtihan.htm, 26 Temmuz 2019.
 8. Kemal Gözler, “'Hukuk' Kelimesi Kaç Yaşında? Etimoloji Bize Ne Söyler?”, http://www.anayasa.gen.tr/hukuk-kac-yasinda.htm, 1 Ağustos 2019.
 9. Kemal Gözler, “'İslam Hukuku' Terimi Kaç Yaşında? 'Fıkıh' Yerine Ne Zamandan Beri 'İslâm Hukuku' Terimi Kullanılıyor?”, http://www.anayasa.gen.tr/islam-hukuku-kac-yasinda.htm, 3 Ağustos 2019.
 10. Kemal Gözler, “Anayasa Mahkemesinin Usulsüz Alıntısı: Anayasa Mahkemesinin Ali Kıdık Kararındaki Prima Facie İhlâl Doktrininin Sahibi Kim?”, http://www.anayasa.gen.tr/aym-usulsuz-alinti.htm, 19 Ağustos 2019.
 11. Kemal Gözler, “Akademik Dergi Yayıncılığı Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler”, http://www.anayasa.gen.tr/dergi-yayinciligi.htm, 22 Ağustos 2019.
 12. Kemal Gözler, “AÜSBFD Tarafından Reddedilen Bir Makalem Dolayısıyla”, http://www.idare.gen.tr/ausbfd-ret.htm, 23 Ağustos 2019.
 13. Kemal Gözler, “Osmanlı/Türk İl Özel İdaresi Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 26 Mart 1913 Tarihli Kanun-ı Muvakkat, 10 Ağustos 1871 Tarihli Fransız Kanunundan mı İktibas Edilmiştir?”, http://www.idare.gen.tr/ioi-fransiz-etkisi.htm, 23 Ağustos 2019.
 14. Kemal Gözler,“Gerekçeli Karar Kaç Ayda Yazılır? Davacısı Olduğum Altı Davada Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin Gerekçeli Kararları On Sekiz Aydır Yazmaması Hakkında Bir Açıklama”, http://www.anayasa.gen.tr/kac-ayda.htm, 6 Eylül 2019.
 15. Kemal Gözler, “Erişimi Engellenen Bir Web Sayfasının İçerik Sağlayıcısı Tarafından Yayından Çıkarılması Ne İşe Yarar? Erişim Sağlayıcıları Birliğinin Bir E-Postasının Düşündürdükleri (İçerik Sağlayıcıları İçin Bir Uyarı)”, http://www.anayasa.gen.tr/esbnin-epostasi.htm, 9 Eylül 2019.
 16. Kemal Gözler, “Altuğ Yalçıntaş’ın Cevabına Cevap: İtibarımı Editör ve Hakemler Üzerinde Baskı Kurmak İçin mi Kullanıyorum?” www.idare.gen.tr/yalcintasa-cevap.htm (Yayın Tarihi: 4 Ekim 2019).
 17. Kemal Gözler, "Anadolu Hukukta Neler Oluyor? Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Bir Hukuk Felsefesi Hocasının Görevine Son Verilmesi ve Hukuk Felsefesi Dersini Vermekle Bir İlahiyat Fakültesi Hocasının Görevlendirilmesi Hakkında Bir Eleştiri", www.anayasa.gen.tr/anadolu-hukuk.htm (Yayın Tarihi: 7 Ekim 2019).
 18. Kemal Gözler, "Hukukçu Olmayan Hukuk Dekanları: Türkiye’de Bazı Hukuk Fakültelerine Hukukçu Olmayan Dekan Atanması Hakkında Eleştiriler", www.anayasa.gen.tr/dekanlar.htm (Yayın Tarihi: 12.10.2019).
 19. Kemal Gözler, “Emir Kaya’ya Cevap: Hukuk Fakültelerine Hukukçu Dekan Atanmasını İstemek Hukukçuluk Fetişizmi Değildir”, www.anayasa.gen.tr/kaya-ya-cevap.htm (Yayın Tarihi: 18.10.2019).
 20. Kemal Gözler, “Hukukçu Olmayan Hâkimler Sorunu-1: Hukuk Fakültesi Mezunu Olmayan Anayasa Mahkemesi Üyeleri”, www.anayasa.gen.tr/aym-h-o-uyeler.htm (Yayın Tarihi: 21.10.2019).
 21. Kemal Gözler, “Hukukçu Olmayan Hâkimler Sorunu-2: İdarî Yargıda Hukukçu Olmayan Hâkimler (Uzun Versiyon)”, www.anayasa.gen.tr/idari-yargi-hakimleri-uzun.htm (Yayın Tarihi: 24.10.2019).
 22. Kemal Gözler, “İlâhiyat Nereye Gidiyor? Hukukun Sefaleti ve İlahiyatın Zenginliği Üzerine Gözlemler (Bırakın Sayılar Konuşsun!)”, www.anayasa.gen.tr/hukuk-ilahiyat.htm (Yayın Tarihi: 3 Kasım 2019).
 23. Kemal Gözler, “İlâhiyat Nereye Gidiyor? (2) İlahiyatta Yüksek Lisans ve Doktora Sayıları Hakkında Gözlemler”, www.anayasa.gen.tr/ilahiyat-yl-doktora.htm (Yayın Tarihi: 7 Kasım 2019).
 24. Kemal Gözler, “Akademinin Değersizleşmesi Üzerine”, . www.anayasa.gen.tr/degersizlesme.htm (Yayın Tarihi: 24 Kasım 2019).
 25. Kemal Gözler, “Anayasa Candır: Ayşe Odman’ın Aynı İsimli Başlıklı Kitabı Hakkında Bir Tanıtım ve İnceleme Yazısı”, www.anayasa.gen.tr/anayasa-candir.htm (Yayın Tarihi: 29 Kasım 2019).
 26. Kemal Gözler, “Biga İİBF'ye Cevap”, www.anayasa.gen.tr/biga-iibf.htm (Yayın Tarihi: 2 Aralık 2019).
 27. Kemal Gözler, “Üniversitelere Girişte Tercih Yapmayan Aday ve Boş Kalan Kontenjan Olgusu Bize Ne Söyler? (Akademinin Değersizleşmesi Üzerine Makaleme Birinci Ek)”, www.anayasa.gen.tr/degersizlesme-ek.htm (Yayın Tarihi: 3 Aralık 2019).
 28. Kemal Gözler, “İlahiyatçı Hukuk Doçentleri Geliyor (mu?) Hukuk Temel Alanında Doçentliğe Başvuru Koşulları Neden Değişti?”, www.anayasa.gen.tr/docentlik.htm (Yayın Tarihi: 3 Aralık 2019).
 29. Kemal Gözler, “Üniversitelerde Yabancı Öğrenci Sayısı Sorunu (Akademinin Değersizleşmesi Üzerine Makaleme İkinci Ek)”, www.anayasa.gen.tr/yabanci-ogrenci.htm (Yayın Tarihi: 7 Aralık 2019).
 30. Kemal Gözler, “2019-2020 Öğretim Yılında Öğrenim Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazetede Yayınlandı mı? Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Karar Alma Sürecinin Etkililiği ve Rasyonalitesi Üzerine Bir Sorgulama”, www.anayasa.gen.tr/ogrenim-ucretleri.htm (Yayın Tarihi: 8 Aralık 2019).
 31. Kemal Gözler, “İslâm Hukukunun Değeri: İslâm Hukuku, Batı Hukukuna Alternatif Olabilir mi?”, www.anayasa.gen.tr/islam-hukuku.htm (Yayın Tarihi: 16 Aralık 2019).
 32. Kemal Gözler, “Öğrenim Ücretlerini Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararının 6 Ay Gecikmeyle Yayınlanması Üzerine”, www.anayasa.gen.tr/ogrenim-ucretleri-ek.htm (Yayın Tarihi: 24 Aralık 2019).
 33. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin Uygulamadaki Değeri: Bir Buçuk Yıllık Bir Bilanço”, www.anayasa.gen.tr/cbhs-bilanco.htm (Yayın Tarihi: 27 Aralık 2019).

2018 YILI

 1. Kemal Gözler, “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Açık Mektup”, www.idare.gen.tr/auhf-acik-mektup.html, 4 Haziran 2018.
 2. Kemal Gözler, “Kamu Tüzel Kişiliği Ne İşe Yarar? K. Begüm İsbir’in Kamu Tüzel Kişiliği İsimli Doktora Tezinin Düşündürdükleri”, www.idare.gen.tr/kamu-tuzel-kisiligi.pdf, 4 Haziran 2018.
 3. Kemal Gözler, “Anayasa Mahkemesinin 19 Nisan 2018 Tarih ve 2014/5232 Numaralı 'Kemal Gözler Kararı'yla İlgili Duyuru ve Açıklama”, www.anayasa.gen.tr/aym-gozler-karari-19-4-2018.htm, 10 Kasım 2018.
 4. Kemal Gözler, “Yargıtayın Enis Berberoğlu Kararı Hakkında Bir Açıklama” www.anayasa.gen.tr/berberoglu.html, 24 Temmuz 2018.
 5. Kemal Gözler, “Hukuk Nereye Gidiyor? Gözlemler ve Sorular”, www.anayasa.gen.tr/hukuk-nereye-gidiyor.htm, 6 Aralık 2018.
 6. Kemal Gözler, “Demokrasi Nereye Gidiyor? Nerede Hata Yaptık?” www.anayasa.gen.tr/demokrasi-nereye-gidiyor.htm, 12 Aralık 2018.

2017 YILI

 1. Kemal Gözler, “Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Doç. Dr. Murat Sevinç’in Kamu Görevinden Çıkarılması Hakkında Bir Açıklama”, www.anayasa.gen.tr/kaboglu-sevinc.htm, 9 Şubat 2017.
 2. Kemal Gözler, “Anayasa Değişikliği Karşısında Anayasacıların Suskunluğu Üzerine Bir Deneme”, www.anayasa.gen.tr/suskunluk.pdf, 20 Şubat 2017.
 3. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi mi, Başkanlık Sistemi mi, Yoksa Neverland Sistemi mi? 16 Nisan’da Neyi Oylayacağız?”, www.anayasa.gen.tr/neverland.htm, 24 Şubat 2017.
 4. Kemal Gözler, “16 Nisan’da Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Bir ‘Suistimalci Anayasa Değişikliği’ midir?”, http://www.anayasa.gen.tr/suistimalci.htm, 1 Mart 2017.
 5. Kemal Gözler, “Referandum mu, Plebisit mi?”,www.anayasa.gen.tr/plebisit.htm, 5 Mart 2017.
 6. Kemal Gözler, “On the Silence of Turkish Constitutionalists in the Face of the Amendment”, International Journal of Constitutional Law Blog, at: www.iconnectblog.com/2017/03/on-the-silence-of-turkish-constitutionalists-in-the-face-of-the-amendment/ Mar. 16, 2017.
 7. Kemal Gözler, “’Fesih’ ve ‘Seçimlerin Yenilenmesi” Farklı Kavramlar mı? ‘Cumhurbaşkanının Meclisi Fesih Yetkisi Yoktur’ İddiası Üzerine Bir İnceleme”, www.anayasa.gen.tr/fesih-yenileme.html, 30 Mart 2017.
 8. Kemal Gözler, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘Fesih’ ve ‘Seçimlerin Yenilenmesi’nin Farklı Şeyler Olduğu Yolundaki Açıklaması Hakkında Bir İnceleme”, www.anayasa.gen.tr/fesih-bozdag.html, 31 Mart 2017.
 9. Kemal Gözler, “Referandumdan Önce Son Gözlemler”, www.anayasa.gen.tr/son-gozlemler.html, 9 Nisan 2017.
 10. Kemal Gözler, “Mühürsüz Oy Pusulası Tartışması: YSK'nın 16 Nisan 2017 Tarih ve 560 sayılı Kararı Hakkında Bir İnceleme”, www.anayasa.gen.tr/muhursuz.html, 19 Nisan 2017.
 11. Kemal Gözler, “YSK Kararlarının Kesinliği Üzerine”, www.anayasa.gen.tr/ysk-baglayicilik.html, 21 Nisan 2017.
 12. Kemal Gözler, “Demokrasi Nasıl Korunabilir? Uyuyan Devi Uyandırmak”, www.anayasa.gen.tr/dev.html, 26 Nisan 2017.1988-2017 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ MAKALELER


I. KAĞIT DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Kemal Gözler, “Halkoylamasının Değeri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XL, 1988, Sayı 1-4, s.97-113 [Tam Metin].
 2. Kemal Gözler, “Sigara İçme Özgürlüğü ve Sınırları: Özgürlüklerin Sınırlandırılması Problemi Açısından Sigara Yasağı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 47, Sayı 1, Ocak 1990, s.31-67 [Tam Metin].
 3. Kemal Gözler, “Olağanüstü Hal Rejimlerinde Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sistemi ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 47, sayı 4, Ağustos 1990, s.561-590 [Tam Metin].
 4. Kemal Gözler, “Bireysel Başvuru ve Kıbrıs Sorunu”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 15, 1993, s.165-174 [Tam Metin].
 5. Kemal Gözler, “Omospondiopoihsh thz Ellhnotourkikhz 'Politeiaz tou Aigaiou'”, Enauma, 2-Martioz 1993, s.11-13 [PDF].
 6. Kemal Gözler, “Fransız Anayasa Konseyi Kararları Kroniği: 1994”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 44, 1995, Sayı 1-4, s.809-819 [Tam Metin].
 7. Kemal Gözler, Kemal Gözler, “Fransız Anayasa Konseyi Kararları Kroniği: 1995”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Cilt 46, 1997, Sayı 1-4,s.159-167 [Tam Metin].
 8. Kemal Gözler, “La question de la supériorité des normes de droit international sur la constitution”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1996, Sayı 1-4, s.195-212 [Texte integral / Tam Metin].
 9. Kemal Gözler, “La théorie d'Olivier Beaud”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Cilt 46, 1997, Sayı 1-4, s.129-157 [Texte integral / Tam Metin].
 10. Kemal Gözler, “Sur la validité des limites de la révision constitutionnelle déduites de l’esprit de la constitution”, Annales de la Faculté de droit d’İstanbul, Vol.XXXI, No 47, Mai 1997, s.109-121. [Texte integral / Tam Metin].
 11. Kemal Gözler, “La question de la hiérarchie entre les normes constitutionnelles”, Annales de la Faculté de droit d'Istanbul, Vol. XXXII, No 48, 1998, p.65-92 [Texte integral / Tam Metin].
 12. Kemal Gözler, “Les origines des pomaks de Lofça d'après les tahrir defters ottomans: 1479-1579”, TURCICA: Revue d'études turques, 1999, Tome 31, p.35-66 [Tam Metin / Texte integrale] (DOI: 10.2143/TURC.31.0.2004187) [To Download Article: Peeters Online Journal].
 13. Kemal Gözler, “XV ve XVI'ncı Asırlarda Lofça Pomak Köylerinin İlk Müslüman Sakinleri”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2002, Cilt III, Kısım III, s.1397-1437 (Türk Tarih Kurumu Tarafından Düzenlenen 13. Türk Tarih Kongresinde Sunulan Tebliğ, Ankara, 4-8 Ekim 1999) [Tam Metin].
 14. Kemal Gözler, “Realist Yorum Teorisi ve Mekanist Anayasa Anlayışı”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 1998, Cilt 15, s.207-249. (Anayasa Mahkemesinin 36'ncı Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Tarafından Düzenlenen Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu, 27-28 Nisan 1998) [Tam Metin].
 15. Kemal Gözler, “Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlangıcı Konusunda Üçüncü Bir İhtimal”, Ankara Barosu Dergisi, 1998, Sayı 3, s.27-32 [Tam Metin].
 16. Kemal Gözler, “Askeri Yargı Organlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Uygunluğu Sorunu”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 21-22, 1999-2000, s.77-93 [Tam Metin].
 17. Kemal Gözler, “İnsan Hakları Normlarının Anayasaüstülüğü Sorunu”, in Türkiye'de İnsan Hakları, Ed. Oya Çitçi, Ankara, TODAİE Yayını, 2000, s.25-46. (6-7 Aralık 1998 tarihinde TODAİE tarafından düzenlenen Türkiye'de İnsan Hakları Konferansında sunulan tebliğ) [Tam Metin].
 18. Kemal Gözler, “Monarşi ve Cumhuriyet”, Türkiye Günlüğü, Sayı 53, Kasım-Aralık 1999, s.27-34 [Tam Metin].
 19. Kemal Gözler, “Hukuk Açısından Cumhuriyet ve Monarşi Kavramlarının Tanımı Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, 1999, Sayı 1, s.51-62 [Tam Metin].
 20. Kemal Gözler, “Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloğu Kavramına İhtiyaç Var mıdır?”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 55, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2000, s.81-103 [Tam Metin].
 21. Kemal Gözler, “Türk Anayasa Hukukunda Teamül Olabilir mi?”, Türkiye Günlüğü, Sayı 56, Yaz 1999, s.36-44 [Tam Metin].
 22. Kemal Gözler, “Vatandaşlık ve Milletvekilliği”, Liberal Düşünce, Cilt 4, Sayı 16, Güz 1999, s.90-91 [Tam Metin].
 23. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı Kanun Hükmünde Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 58, Sayı 2000/3, s.31-42 [Tam Metin].
 24. Kemal Gözler, “Türkiye'de Hükümetlere Nasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir? (Başkanlık Sistemi ve Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Üzerine Bir Deneme)”, Türkiye Günlüğü, Sayı 62, Eylül-Ekim 2000, s.25-47 [Tam Metin].
 25. Kemal Gözler, “Hukuk Fakültelerinin Giriş Puanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 58, Sayı 2000/4, s.39-61 [Tam Metin].
 26. Kemal Gözler, “Devletin Bir Unsuru Olarak 'Millet' Kavramı”, Türkiye Günlüğü, Sayı 64, Kış 2001, s.108-123 [Tam Metin].
 27. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı-YÖK Çatışması”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 58, Sayı 2001/1, s.37-57 [Tam Metin].
 28. Kemal Gözler, “Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 2001, Cilt 18, s.298-330 (Anayasa Mahkemesinin 40'ıncı Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyumunda Sunulan Tebliğ,Ankara, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu, 26 Nisan 2001) [Tam Metin].
 29. Kemal Gözler, “Uluslararası Andlaşmaları Akdetme ve Onaylama Yetkisi: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 2, Nisan-Haziran 2001, s.71-101 [Tam Metin].
 30. Kemal Gözler, “Yasama Dokunulmazlığı: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 3, Temmuz-Eylül 2001, s.71-101 [Tam Metin].
 31. Kemal Gözler, “Anayasa Değişikliği Gerekli mi?”, Türkiye Günlüğü, Sayı 65, Bahar 2001, s.108-123 [Tam Metin].
 32. Kemal Gözler, “Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri: Anayasanın 13'üncü Maddesinin Yeni Şekli Hakkında Bir İnceleme”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.53-67 [Tam Metin].
 33. Kemal Gözler, “Anayasa Değişikliği Kanunları Üzerinde Cumhurbaşkanının Yetkileri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.35-52 [Tam Metin].
 34. Kemal Gözler, “3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştial Örneği”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 2002, Cilt 19, s.326-354 (Anayasa Mahkemesinin 40'ıncı Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Tarafından Düzenlenen Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, Antalya, Falez Hotel, 26-27 Nisan 2002) [Tam Metin HTML], [Tam Metin PDF].
 35. Kemal Gözler, “Biga'da Doksanüç Muhaciri Köylerinin Kurulması: Yeniçiftlik Örneği”, Çanakkale I, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2007, Cilt I: Savaşı ve Tarihi, s.571-595. (Uluslararası Çanakkale Kongresi, (Çanakkale Vakfı, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tarafından 17-19 Mart 2006 Tarihinde İstanbul'da Tarık Zafer Tunaya ve Cemal Reşit Rey Konferans Salonlarında Düzenlenen Kongrede Sunulan Tebliğ) [Tam Metin].
 36. Kemal Gözler, “Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 61, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2006, s.131-166 [Tam Metin].
 37. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanının Seçimi: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sayı 9, Mayıs 2007, s.119-129 [Tam Metin].
 38. Kemal Gözler, “Hukukun Siyasetle İmtihanı: Kim Sınıfta Kaldı?”, Türkiye Günlüğü, Sayı 89, Yaz 2007, s.5-16 [Tam Metin].
 39. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanının Seçimi Konusunda Bir Açıklama”, Türkiye Günlüğü, Sayı 89, Yaz 2007, s.17-23 [Tam Metin].
 40. Kemal Gözler, “Res Iudicata’nın Türkçesi Üzerine”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, Sayı 2, 2007, s.45-61. [Tam Metin].
 41. 41. Kemal Gözler, “Hukuk Eğitiminde Ders Kitapları Nasıl Olmalıdır? Institutiones’in Yaklaşımı”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sayı 15, Kasım 2007, s.99-103 [Tam Metin].
 42. Kemal Gözler, “Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarının Resmî Gazetede Yayımlanması Sorunu”, Yasama Dergisi, Sayı 7, Ekim-Kasım-Aralık 2007, s.5-17 [Tam Metin].
 43. Kemal Gözler, “Tabiî Hukuk ve Hukukî Pozitivizme Göre Adalet Kavramı”, Muhafazakar Düşünce, Yıl 4, Sayı 15, Kış 2008, s.76-90 [Tam Metin].
 44. Kemal Gözler, “Parti Kapatmanın Kriteri Ne? Parti Kapatmaya Karşı Anayasa Değişikliği Çözüm mü?”, Türkiye Günlüğü, Yıl Sayı 93, Bahar 2008, s.24-31 [Tam Metin].
 45. Kemal Gözler, “Ergun Özbudun’un Türk Anayasa Hukuku Doktrinine Katkısı”, in Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Ece Göztepe (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law, s.1-19 [Tam Metin].
 46. Kemal Gözler, “Hukuk Eğitiminde Arz ve Talep”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 3, Sayı 24, Ağustos 2008, s.175-194 [Tam Metin].
 47. (Necdet Zeki Gezer ile birlikte), “Ece Gölü Tarihi”, Biga’nın Değerleri Sempozyumu (Biga, 28 Ağustos 2008), Çanakkale, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Yayınları, 2008, s.93-125 [Tam Metin].
 48. Kemal Gözler, “Küreselleşme Sürecinde Hukuk Eğitimi”, Legal Hukuk Dergisi, Yıl 6, Sayı 69, Eylül 2008, s.3021-3030 [Tam Metin].
 49. Kemal Gözler, “Halkoylamasına Sunulan Anayasa Değişikliği Kanunlarında Halkoylamasından Önce Değişiklik Yapılabilir mi?”, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, Ankara, Yetkin, 2009, s.557-572 [Tam Metin].
 50. Kemal Gözler, “İngiltere’de Parlamento Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı: Malî Hukukun Anayasa Hukukundan Eskiliği Üzerine Bir Deneme”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan”, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2009, c.I, s.365-374 [Tam Metin].
 51. Kemal Gözler, “Üniter Devlet ve Demokratik Açılım”, Türkiye Günlüğü, Sayı 99, Güz 2009, s.81-89 [Tam Metin].
 52. Kemal Gözler, “1982 Anayasasına Göre Din Eğitim ve Öğretimi”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010, s.317-334 [Tam Metin].
 53. Kemal Gözler, “5018 ve 6085 Sayılı Kanunlarda Bazı İdare Hukuku Terimlerinin Yanlış Kullanımı Üzerine: 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 Sayılı Yeni Sayıştay Kanununda Kullanılan ‘Genel Yönetim’, ‘Merkezî Yönetim’, ‘Kamu İdareleri’ Terimleri Hakkında Bir Eleştiri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, Cilt 60, Sayı 4, s.837-917 [PDF], [Tam Metin-AÜHFD].
 54. Kemal Gözler, “Sokak Düğünleri ve Hukuk”, Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2011, s.352-371 [Tam Metin], [Tam Metin-Orijinal].
 55. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, “İdarî Eylemlerden Kaynaklanan Zararlara İlişkin Davalar Adlî Yargının Görev Alanına Sokulabilir mi?: HMK m.3 ve TBK, m.55/2 Hakkında Eleştiriler”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 6, Kasım 2011, Sayı 63, s.36-41 [Tam Metin].
 56. Kemal Gözler, “Asli Kurucu İktidar - Tali Kurucu İktidar Ayrımı: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapabilir mi?”, in Ece Göztepe ve Aykut Çelebi (Editörler), Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s.45-61 [Tam Metin].
 57. Gürsel Kaplan ve Kemal Gözler, “Bakan Yardımcıları Bakanlık Hiyerarşisine Dâhil Midir?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2012, Yıl 24, Sayı 98, s.11-24 [Tam Metin-TBBD], [Tam Metin-idare.gen.tr].
 58. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Ne Kadardır ve Bu Görev Süresi Kanunla Belirlenebilir mi?”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 7, Şubat 2012, Sayı 66, s.36-50 [Tam Metin].
 59. Kemal Gözler, “Yorum İlkeleri”, Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması, Ankara, KHP ve TBB Ortak Yayını, 2013, s.15-119 [Tam Metin].
 60. Kemal Gözler, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, s.37-82 [Tam Metin].
 61. Kemal Gözler, “Türkiye’de Bir Bilinmeyen: Isdar”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2013, c.II, s.897-950 [Tam Metin].
 62. Kemal Gözler, “Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek'e Açık Mektup”, Güncel Hukuk, Ağustos 2013, Cilt 8, Sayı 116, s.61-63 [Tam Metin]. (Önce 22 Temmuz 2013 tarihinde anayasa.gen.tr'de yayınlanmıştır [Tam Metin-anayasa.gen.tr]).
 63. Kemal Gözler, “Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek’in Akademik Kurulda Seçim Anketi Yapması Hakkında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/ankete-elestiriler.pdf (Yayın Tarihi: 12 Ocak 2014). (Makalenin bir özeti daha sonra Radikal gazetesinin 16 Ocak 2014 tarihli nüshasında yayınlanmıştır).
  (Aynı yazı ile ilgili post scriptum: Kemal Gözler, “Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün Öğretim Üyelerine Gönderdiği ‘Tesekkür Mesajı’ Baslıklı E-Posta ve Anket Sonuçları Hakkında Gözlemler”, www.anayasa.gen.tr/anket-gozlemler.pdf (Yayın Tarihi: 17 Ocak 2014).
 64. Kemal Gözler, “Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Hakkında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/yalova-yl.pdf (Yayın Tarihi: 9 Ocak 2014). Makalenin bir özeti daha sonra şurada yayınlanmıştır: Güncel Hukuk, Şubat 2014, Sayı 122, s.38-40 [PDF].
 65. Kemal Gözler, “Hükümet Sistemimiz Değişecek mi?”, Türkiye Günlüğü, Bahar 2014, Sayı 118, s.62-69 [Tam Metin] (Anayasa.gen.tr'de Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2014).
 66. Kemal Gözler, “Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Tabiî Hâkim İlkesi: ‘Sahur Operasyonu’ Hakkında Bir Açıklama”, www.anayasa.gen.tr/tabii-hakim.htm (Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2014). Makale daha sonra kağıt olarak şurada yayınlanmıştır: Güncel Hukuk, Ekim 2014, s.46-49 [PDF9.
 67. Kemal Gözler, “Kişilik Haklarını İhlal Eden İnternet Yayınlarının Kaldırılması Usûlü ve İfade Hürriyeti: 5651 Sayılı Kanunun 9’uncu Maddesinin İfade Hürriyeti Açısından Değerlendirilmesi”, Rona Aybay’a Armağan (=Legal Hukuk Dergisi, Özel Sayı, Aralık 2014), İstanbul, Legal, 2014, Cilt I, s.1059-1120 [Tam Metin].
 68. Kemal Gözler, “The Question of the Rank of International Treaties in National Hierarchy of Norms: A Theoretical and Comparative Study”, Prof. Dr. Mehmet Genç’e Armağan [Essays in Honor of Prof. Dr. Mehmet Genç]., (Edited by Kamuran Reçber, Barış Özdal and Zeynep Özgenç), Bursa, Dora, 2016, p.21-46 [Tam Metin].
 69. Kemal Gözler, “Türkiye’de Hükûmet Sistemi Tartışmaları Üzerine Bir Deneme”, Türkiye Günlüğü, Sayı 125, Kış 2016, s.17-21. [Tam Metin].
 70. Kemal Gözler, “Zeki Hafızoğulları’yla İlgili Anılar ve Hafızoğulları’nın Türkiye’de Hukukun Genel Teorisi Çalışmalarına Katkısı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Zeki Hafızoğulları Armağanı), Cilt 65, Sayı 4, 2016, s.XIV-XX [Tam Metin].
 71. Kemal Gözler, “Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda Anayasa: 10 Aralık 2016 Tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/4, s.25-36. [Tam Metin-PDF].). (Makale önce 22 Aralık 2016 tarihinde anayasa.gen.tr'de yayınlanmıştır [Tam Metin-HTM]).
 72. Kemal Gözler, “15 Temmuz Kararnameleri: Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Hukukî Rejiminin İfsadı Hakkında Bir İnceleme”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 75, 2017 Ocak, Sayı 1, s.39-68 ( [Tam Metin-PDF] (Bu makale ilk defa 17 Şubat 2017 tarihinde anayasa.gen.tr'de yayınlanmıştır [Tam Metin-HTM]).
 73. Kemal Gözler, “‘Devlet’ Kelimesi Üzerine Bir Deneme”, Türkiye Günlüğü, Sayı 129, Kış 2017, s.5-9 [Tam Metin].
 74. Kemal Gözler, “‘Devlet’ Kelimesi Üzerine İkinci Deneme: 'Mülk', 'Dırjava' ve 'Gosudarstvo' Kelimeleri Hakkında Bazı Düşünceler”, Türkiye Günlüğü, Sayı 130, Bahar 2017, s.41-45. [Tam Metin].
 75. Kemal Gözler, "Hukuk Nereye Gidiyor? Gözlemler ve Sorular", Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, Yıl 2018, s.563-568 [Tam Metin].
 76. Kemal Gözler, "Demokrasi Nereye Gidiyor? Nerede Hata Yaptık?", Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, Yıl 2018, s.569-583 [Tam Metin].
 77. Kemal Gözler, “Türk Belediye Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 3 Nisan 1930 Tarihli Belediye Kanunu Fransa’dan mı İktibas Edilmiştir?”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 28, Sayı 1-2, Ocak-Nisan 2019, s.1-23 [Tam Metin-HTML].
 78. Kemal Gözler, “Osmanlı Mülkî İdare Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri Fransa’dan mı İktibas Edilmiştir?”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 52, Sayı 1, Mart 2019, s.1-32 [Tam Metin-PDF].
 79. Kemal Gözler, “Sigara Haram mı?”, Türkiye Günlüğü, Sayı 137, Kış 2019, s.128-134 [Tam Metin].
 80. Kemal Gözler, “Osmanlı/Türk Köy İdaresi Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 1864 ve 1871 Osmanlı Nizamnamelerinin Köylere İlişkin Hükümleri ve 1924 Köy Kanunu Fransa’dan mı İktibas edilmiştir?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2019, Cilt 68, Sayı 2, s.413-443 [Tam Metin].
 81. Kemal Gözler, “Kamu Tüzel Kişiliği Ne İşe Yarar? K. Begüm İsbir’in Kamu Tüzel Kişiliği İsimli Doktora Tezinin Düşündürdükleri”, in Prof. Dr. Metin Günday Armağanı (Ed. Burak Öztürk et al.), Ankara Atılım Üniversitesi Yayınları, 2020, c.I, s.477-500 [Tam Metin].

II. E-MAKALELER

 1. Kemal Gözler, “Milletlerarası Andlaşmalara Kanun Üstü Bir Değer Tanınabilir mi? (Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri)”, www.anayasa.gen.tr/madde90.htm, 22 Mayıs 2004.
 2. Kemal Gözler, “Halkoylamasına Sunulmak Üzere Resmî Gazetede Yayımlanan Bir Anayasa Değişikliği Kanununa Karşı Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açılabilir mi?”, www.anayasa.gen.tr/anayasa-degisikligi-iptal-davasi.htm, 15 Haziran 2007.
 3. Kemal Gözler, “Hukuk Okumak İsteyen Üniversite Adaylarına Fakülte Tercihi Konusunda Uyarılar”, www.anayasa.gen.tr/tercih-rehberi.htm, 1 Temmuz 2008.
 4. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Hakkında Bir Açıklama”, www.anayasa.gen.tr/gorev-suresi-dolma.htm, 29 Ağustos 2012.
 5. Kemal Gözler, “Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün Öğretim Üyelerine Gönderdiği ‘Tesekkür Mesajı’ Baslıklı E-Posta ve Anket Sonuçları Hakkında Gözlemler”, www.anayasa.gen.tr/anket-gozlemler.pdf, 17 Ocak 2014.
 6. Kemal Gözler, “1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte mi? Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme”, www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma.htm (Yayın Tarihleri: 17.5.2016, 25.4.2916, 5.5.2016).

III. TARİHLE İLGİLİ MAKALELER

 1. Kemal Gözler, “,“H Omospondiopoihsh thz Ellhnotourkikhz 'Politeiaz tou Aigaiou'”, Enauoma, Teuxoz 2 - Martioz 1993, p.11-13 [PDF].
 2. Kemal Gözler, “Les origines des pomaks de Lofça d'après les tahrir defters ottomans: 1479-1579”, TURCICA: Revue d'études turques, 1999, Tome 31, s.35-66. [Tam Metin / Texte integrale] (DOI: 10.2143/TURC.31.0.2004187)(To Download Article: [Peeters Online Journal].
 3. Kemal Gözler, “XV ve XVI'ncı Asırlarda Lofça Pomak Köylerinin İlk Müslüman Sakinleri”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2002, Cilt III, Kısım III, s.1397-1437 (Türk Tarih Kurumu Tarafından Düzenlenen 13. Türk Tarih Kongresinde Sunulan Tebliğ, Ankara, 4-8 Ekim 1999). [Tam Metin].
 4. Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınevi, 2003, 388 sayfa. (İkinci Baskı, 2014, 26+848 s.) [Tanıtım ve Metin].
 5. Kemal Gözler, “Biga'da Doksanüç Muhaciri Köylerinin Kurulması: Yeniçiftlik Örneği”, Çanakkale I, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2007, Cilt I: Savaşı ve Tarihi, s.571-595. (Uluslararası Çanakkale Kongresi, (Çanakkale Vakfı, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tarafından 17-19 Mart 2006 Tarihinde İstanbul'da Tarık Zafer Tunaya ve Cemal Reşit Rey Konferans Salonlarında Düzenlenen Kongrede Sunulan Tebliğ).
 6. Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, “Ece Gölü Tarihi”, Biga’nın Değerleri Sempozyumu (Biga, 28 Ağustos 2008), Çanakkale, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Yayınları, 2008, s.93-125 [Tam Metin].

IV. GAZETE YAZILARI, POPÜLER YAZILAR vs.

 1. Kemal Gözler, “TUS Örneği Tüm Alanlara Yaygınlaştırılmalı”, Cumhuriyet Bilim-Teknik, 10 Eylül 1988, s.1-2 [Tam Metin].
 2. Kemal Gözler, “Üniversitelerde Öğrenci Fazlalığı”, Cumhuriyet, 10 Ekim 1989 [Tam Metin].
 3. Kemal Gözler, “1999 ÖSS-Y Sonuçları Üzerine İlk Gözlemler”, Cumhuriyet Bilim-Teknik, 18 Eylül 1999, Sayı 652, s. 16 ve 21 [Tam Metin].
 4. Kemal Gözler, “ÖSS-Y Üzerine-2" Cumhuriyet Bilim-Teknik, 13 Kasım 1999, s.16-17 [Tam Metin].

V. DAVALARINDA YAPTIĞI SAVUNMALAR vs.

 1. Haşim Kılıç vs. Kemal Gözler Davası, 25 Eylül 2013 [HTML].
 2. Serdar Özgüldür vs. Kemal Gözler Davası, 25 Eylül 2013 [HTML].


(Kemal Gözler'in kitapları için burasını tıklayınız)
(Kemal Gözler'in aldığı atıflar için burasını tıklayınız)


Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/gozler-makaleler.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 22 Aralık 2022