Prof. Dr. Kemal GÖZLER

Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi
Uludağ Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Gemlik- Bursa

Professor of Constitutional Law

Uludag University Law School

Gemlik - Bursa
Turkey

Professeur de droit constitutionnel

Faculté de Droit de l'Université d'Uludag 

Gemlik -  Bursa 

Turquie

E-mail: kgozler[at]hotmail.com

 Türkçe

   English

  Français

 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ