Prof. Dr. Kemal GÖZLER

Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi
Uludağ Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Gemlik- Bursa

Türkçe [CV]]

Professor of Constitutional Law

Uludag University Law School

Gemlik - Bursa
Turkey
  

English [CV]]

Professeur de droit constitutionnel

Faculté de Droit de l'Université d'Uludag 

Gemlik -  Bursa 

Turquie  

Français [CV]

 

[Özgeçmişi]  [Kitapları]  [Makaleleri]  [Aldığı Atıflar]

 

 

 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

E-mail: kgozler[at]hotmail.com