TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasagen.tr

 

 

KEMAL GÖZLER'İN ALDIĞI ATIF SAYILARI

(Number of citations received from publications)

 

 

I. AKADEMİK DERGİLERDE YAPILAN ATIF SAYILARI

A. Web of Science (Social Sciences Citation Index, etc.) (2005 - 30.12.2018):

Total publications: 98

Sum of the Times Cited: 138

Sum of Times Cited without self-citations: 120

Citing Articles: 124 

Citing Articles without self-citations: 112

Average Citations per Item: 1.41

h-index: 7 

(Citation Report)

 

B. Google Akademik (Google Scholar) (2008 - 30.12.2018)

Google Akademikteki Yayınlarda Atıf Sayısı (Number of citations from publications in Google Scholar)

Alıntılar: 2028

h-endeksi: 18

i10-endeksi: 33

 (Search Result)

 

C. LexisNexis (2005-2015):  11 (7+4)    (Search Result) (Search Result)

 

D. HeinOnline (2005-Oct. 2016):  33  

"Kemal Gözler": 29  (Search Result)

"Gözler, Kemal": 1 (Search Result)

"Gözler, K. " 3  (Search Result)

"K. Gözler": 1  (Search Result)

"Gozler": 40 (Search Result)

"Gozler": 40 (Search Result) (with citations)

 

E. International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (2005-2015): 2 (Search Result)

 

F. Index Islamicus (2005-2015):(Search Result)

 

G.  SpringerLink (2005-2015): 5  (Search Result)

 

H. ProQuest Dissertations & Theses Global (2005-2015): 6

"Gözler, K." 1 (Search Result)

"Kemal Gözler" 5  (Search Result)

 

I.  EbscoHost (2005-2015): 128 (123+5)

"Kemal Gözler" (Search Result 1-50) (Search Result 51-100) (Search Result 101-123)

"Gözler, K." 5 (Search Result)

 

J. ULAKBİM DergiPark'ta Bulunan Dergilerdeki Atıflar (2005-30.12.2018): 2213

"Kemal Gözler": 471 (Sonuç)

"Gözler, Kemal": 1120 (Sonuç)

"Gözler, K.":  622 (Sonuç)

 

K. Kazancı Hukuk Eserleri Bankasındaki Eserlerde Yapılan Atıf Sayısı (2005-2015): 354

"Gözler, Kemal" 205;    (Sonuç 1-20);

"Kemal Gözler": 114  (Sonuç 1-20)

"Gözler, K.": 25 (Sonuç 1-20)

 

L. SOBİAD Atıf Dizini (1960-31.12.2018) (Toplam): 2890 (Rapor)

Kemal Gözler: 149

Gözler K: 576

Gözler Kemal: 2152

K Gözler: 13

 

 

 


Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: Comparative Study (Bursa: Ekin Press, 2008) kitabının yabancı yayınlardan aldığı atıflar (2010-Nov. 2017): 86  (Liste)


 

ÇEŞİTLİ DERGİLERDEKİ ATIFLAR:

Ankara Üniversitesi Dergileri Veri Tabanında (AÜHFD, AÜSBFD, vs.) (2000-31.12.2018): 202

"Kemal Gözler":   62 (Sonuç)

"Gözler, Kemal": 126 (Sonuç)

"Gözler, K.": 14  (Sonuç)

 

Türkiye Barolar Birliği Dergisinde Atıflar (2000-2015): 181

"Kemal Gözler": 53 (Sonuç)

"Gözler, Kemal": 93 (Sonuç)

"Gözler, K.": 35 (Sonuç)

 

YASAMA ÇALIŞMALARINDA KEMAL GÖZLER'E ATIFLAR (2000-2015)

TBMM Genel Kurul Tutanaklarında: 6

Kanun Teklifleri ve Komisyon Raporlarında: 3

Komisyon Tutanaklarında: 3

(Kaynak ve Linkler)

 

II. YÜKSEK MAHKEME KARARLARINDA ATIFLAR

Yabancı Yüksek Mahkeme Kararlarında Atıflar (2000-2015): 2

Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 10 Eylül 2009 Tarih ve Pl. ÚS 27/09 Sayılı Karar (The Constitutional Court of the Czech Republic, Pl. ÚS 27/09 of 10 September 2009) (Açıklama-Kaynak)

İsrail Yüksek Mahkemesi 7 Nisan 2011 Tarih ve HCJ No: 4908/10 Sayılı  Bar-On v. Israel Knesset Kararı (Supreme Court of Israel sitting as the High Court of Justice), Bar-On v. Israel Knesset, HCJ No: 4908/10,  Date of Decision: 07/04/2011) (Açıklama-Kaynak)

 

Türk Yüksek Mahkeme Kararlarında Atıflar (2000-2015)

Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası (2000-2017): 23  (Atıf Yapılan Kararların Künyeleri)

UYAP Bilgi Bankası – Danıştay Kararları (2000-31.12.2018): 10  (Atıf Yapılan Kararların Künyeleri)

UYAP Bilgi Bankası – Yargıtay Kararları (2000-2015): 17  (Atıf Yapılan Kararların Künyeleri)

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası (2000-2015): 85  (Atıf Yapılan Kararların Künyeleri)

Resmi Gazetede Kemal Gözler'e Atıf (2000-2015): 6 (Kaynak)

 

 

A. KAZANCI VERİ TABANINA GÖRE (2000-2015)

1. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Atıflar: 15

"Kemal Gözler": 12 (Atıf Yapan Kararın Künyeleri)

"Gözler, Kemal": 3 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

 

2. Yargıtay Kararlarında Atıflar: 17

"Kemal Gözler": 8 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

"Gözler, Kemal": 9 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

 

3. Danıştay Kararlarında Atıflar: 5

"Kemal Gözler": 3 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

"Gözler, Kemal" 2 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

 

4. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarında Atıflar: 17

"Kemal Gözler": 3 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

"Gözler, Kemal" 14 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

 

5. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarında Atıflar: 4

"Kemal Gözler": 4 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

 

 

B. HUKUKTÜRK VERİ TABANINA GÖRE (2000-2015)

1. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Atıflar: 18

"Kemal Gözler": 12 (Atıf Yapan Kararın Künyeleri)

"Gözler, Kemal": 3 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

"Gözler, K.": 3 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

 

2. Yargıtay Kararlarında Atıflar: 7

"Kemal Gözler": 2 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

"Gözler, Kemal": 5 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

 

3. Danıştay Kararlarında Atıflar: 5

"Kemal Gözler": 1 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

"Gözler, Kemal" 1 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri)

 

4. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarında Atıflar: 50

"Kemal Gözler": 50 (Atıf Yapan Kararların Künyeleri 1-25; 25-50)

 

Rekabet Kurulu Kararlarında Atıflar (2000-2015): 28  (Atıf Yapılan Kararların Künyeleri)

 

C. LEXPERA VERİ TABANINA GÖRE (-31.10.2016)

Bütün Yüksek Mahkeme ve Yüksek Kurullarda Toplam Atıf Sayısı: 195

(Sonuçlar: İlk Sayfa - Son Sayfa)

 


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Kemal Gözler

Email. kgozler[at]hotmail.com

Konuluş Tarihi: 20 Ocak 2016

Güncelleştirme: 31.12.2018