[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2020, 2 Cilt, (XXXII+1072 s; XXXII+1040 s.)(Arka Kapak)ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Anayasa Hukukunun Genel Teorisi isimli bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırmacılara, bu alanın uzmanlarına ve uygulayıcılara yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu haliyle (iki cilt, toplam 2176 sayfa, içindekiler, bibliyografya, dizin ve sözlükler dâhil) Türkçede şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı anayasa hukuku kitabıdır.

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta sadece anayasa hukukunun genel teorisi konuları işlenmektedir. Türk anayasa hukukuna ilişkin benzer nitelikte bir inceleme kitabını daha önce yayınlamıştık (Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 3. Baskı, 2019, 1408 s.). Türk anayasa hukukuna ilişkin konularda adı geçen kitaba bakılmalıdır.

Bu kitabın ilk baskısı 2011 yılında yapılmıştı. Kitabı ilk baskıdaki halini çok büyük ölçüde koruyarak, bazı yerlerde güncelleştirmeler yaptık. Kitabın ilk baskısında toplam 2078 sayfa olan bu kitap, güncellemeler nedeniyle, 102 sayfa genişleyerek 2176 sayfaya ulaşmıştır.

Kitabın her cildinin sonunda bir “bibliyografya” ve aranılan kavram, kurum, kural, ilke ve ismin kolayca bulunmasını sağlayan ayrıntılı “dizinler” bulunmaktadır. Birinci cildin dizininde 3500, ikinci cildin dizininde ise 3900 civarında girdi bulunmaktadır. Ayrıca ikinci cildin sonuna kitapta geçen Latince, İngilizce ve Fransızca özdeyişleri içeren bir “özdeyişler dizini” eklenmiştir. Bu dizinde 150 civarında özdeyiş yer almaktadır.

Türk anayasa hukuku doktrininin standart terimlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle, biz bu kitapta geçen Türkçe teknik terimleri tırnak işareti içine aldık ve hemen yanlarına parantez içinde onların İngilizce ve Fransızca karşılıklarını italik harflerle verdik. Kitabımızda tırnak içinde verdiğimiz teknik terimleri alfabetik bir şekilde sıralamak ve her birinin yanlarına İngilizce ve Fransızca karşılıklarını çıkararak vermek suretiyle bir “Türkçeden İngilizce ve Fransızcaya Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü” oluşturduk. Aynı şekilde bir de “İngilizce ve Fransızcadan Türkçeye Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü” hazırladık. Birincisinde 2200, ikincisinde 2500 civarında sözlük maddesi vardır. Her iki sözlük de ikinci cildin sonunda bulunmaktadır.KİTABIN BÖLÜMLERİ


CİLT I

İçindekiler [PDF]

Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı

Bölüm 3: Anayasa Kavramı

Bölüm 4: Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu

Bölüm 5: Yorum

Bölüm 6: Kurucu İktidar

Bölüm 7: Devlet Kavramı

Bölüm 8: Devletin Unsurları

Bölüm 9: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet

Bölüm 10: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet

Bölüm 11: Federasyon (Federal Devlet)

Bölüm 12: Kuvvetler Ayrılığı Teorisi

Bölüm 13: Hükûmet Sistemleri

Bölüm 14: Başkanlık Sistemi

Bölüm 15: Parlâmenter Sistem

Bölüm 16: Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm

Bölüm 17: Demokrasi Kavramı

Bölüm 18: Doğrudan Demokrasi

Bölüm 19: Temsili Demokrasi

Bölüm 20: Yarı Doğrudan Demokrasi

Bölüm 21: Oy Hakkı

Bölüm 22: Seçim Sistemleri

Bölüm 23: Yasama Organı

Bölüm 24: İki Meclislilik

Bölüm 25: Parlâmento Üyeleri

Bölüm 26: Parlâmentoların İç Yapıları

Bölüm 27: Yasama Fonksiyonu

Bölüm 28: Parlâmentoların Görev ve Yetkileri

Dizin (Cilt I)


CİLT II

İçindekiler [PDF]

Bölüm 29: Yürütme Organı

Bölüm 30: Başkanlık Sisteminde Yürütme Organı

Bölüm 31: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı I: Devlet Başkanı

Bölüm 32: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı II: Bakanlar Kurulu (Hükûmet)

Bölüm 33: Yürütme Fonksiyonu

Bölüm 34: Olağanüstü Yönetim Usûlleri

Bölüm 35: Yargı

Bölüm 36: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 37: Avrupa İnsan Hakları Hukuku

Bölüm 38: Uluslararası Andlaşmalar

Bölüm 39: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı

Dizin (Cilt II)

Özdeyişler Dizini (Cilt I ve II) [HTML] [PDF] (1. Baskı)

Türkçeden İngilizce ve Fransızcaya Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü [HTML] [PDF] (1. Baskı)

İngilizce ve Fransızcadan Türkçeye Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü [HTML] [PDF] (1. Baskı)

İkinci baskının sözlükleri için bu belgenin son kısımlarına bakınız.
SEÇKİ

Kitabın kapaklarından, önsözünden, içindekiler kısmından, bibliyografyasından, dizininden, ekindeki sözlüklerden ve kitaptan örnek olarak seçilmiş çeşitli sayfalardan oluşan bir SEÇKİ için bkz.:

Cilt I'den Seçki

Cilt II'den Seçki

YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 24,5 cm
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Sayfa Sayısı:
Cilt I: XXXII+1104 sayfa
Cilt II: XXXII+1040 s.
Cilt: İplik dikişli, sıvama cilt
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram
Baskı Tarihi: Ocak 2020
ISBN TAKIM: 978-625-7090-03-2
ISBN 1. CİLT: 978-625-7090-04-9
ISBN 2. CİLT: 978-625-7090-05-6

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
www.ekinyayinevi.com

Kitabı Online Satın Alma: Ekin Yayınevi'nden


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/ahgt.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2009
Son Değişiklik: 14 Ekim 2020