ÖZGEÇMİŞ

 

Prof. Dr. Kemal Gözler

Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gemlik, Bursa -Turkey

E-mail: kgozler[at]hotmail.com

 

 

Aynı belgeyi MS Word dokümanı olarak indirmek için burasını tıklayınız.

 

Yeniçiftlik (Çanakkale-Biga), 31.3.1966. Evli İki Çocuklu.

ÖĞRENİM

1980-1983    Lise, Biga Lisesi, Biga, Çanakkale, Türkiye.

1983-1987    Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, Türkiye.

1988-1990    Yüksek Lisans, Kamu Hukuku, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı, Ankara, Türkiye.

1990-1992    D.E.A en droit public (Yüksek Lisans, Kamu Hukuku) Université Bordeaux I, Faculté de droit, Bordeaux, France.

1992-1995    Doctorat en droit public (Doktora, Kamu Hukuku); Mention: Très honarable avec félicitations du jury (Jürinin Tebrikleriyle Çok Onur Verici Derecede), Université Montesquieu Bordeaux IV, Faculté de droit, Bordeaux, France. 

AKADEMİK KARİYER

1988-1997     Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilimdalı, Ankara, Türkiye.

1997-2000    Yardımcı Doçent, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Bursa, Türkiye.

2000-2004    Doçent, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Bursa, Türkiye.

2004-2007    Doçent, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

2007-           Profesör, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bursa, Türkiye.

YABANCI DİLLER

1. Fransızca:  Doçentlik Dil Sınavı-1996: 100/100; KPDS-1992: 97/100; KPDS-1998: 97/100; KPDS-2008: 96/100

2. İngilizce: KPDS-1997: 83/100;  KPDS-2008: 86/100; TOEFL-PBT-1996: 500; TOEFL-CBT-2005: 243

ASKERLİK  1.04.1996 - 01.08.1997  Yedek Subay, Ordudonatım Okulu + 28. Mekanize Piyade Tugayı (A.Tğm, Tğm).

ÖDÜLLER

1. Türk Sosyal Bilimler Derneği 1999 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Birincilik Ödülü (Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, için).

2. 2001 Yılı ODTÜ Mustafa N. Parlar Araştırma Teşvik Ödülü, ODTÜ, 21.12.2001. 

3. 2009 Yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülü (İdare Hukuku Dersleri kitabı için)

4. 2011 Yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülü (Anayasa Hukukunun Genel Esasları kitabı için)

 

TEZLER

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Yüksek Lisans Tezi, Danışman (Dissertation director; directeur de recherches): Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı, (Ankara University, Department of Public Law; Université d’Ankara, Département de droit public) 1990, VIII+219 s. [Tam Metin]

2. Kemal Gözler, Le pouvoir constituant originaire, Mémoire du D.E.A. de Droit public, Directeur de recherches : Prof. Dmitri Georges Lavroff, Université de Bordeaux I, Faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 1992, 93 p. [Texte integral / Tam Metin]

DOKTORA TEZİ

Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Thèse pour le doctorat en droit, Directeur de recherches: Prof. Dmitri Georges Lavroff, Université Montesquieu - Bordeaux IV, Faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 1995, 774 p.[Texte integral / Tam Metin]  

       (Atelier national de reproduction des thèses, ISSN 0294-176, Numéro de code: 3840.20688/96, 95/BOR4/0027, © A.N.R.T.  Université de Lille, 1996). (Cette thèse a reçu la mention "TRES HONORABLE avec félicitations du jury", est admise pour une reproduction en l'état, est proposée pour un Prix de Thèse,  ainsi que pour une subvention de publication. / Bu tez, "jurinin tebrikleri ile ÇOK ONUR VERİCİ" derecesini almıştır.  Mevcut haliyle çoğaltılması kabul  edilmiş, keza bir bir Tez Ödülüne ve bir yayın sübvansiyonu için aday gösterilmiştir.)

YAYINLAR

KİTAPLAR

1. Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.). [Texte integral / Tam Metin]  (Türkiye Bilimler Akademisinin 13.10.1997 tarih ve TÜBA/1052 sayılı kararıyla A2 düzeyinde uluslararası yayın olarak kabul edilmiş  ve "Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme  Programı" çerçevesinde teşvik primi almıştır).

2. Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, 245+III s. [Tam Metin]
Bu kitap, Türk Sosyal Bilimler Derneği 1999 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Birincilik Ödülünü almıştır.

3. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi,1998, XVI+386 s. (9. Baskı, 2012, XVI+496 s.) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

4. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin Yayınevi,1998, XVI+192 s. [Tam Metin]  

5. Kemal Gözler (Der.), Türk Anayasaları, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, 360 s. (1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının Metinleri Derlemesi)  [Tam Metin]

5bis. Kemal Gözler (Der.), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Bursa, Ekin Yayınevi, 2003-1012, Her yıl yeni baskı yapar, 128 s.    [Tam Metin]  

6. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Yayınevi, Birinci Baskı, Mart 1999, VIII+303 s; İkinci Baskı, Temmuz 1999, 16+320 s. [Tam Metin]

7. Kemal Gözler, Pouvoir constituant, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, 120 p.  [Texte integral / Tam Metin]

8. Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, VIII+320 s. [Tam Metin]

9. Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, VIII+426 s. [Tam Metin]  

10. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  XVI+300 s. [Tam Metin]

11. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  XVI+560 s. 1. Baskı, 2004, XVI+432 s. 4.Baskı, 2007, XVI+576 s. 6.Baskı, 2009, XXXII+656 s. 8.Baskı, 2010, XVI+496 s. 14. Baskı, 2013  XVI+496 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

12. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  32+1072 s.[Tanıtım ve Bazı Bölümler]

13. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin Yayınevi, 2000,  VIII+80 s.  [Tam Metin]  

14. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi,  Bursa, Ekin Yayınevi, 2001,  XVI+320 s. [Tam Metin]  

15. Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, 2001,  XVI+120 s. [Tam Metin]

16. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2001,  XVI+384 s. (20. Baskı, 2013, XVI+392 s.)  [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

17. Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVI siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p. [Table des matieres İçindekiler] [English abstract, Résume français, Türkçe özet]. [Tam Metin / Texte integrale] [TTK'dan Satın Al / Achat]

18. Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002; 14. Baskı, 2011, XXVI+520 s.; 17. Baskı, 2013, XVI+392 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

19. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002, (13.Baskı, 2013,  XXXII+864 s.) (2009 Yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülü). [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

20. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Birinci Baskı, 2003,  2 Cilt (Cilt 1: 48+1260; Cilt 2: 48+1472 s.). İkinci Baskı, 2009 (Birinci Cilt: 48+1424 s.; İkinci Cilt: 64+1632 s.). [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

21. Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınevi, 2003, 388 sayfa.  [Tanıtım]  [Tam Metin]

22. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin Yayınevi, Birinci Baskı, 2002 (12. Baskı, 2012, XVI+264) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

23. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yayınevi, 1.Baskı, 2003; 10. Baskı, 2012, XXIV+352 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler].

24. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 200;4. Baskı, 2012, XVI+384 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

25. Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, Birinci Baskı, 2008, 256 s.; 5. Baskı, 368 s.,  13,5 x 19,5 cm, 256 s.[Tanıtım]

26. Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, Birinci Baskı, 2008,  13,5 x 19,5 cm, 368 s. (Altıncı Baskı, 2011) [Tanıtım]

27. Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Fuat Keyman (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, Cilt I: Siyaset Bilimi / Vol. I: Political Science (XL+564 s.) Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law (XL+810 s.) (İkinci Cildin editörleri Serap Yazıcı, Kemal Gözler  ve Ece Göztepe’dir). [Tanıtım]

28. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p.[Full Text]

29. Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, İkinci Baskı, 2010,  13,5 x 19,5 cm, 256 s. 8. Baskı, 2013,  XVI+256 s. [Tanıtım]

30. Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2010, 3. Baskı, 2012, XVI+512 s. [Tanıtım]

31. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi,  2011, 2 Cilt (32+973; 32+1040 s.) [Tanıtım]

32. Kemal Gözler, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, Birinci Baskı, 2011;  4. Baskı, 2013, 13,5 x 19,5 cm, 265 s.  [Tanıtım]

33. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 ( XVI+184 s.) [Tam Metin]

34. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 (XVI+712 s.) [Tam Metin]

35. Kemal Gözler, Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Sorunu: Adnan Küçük, Ahmet Nohutçu, Bilal Canatan, Nevzat Sönmez, Ali Rıza Çoban, Serdar Özgüldür, Fatih Dikici ve Diğerlerinin Kitapları Hakkında Eleştiriler,Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Kasım 2013 (XVI+680 s.) [Tam Metin]

 

MAKALELER

1. Kemal Gözler, "Halkoylamasının Değeri," Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XL, 1988, Sayı 1-4, s.97-113. [Tam Metin]

2. Kemal Gözler, "Sigara İçme Özgürlüğü ve Sınırları: Özgürlüklerin Sınırlandırılması Problemi Açısından Sigara Yasağı," Ankara Barosu Dergisi, Yıl 47, Sayı 1, Ocak 1990, s.31-67. [Tam Metin]

3. Kemal Gözler, "Olağanüstü Hal Rejimlerinde Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sistemi ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi," Ankara Barosu Dergisi, Yıl 47, sayı 4, Ağustos 1990, s.561-590. [Tam Metin]

4. Kemal Gözler, "Bireysel Başvuru ve Kıbrıs Sorunu," İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 15, 1993, s.165-174. [Tam Metin]

5. Kemal Gözler, “H Omospondiopoihsh thz Ellhnotourkikhz 'Politeiaz tou Aigaiou'", Enauσma,  τευχοζ 2- Martioz 1993,  p.11-13. [PDF]

6.  Kemal Gözler, "Fransız Anayasa Konseyi Kararları Kroniği: 1994", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 44, 1995, Sayı 1-4, s.809-819. [Tam Metin]  

7. Kemal Gözler, Kemal Gözler, "Fransız Anayasa Konseyi Kararları Kroniği: 1995", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1997, Sayı 1-4, s.159-167. [Tam Metin]

8. Kemal Gözler, "La question de la superiorité des normes de droit international sur la constitution", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1996, Sayı 1-4, s.195-212.  [Texte integral / Tam Metin]

9. Kemal Gözler, Kemal Gözler, "La théorie d'Olivier Beaud", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1997, Sayı 1-4, s.129-157. [Texte integral / Tam Metin]

10.  Kemal Gözler, "Sur la validité des limites de la révision constitutionnelle déduites de l’esprit de la constitution", Annales de la Faculté de droit d’İstanbul, Vol.XXXI, no.47, Mai 1997, s.109-121. [Texte integral / Tam Metin]  

11. Kemal Gözler, "La question de la hiérarchie entre les normes constitutionnelles", Annales de la Faculté de droit d'Istanbul, Vol. XXXII, No 48, 1998, s.65-92. [Texte integral / Tam Metin] 

12. Kemal Gözler, "Les origines des pomaks de Lofça d'après les tahrir defters ottomans: 1479-1579", TURCICA: Revue d'études turques, 1999, Tome 31, s.35-66.  [For English abstract click here; cliquez ici pour le résume français].  [Tam Metin / Texte integrale]  (DOI: 10.2143/TURC.31.0.2004187) [To Download Article: Peeters Online Journal ( http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2004187&journal_code=TURC )]

13. Kemal Gözler, "XV ve XVI'ncı Asırlarda Lofça Pomak Köylerinin İlk Müslüman Sakinleri", XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2002, Cilt III, Kısım III, s.1397-1437 (Türk Tarih Kurumu Tarafından Düzenlenen 13. Türk Tarih Kongresinde Sunulan Tebliğ, Ankara, 4-8 Ekim 1999). [Tam Metin] [TTK'dan Kitabı Satın Online Alma] 

14. Kemal Gözler, "Realist Yorum Teorisi ve Mekanist Anayasa Anlayışı", Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 1998, Cilt 15, s.207-249. (Anayasa Mahkemesinin 36'ncı Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Tarafından Düzenlenen Sempozyumunda Sunulan  Tebliğ, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu, 27-28 Nisan 1998). [Tam Metin]  

15. Kemal Gözler, "Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlangıcı Konusunda Üçüncü Bir İhtimal", Ankara Barosu Dergisi, 1998, Sayı 3, s.27-32. [Tam Metin]

16. Kemal Gözler, "Askeri Yargı Organlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Uygunluğu Sorunu", İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 21-22, 1999-2000, s.77-93. [Tam Metin]

17. Kemal Gözler, "İnsan Hakları Normlarının Anayasaüstülüğü Sorunu", in Türkiye'de İnsan Hakları, Ankara, TODAİE Yayını, 2000, s.25-46.  (6-7 Aralık 1998 tarihinde TODAİE tarafından düzenlenen Türkiye'de İnsan Hakları Konferansında sunulan tebliğ). [Tam Metin]

18. Kemal Gözler, "Monarşi ve Cumhuriyet", Türkiye Günlüğü, Sayı 53, Kasım-Aralık 1999, s.27-34. [Tam Metin]

19. Kemal Gözler, "Hukuk Açısından Cumhuriyet ve Monarşi Kavramlarının Tanımı Sorunu", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, 1999, Sayı 1, s.51-62. [Tam Metin]

20. Kemal Gözler, "Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloğu Kavramına İhtiyaç Var mıdır?", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 55, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2000, s.81-103. [Tam Metin]  

21. Kemal Gözler, "Türk Anayasa Hukukunda Teamül Olabilir mi?", Türkiye Günlüğü, Sayı 56, Yaz 1999, s.36-44. [Tam Metin]

22. Kemal Gözler, "Vatandaşlık ve Milletvekilliği", Liberal Düşünce, Cilt 4, Sayı 16, Güz 1999, s.90-91. [Tam Metin]  

23. Kemal Gözler, "Cumhurbaşkanı Kanun Hükmünde Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 58, Sayı 2000/3, s.31-42. [Tam Metin]   

24. Kemal Gözler, "Türkiye'de Hükümetlere Nasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir? (Başkanlık Sistemi ve Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Üzerine Bir Deneme)", Türkiye Günlüğü, Sayı 62, Eylül-Ekim 2000, s.25-47. [Tam Metin]  

25. Kemal Gözler, "Hukuk Fakültelerinin Giriş Puanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 58, Sayı 2000/4, s.39-61. [Tam Metin]

26. Kemal Gözler, "Devletin Bir Unsuru Olarak 'Millet' Kavramı", Türkiye Günlüğü, Sayı 64, Kış 2001, s.108-123. [Tam Metin]

27. Kemal Gözler, "Cumhurbaşkanı-YÖK Çatışması", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 58, Sayı 2001/1, s.37-57. [Tam Metin]

28. Kemal Gözler, "Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi", Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 2001, Cilt 18, s.298-330 (Anayasa Mahkemesinin 40'ıncı Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyumunda  Sunulan  Tebliğ,Ankara, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu, 26 Nisan 2001).  [Tam Metin [Tam Metin PDF (anayasa.gov.tr'ye link)]

29. Kemal Gözler, "Uluslararası Andlaşmaları Akdetme ve Onaylama Yetkisi: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi",  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 2,  Nisan-Haziran 2001, s.71-101. [Tam Metin

30. Kemal Gözler, "Yasama Dokunulmazlığı: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi",  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 3,  Temmuz-Eylül 2001, s.71-101. [Tam Metin]

31. Kemal Gözler, "Anayasa Değişikliği Gerekli mi?" Türkiye Günlüğü, Sayı 65, Bahar 2001, s.108-123. [Tam Metin]

32. Kemal Gözler, "Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri: Anayasanın 13'üncü Maddesinin Yeni Şekli Hakkında Bir İnceleme", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.53-67. [Tam Metin]

33. Kemal Gözler, "Anayasa Değişikliği Kanunları Üzerinde Cumhurbaşkanının Yetkileri", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.35-52. [Tam Metin]

34. Kemal Gözler, "3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştial Örneği", Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 2002, Cilt 19, s.326-354 (Anayasa Mahkemesinin 40'ıncı Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Tarafından Düzenlenen Sempozyumunda  Sunulan  Tebliğ, Antalya, Falez Hotel, 26-27 Nisan 2002).  [Tam Metin HTML] [Tam Metin PDF (www.anayasa.gov.tr'ye linktir.)].

35. Kemal Gözler, "Biga'da Doksanüç Muhaciri Köylerinin Kurulması: Yeniçiftlik Örneği", Uluslararası Çanakkale Kongresi, (Çanakkale Vakfı, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tarafından 17-19 Mart 2006 Tarihinde İstanbul'da Tarık Zafer Tunaya  ve Cemal Reşit Rey Konferans Salonlarında Düzenlenen Kongrede Sunulan Tebliğ). Yayınlandığı Yer: Çanakkale I, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Kültür A.Ş. Yayınları, 2007, Cilt I: Savaşı ve Tarihi, s.571-595.  [Tam Metin]

36. Kemal Gözler, “Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 61, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2006, s.131-166. [Tam Metin]

37. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanının Seçimi: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, sayı 9, Mayıs 2007, s.119-129. [Tam Metin]

38. Kemal Gözler, “Hukukun Siyasetle İmtihanı: Kim Sınıfta Kaldı?", Türkiye Günlüğü, Sayı 89, Yaz 2007, s.5-16. [Tam Metin]

39. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanının Seçimi Konusunda Bir Açıklama", Türkiye Günlüğü, Sayı 89, Yaz 2007, s.17-23. [Tam Metin]

40. Kemal Gözler, “Res Iudicata’nın Türkçesi Üzerine”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, Sayı 2, 2007, s.45-61. [Tam Metin]

41. Kemal Gözler, “Hukuk Eğitiminde Ders Kitapları Nasıl Olmalıdır? Institutiones’in Yaklaşımı”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sayı 15, Kasım 2007, s.99-103. [Tam Metin]

42. Kemal Gözler, “Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarının Resmî Gazetede Yayımlanması Sorunu”, Yasama Dergisi, Sayı 7, Ekim-Kasım-Aralık 2007, s.5-17. [Tam Metin]

43.  Kemal Gözler, “Tabiî Hukuk ve Hukukî Pozitivizme Göre Adalet Kavramı”, Muhafazakar Düşünce,  Yıl 4, Sayı 15, Kış 2008, s.76-90.  [Tam Metin]

44.  Kemal Gözler, “Parti Kapatmanın Kriteri Ne? Parti Kapatmaya Karşı Anayasa Değişikliği Çözüm mü?”, Türkiye Günlüğü, Yıl Sayı 93, Bahar 2008, s.24-31. [Tam Metin]

45. Kemal Gözler, “Ergun Özbudun’un Türk Anayasa Hukuku Doktrinine Katkısı”, in Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Ece Göztepe (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law, s.1-19. [Tam Metin]

46. Kemal Gözler, “Hukuk Eğitiminde Arz ve Talep”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 3, Sayı 24, Ağustos 2008, s.175-194. [Tam Metin]

47. (Necdet Zeki Gezer ile birlikte), “Ece Gölü Tarihi”, Biga’nın Değerleri Sempozyumu (Biga, 28 Ağustos 2008), Çanakkale, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Yayınları, 2008, s.93-125. [Tam Metin]

48. Kemal Gözler, “Küreselleşme Sürecinde Hukuk Eğitimi”, Legal Hukuk Dergisi, Yıl 6, Sayı 69, Eylül 2008, s.3021-3030. [Tam Metin]

49. Kemal Gözler, “Halkoylamasına Sunulan Anayasa Değişikliği Kanunlarında Halkoylamasından Önce Değişiklik Yapılabilir mi?”, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, Ankara, Yetkin, 2009, s.557-572 (www.anayasa.gen.tr/halkoylamasindan-once.htm).

50. Kemal Gözler, “İngiltere’de Parlamento Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı: Malî Hukukun Anayasa Hukukundan Eskiliği Üzerine Bir Deneme”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan”, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2009, c.I, s.365-374 ( www.anayasa.gen.tr/mali-hukuk.htm , Konuluş Tarihi: 10.12.2009).

51. Kemal Gözler, “Üniter Devlet ve Demokratik Açılım”, Türkiye Günlüğü, Sayı 99, Güz 2009, s. 81-89. ( www.anayasa.gen.tr/acilim.htm , Konuluş Tarihi: 10.12.2009).

 

52. Kemal Gözler, “1982 Anayasasına Göre Din Eğitim ve Öğretimi”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010,  s.317-334 ( www.anayasa.gen.tr/din-egitimi.htm , Konuluş Tarihi: 13.11.2010)

 

48. Kemal Gözler, “5018 ve 6085 Sayılı Kanunlarda Bazı İdare Hukuku Terimlerinin Yanlış Kullanımı Üzerine: 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 Sayılı Yeni Sayıştay Kanununda Kullanılan ‘Genel Yönetim’, ‘Merkezî Yönetim’, ‘Kamu İdareleri’ Terimleri Hakkında Bir Eleştiri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, Cilt 60, Sayı 4, s.837-917. [ http://www.law.ankara.edu.tr/dergi/AUHF-60-04/AUHF-60-04-gozler.pdf  ]

      Link Çalışmaz ise: http://www.idare.gen.tr/gozler-5018-6085.pdf

 

49. Kemal Gözler, “Sokak Düğünleri ve Hukuk”, Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2011, s.352-371 ( http://www.idare.gen.tr/gozler-sokak-dugunu.pdf )

 

50. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, “İdarî Eylemlerden Kaynaklanan Zararlara İlişkin Davalar Adlî Yargının Görev Alanına Sokulabilir mi?: HMK m.3 ve TBK, m.55/2 Hakkında Eleştiriler”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 6, Kasım 2011, Sayı 63, s.36-41 [ http://www.idare.gen.tr/gozler-kaplan-hmk-m3.htm ]

 

51.  Kemal Gözler, "Asli Kurucu İktidar - Tali Kurucu İktidar Ayrımı: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapabilir mi?", in Ece Göztepe ve Aykut Çelebi (Editörler),  Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s.45-61 ( www.anayasa.gen.tr/tbmm-yeni-anayasa.htm ).

 

52. Gürsel Kaplan ve Kemal Gözler, “Bakan Yardımcıları Bakanlık Hiyerarşisine Dâhil Midir?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2012, Yıl 24, Sayı 98, s.11-24. ( http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2012-98-1119.pdf  ) Açılmaz ise izleyen linki tıklayabilirsiniz: www.idare.gen.tr/gozler-kaplan-bakan-yardimcilari.pdf

 

53. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Ne Kadardır ve Bu Görev Süresi Kanunla Belirlenebilir mi?”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 7, Şubat 2012, Sayı 66, s.36-50. http://www.anayasa.gen.tr/gorev-suresi.htm

 

54. Kemal Gözler, “Yorum İlkeleri”, Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması (Kamu Hukukçuları Platformu 3'üncü Toplantısı), Ankara, TBB Kongre Merkezi, 29 Eylül 2012. (Ankara, KHP ve TBB Ortak yayını, 2013)  http://www.anayasa.gen.tr/yorum-ilkeleri.htm

 

55. Kemal Gözler, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, s.37-82 ( www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.pdf  ).

 

56. Kemal Gözler, “Türkiye’de Bir Bilinmeyen: Isdar”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2013, c.II, s.897-950. [http://www.anayasa.gen.tr/isdar.pdf]

 

57. Kemal Gözler, “Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Hakkında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/yalova-yl.pdf  (Konuluş Tarihi: 9 Ocak 2014). Makalenin bir özeti daha sonra şurada yayınlanmıştır: Güncel Hukuk, Şubat 2014, Sayı 122, s.38-40.

 

58. Kemal Gözler, “Hükümet Sistemimiz Değişecek mi?”, Türkiye Günlüğü, Bahar 2104, Sayı 118, s.62-69.  ( www.anayasa.gen.tr/hs-degisecek-mi.htm ) (Konuluş Tarihi: 23 Temmuz 2014)

 

58. Kemal Gözler, “Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Tabiî Hâkim İlkesi: ‘Sahur Operasyonu’ Hakkında Bir Açıklama”, www.anayasa.gen.tr/tabii-hakim.htm (Konuluş Tarihi: 29 Ağustos 2014). Makale daha sonra kağıt olarak şurada yayınlanmıştır: Güncel Hukuk, Ekim 2014, s.46-49. [PDF]

 

59. Kemal Gözler, “Kişilik Haklarını İhlal Eden İnternet Yayınlarının Kaldırılması Usûlü ve İfade Hürriyeti: 5651 Sayılı Kanunun 9’uncu Maddesinin İfade Hürriyeti Açısından Değerlendirilmesi”, Rona Aybay’a Armağan (=Legal Hukuk Dergisi, Özel Sayı, Aralık 2014), İstanbul, Legal, 2014, Cilt I, s.1059-1120. ( http://www.anayasa.gen.tr/5651.pdf )

 

 

E-Makaleler

1. Kemal Gözler, "Milletlerarası Andlaşmalara Kanun Üstü Bir Değer Tanınabilir mi? (Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri)",  www.anayasa.gen.tr/madde90.htm, 22 Mayıs 2004.

2. Kemal Gözler, “Halkoylamasına Sunulmak Üzere Resmî Gazetede Yayımlanan Bir Anayasa Değişikliği Kanununa Karşı Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açılabilir mi?”, http://www.anayasa.gen.tr/anayasa-degisikligi-iptal-davasi.htm, 15 Haziran 2007.

3. Kemal Gözler, "Hukuk Okumak İsteyen Üniversite Adaylarına Fakülte Tercihi Konusunda Uyarılar", www.anayasa.gen.tr/tercih-rehberi.htm, 1 Temmuz 2008.

4. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Hakkında Bir Açıklama”, http://www.anayasa.gen.tr/gorev-suresi-dolma.htm , 29 Ağustos 2012.

5. Kemal Gözler, "Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek'e Açık Mektup", http://www.anayasa.gen.tr/rektore-acik-mektup.htm (22 Temmuz 2013). Daha sonra: Güncel Hukuk, Ağustos 2013, Cilt 8, Sayı 116, s.61-63.

6. Kemal Gözler, “Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek’in Akademik Kurulda Seçim Anketi Yapması Hakkında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/ankete-elestiriler.pdf (Konulus Tarihi: 12 Ocak 2014). Makalenin bir özeti daha sonra Radikal gazetesinin 16 Ocak 2014 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.

 

 

TARİHLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

1. Kemal Gözler, "H Omospondiopoihsh thz  Ellhnotourkikhz Politeiaz tou Aigaiou', Enauoma, Teuxoz  2 - Martioz 1993, p.11-13.  [PDF]

2. Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVIe siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p. [Table des matieres/İçindekiler] [English abstract, Résumé français, Türkçe özet] [Tam Metin / Texte integrale] [TTK'dan Satın Al / Achat]

3. Kemal Gözler, "Les origines des pomaks de Lofça d'après les tahrir defters ottomans: 1479-1579", TURCICA: Revue d'études turques, 1999, Tome 31, s.35-66.  [For English abstract click here; cliquez ici pour le résume français]. [Tam Metin / Texte integrale]

4. Kemal Gözler, "XV ve XVI'ncı Asırlarda Lofça Pomak Köylerinin İlk Müslüman Sakinleri", XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2002, Cilt III, Kısım III, s.1397-1437 (Türk Tarih Kurumu Tarafından Düzenlenen 13. Türk Tarih Kongresinde Sunulan Tebliğ, Ankara, 4-8 Ekim 1999). [Tam Metin]  [TTK'dan Kitabı Satın Online Alma] 

5. Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınevi, 2003, 388 sayfa. [Tanıtım] [Tam Metin

6. Kemal Gözler, "Biga'da Doksanüç Muhaciri Köylerinin Kurulması: Yeniçiftlik Örneği", Uluslararası Çanakkale Kongresi, (Çanakkale Vakfı, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tarafından 17-19 Mart 2006 Tarihinde İstanbul'da Tarık Zafer Tunaya  ve Cemal Reşit Rey Konferans Salonlarında Düzenlenen Kongrede Sunulan Tebliğ). [Tam Metin]

7.  Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, “Ece Gölü Tarihi”, Biga’nın Değerleri Sempozyumu (Biga, 28 Ağustos 2008), Çanakkale, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Yayınları, 2008, s.93-125. [Tam Metin]

 

GAZETE YAZILARI, POPÜLER YAZILAR vs.

1. Kemal Gözler, "TUS Örneği Tüm Alanlara Yaygınlaştırılmalı," Cumhuriyet Bilim-Teknik, 10 Eylül 1988, s.1-2. [Tam Metin]

2. Kemal Gözler, "Üniversitelerde Öğrenci Fazlalığı," Cumhuriyet, 10 Ekim 1989. [Tam Metin]

3. Kemal Gözler, "1999 ÖSS-Y Sonuçları Üzerine İlk Gözlemler",  Cumhuriyet Bilim-Teknik, 18 Eylül 1999, Sayı 652, s. 16 ve 21. [Tam Metin]

4. Kemal Gözler, "ÖSS-Y Üzerine-2" Cumhuriyet Bilim-Teknik, 13 Kasım 1999, s.16-17. [Tam Metin]

5. Kemal Gözler, "Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek'e Açık Mektup", http://www.anayasa.gen.tr/rektore-acik-mektup.htm (22 Temmuz 2013). Daha sonra: Güncel Hukuk, Ağustos 2013, Cilt 8, Sayı 116, s.61-63.

6. Kemal Gözler, “Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek’in Akademik Kurulda Seçim Anketi Yapması Hakkında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/ankete-elestiriler.pdf (Konulus Tarihi: 12 Ocak 2014). Makalenin bir özeti daha sonra Radikal gazetesinin 16 Ocak 2014 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.

WEB SİTELERİ

1. “Türk Anayasa Hukuku Sitesi” (www.anayasa.gen.tr) nin Kuruculuğu ve Editörlüğü (Nisan 2004'ten Bugüne).

2. “Türk İdare Hukuku Sitesi” (www.idare.gen.tr) nin Kuruculuğu ve Editörlüğü (Nisan 2004'ten Bugüne).

 

Son Güncelleme: 20 Kasım 2014

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ