KEMAL GÖZLER'İN KİTAPLARI

(Kitaplar ilk baskıların çıkış tarihine göre sıralanmıştır)(Listesinin kitap resimli görünümü için burasını tıklayınız)
(Kemal Gözler'in makaleleri için burasını tıklayınız)
(Kemal Gözler'in aldığı atıflar için burasını tıklayınız)

 1. Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.) [Texte integral].
 2. Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Bunsza, Ekin, ". Baskı, 2023, XIV+248 s. (Birinci Baskı: Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, VIII+245 s.). [Tanıtım].
 3. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin, 20. Baskı, 2023, 16+540 s. (1. Baskı, 1998) [Tanıtım].
 4. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 1998; 2. Baskı, 2016, XVI+192 s. [Tanıtım]
 5. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, Mart 1999, VIII+303 s; 2. Baskı, 1999, 16+320 s. [Tanıtım].
 6. Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, VIII+320 s. [Tanıtım]; 2. Baskı, 2016.
 7. Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Yayınevi,1999, VIII+426 s. [Tanıtım].
 8. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000, XVI+300 s. [Tanıtım].
 9. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 28. Baskı, 2023, XVI+512 s. (1. Baskı, 2000, XVI+560 s.; 6.Baskı, 2009, XXXII+656 s. 8.Baskı, 2010, XVI+496 s.) [Tanıtım].
 10. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000, 32+1072 s.(Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, 2021, 48+1536 s. ) [Tanıtım].
 11. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?, Bursa, Ekin Yayınevi, 2000, VIII+80 s. [Tanıtım].
 12. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2001; 2. Baskı, 2016. XVI+320 s. [Tanıtım].
 13. Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, 2001, XVI+120 s. [Tanıtım].
 14. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 32. Baskı, 2023, XVI+408 s. (1. Baskı, 2001, XVI+384) [Tanıtım].
 15. Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVI siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p. [Texte integrale].
 16. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, 3. Baskı, 2019 (Birinci Cilt: 48+1568 s.; İkinci Cilt: 48+1664 s.) ( 1. Baskı, 2003, 2 Cilt [Cilt 1: 48+1260; Cilt 2: 48+1472 s.]; İkinci Baskı, 2009 [Birinci Cilt: 48+1424 s.; İkinci Cilt: 64+1632 s.]). [Tanıtım].
 17. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 25. Baskı, 2023, XXXII+800s.) (1. Baskı, 2002) [Tanıtım].
 18. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 29. Baskı, 2023, XVI+444 s. (1. Baskı, 2002) [Tanıtım].
 19. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, 17. Baskı, 2023, XVI+288 s. (1. Baskı, 2002) [Tanıtım].
 20. Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Köyü: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Yayınevi, Genişletilmiş 2. Baskı, 2014, 848 s. (1. Baskı, 2003, 388 s.) [Tanıtım].
 21. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2023, XVI+216) (1. Baskı, 2002) [Tanıtım].
 22. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yayınevi, 21. Baskı, 2023, XXIV+352 s. (1.Baskı, 2003) [Tanıtım].
 23. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 11. Baskı, 2021, XVI+384 s. (1. Baskı, 2007) [Tanıtım].
 24. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 14. Baskı, 2021, 368 s. (13,5 x 19,5 cm) (1. Baskı, 2008, 256 s.) [Tanıtım].
 25. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 18. Baskı, 2023, 13,5 x 19,5 cm, 368 s. (1. Baskı, 2008) [Tanıtım].
 26. Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Fuat Keyman (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, Cilt I: Siyaset Bilimi / Vol. I: Political Science (XL+564 s.) Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law (XL+810 s.) (İkinci Cildin editörleri Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Ece Göztepe’dir) [Tanıtım].
 27. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p. [Full Text].
 28. Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 21. Baskı, 2023, 13,5 x 19,5 cm, 256 s. (1.Baskı, 2009) [Tanıtım].
 29. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin Yayınevi, 15. Baskı, 2023, XVI+512 s. (1. Baskı, 2010) [Tanıtım].
 30. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin Yayınevi, 12. Baskı, 2023, XVI+512 s. (1. Baskı, 2010) [Tanıtım].
 31. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2. Baskı, 2020, 2 Cilt (32+1070; 32+1040 s.) (1. Baskı, 2011, 2 Cilt, 32+973; 32+1040 s.) [Tanıtım].
 32. Kemal Gözler, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Öğrenci Dostu Serisi, 17. Baskı, 2023, 13,5 x 19,5 cm, 265 s. (1. Baskı, 2011) [Tanıtım].
 33. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 ( XVI+184 s.) [Tam Metin].
 34. Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 (XVI+712 s.) [Tam Metin].
 35. Kemal Gözler, Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Sorunu: Adnan Küçük, Ahmet Nohutçu, Bilal Canatan, Nevzat Sönmez, Ali Rıza Çoban, Serdar Özgüldür, Fatih Dikici ve Diğerlerinin Kitapları Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013 (XVI+680 s.) [Tam Metin].
 36. Kemal Gözler, Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Makaleler,Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2017, VIII+192 s. (Genişletilmiş 4. Baskı, 2021, X+310 s. [Tanıtım] (İzleyen kitaptaki makaleler de bu kitaba alınmıştır).
 37. Kemal Gözler, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar, Bursa, Ekin, Mayıs 2017, VIII+144 sayfa. (31.5.2017) [Tanıtım] (Bu kitaptaki makeleler "Elveda Anayasa" başlıklı kitaba alınmıştır).
 38. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Bursa, Ekin, 5. Baskı, 2023 , XXIV+568 (1. Baskı, 2017) s. XXIV+568 s. [Tanıtım].
 39. Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 5. Baskı, 2023, XVI+368 s. (1. Baskı, 2017) [Tanıtım].
 40. Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2022, XVI+520 s. [Tanıtım].
 41. Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2018, XVI+252 s. [Tanıtım].
 42. Kemal Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdarî Teşkilatı), Bursa, Ekin, 4. Baskı, 2022, XVI+288 s. (1. Baskı, Ekim 2018)[Tanıtım].
 43. Kemal Gözler, Fıkıh-Hukuk İlişkisi Üzerine, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Nisan 2019, XVI+152 s. [Tanıtım].
 44. Kemal Gözler, Türkiye Nereye Gidiyor? Akademi ve Hukuk Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler(Makalelerim 2019), Bursa, Ekin, 2020, 32+656 s. [Tanıtım].
 45. Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2020, X+570 s. [Tam Metin].
 46. Kemal Gözler, Özgüldür v. Gözler Davası, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2020, X+152 s. [Tam Metin].
 47. Kemal Gözler, “Yazık, Konstitüsyon Bitti!” (Makalelerim 2020), Bursa, Ekin, 1. Baskı, Şubat 2021, XVI+194 s. [Tanıtım].
 48. Kemal Gözler, Hukuk Dilinin Öz Türkçeleşmesi Üzerine , Bursa, Ekin, 2021, VIII+216 s. [Tanıtım].
 49. Kemal Gözler, Bilimsel Yazma ve Yayınlama: Bir Stil Kılavuzu, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2022, XXXII+736 s. (2. Baskı, 2023, XXXII+848 s.) [Tanıtım].
 50. Kemal Gözler, Hukukta İçerik ve Biçim (Makalelerim 2021), Bursa, Ekin, 2022, XII+164 s. [Tanıtım].
 51. Kemal Gözler, Makalelerim 2023, Bursa, Ekin, 2023, XII+182 s. [Tanıtım].
 52. Kemal Gözler, Bilimsel Yazma ve Yayınlamaya Giriş: Bir Ders Kitabı, Bursa, Ekin, 2023, XXII+450 s. [Tanıtım].
 53. Kemal Gözler, Alıntı ve Atıf Usûlleri, Bursa, Ekin, 2023, XLVIII+1662 s. [Tanıtım].
 54. Kemal Gözler, Alıntı ve Atıf Usûllerine Giriş: Bir Ders Kitabı, Bursa, Ekin, 2023, XXII+562 s. [Tanıtım].


(Kemal Gözler'in kitapları resimli görünüm için burasını tıklayınız)
(Kemal Gözler'in makaleleri için burasını tıklayınız)
(Kemal Gözler'in aldığı atıflar için burasını tıklayınız)


Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/gozler-makaleler.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 12 Eylül 2023