TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

anayasa.gen.tr

    ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI  

English

MEVZUAT [Arama]  [MBS] [RG]

ANAYASALAR [Arama]

Türk Anayasaları      1982 Anayasası

  1808 Sened-i İttifak [Bilgi] [Metin] TR ENG

  1839 Tanzimat Fermanı [Bilgi] [Metin] TR ENG

  1856 Islahat Fermanı [Bilgi] [Metin] TR ENG

  1876 Kanun-u Esasisi [Bilgi] [Metin] TR ENG

  1921 Anayasası  [Bilgi] [Metin] TR ENG

  1924 Anayasası  [Bilgi] [Metin] TR ENG

  1961 Anayasası  [Bilgi] [Metin] TR  ENG  Expl

  1982 Anayasası  [Bilgi] [Metin] TR ENG ExpFR

KANUNLAR [Bilgi] [Arama] [Liste]  [MBS]

  AYM'nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri...

  Seçimlerin Temel Hükümleri...Hk. Kanun

  Milletvekili Seçim Kanunu 

  Siyasi Partiler Kanunu

ANDLAŞMALAR  [Bilgi]  [Arama]

KHK'ler [Bilgi] [Arama] [Liste]

TÜZÜKLER [Bilgi] [Arama] [Liste]

YÖNETMELİKLER [Bilgi] [Arama] [Liste]

İÇTÜZÜKLER 

  TBMM İçtüzüğü [Bilgi] [Metin] [TBMM'den]  

   AYM İçtüzüğü

TBMM KARARLARI [Bilgi] [Liste]

İÇTİHAT (YARGI KARARLARI)

  Anayasa Mahkemesi Kararları [Bilgi] [Arama] [Liste]

  Danıştay Kararları [Bilgi] [Arama] [Liste]  Kılıç vs. Gözler Davası

  Yargıtay Kararları [Bilgi] [Arama] [Liste]     YENİ: Savunmam

  Askeri Yargıtay Kararları [Bilgi] [Arama]       Özgüldür vs. Gözler 

  AYİM Kararları [Bilgi]  [Arama] [Liste] [Arama] YENİ: Savunmam

  Yüksek Seçim Kurulu Kararları [Bilgi] [Liste] [Arama]

  Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları [Bilgi] [Liste]

   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
 [Bilgi]  [Arama] [TR AdaletB] [HUDOC] [İhami]

YABANCI ANAYASA MAHKEMESİ
  KARARLARI
[Bilgi] 

   Avrupa: CODICES

  ABD: FindLaw    

YABANCI ANAYASALAR [Bilgi]

  Azerbaycan    Kıbrıs     Rusya  

  Anayasa Bulucu: ConFinder

  ICL: International Constitutional Law

  Constitution Society: constitution.org

  Venedik Komisyonu: CODICES

BİLİMSEL ESERLER

KİTAPLAR    [Kaynak Tarama]

 Genel Eserler        Monografiler 

DERGİLER    Makaleler  [Makale Arama]

Anayasa Hukuku Bibliyografyası

SİTE İÇİ ARAMA

  powered by Google
 

Web     anayasa.gen.tr

.

.

KEMAL GÖZLER'İN

KİŞİSEL SAYFASI

 

DUYURULAR

 

..

 

.

.

ÖĞRENCİ

DOSTU
SERİSİ

ÇEŞİTLİ ANAYASA HUKUKU KONULARI

ONLINE KİTAP VE MAKALELER

ÖĞRENCİLER İÇİN (Ders Malzemeleri, Sınavlar, vs.)

MESLEK  (KPSS, Hakimlik, Kaymakamlık vs.) SINAVLARINA HAZIRLANANLAR İÇİN

LİNKLER

KEMAL GÖZLER'İN KİTAPLARI

 

EDİTÖR:

Prof. Dr. Kemal Gözler  

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gemlik - Bursa

(Sitenin Uludağ Üniversitesiyle bir ilgisi yoktur).

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

(Sitenin sahibi, içerik sağlayıcısı, hukuki, teknik ve mali sorumlusu sitenin editörüdür).

    İLETİŞİM:

İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler

Yerleşim Yeri: Bursa

Elektronik İletişim Adresi: kgozler[at]hotmail.com

Tel: 0224 513 80 03 / 63207

 

 COPYRİGHT VE SORUMLULUK

İKTİBAS KOŞULLARI

ATIF (Kaynak Gösterme) USULLERİ

 

 

 

ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

 2005 yılı istatistikleri için tıklayınız.

 2006 yılı istatistikleri için tıklayınız.

 2007 yılı istatistikleri için tıklayınız.

 2008 yılı istatistikleri için tıklayınız.

2009 yılı istatistikleri için tıklayınız.

2010 yılı istatistikleri için SiteMeter'e tıklayınız.

 

2009 Yılı Aylık Total Visitor Sayısı: 53.000-106.000

2009  Yılı Aylık Total Unique IPs Sayısı:  39.000-77.000

Ziyaretçi Sayısı (12.1.2010'dan beri) 

Site Meter

KEMAL GÖZLER'İN KİTAPLARI

ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun
Genel Teorisi,
Bursa, Ekin,  2011,
2 Ci
lt (32+973; 32+1040 s.)

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun
Genel Esasları: Ders Kitabı
Bursa, Ekin, 
5. Baskı, Ağustos 2014, 512 s.
(16,5 x 23,5 cm)

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun
Genel Esaslarına Giriş
,
Bursa, Ekin, 7. Baskı, Ağustos 2014,
368, s.(13,5x19,5 cm)

 

TÜRK ANAYASA HUKUKU

Kemal Gözler,
Türk Anayasa Hukuku,
Bursa, Ekin, 1999
, 1071 s

K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin, 14. Baskı,
 2014,
 496 s. (16,5 x 23,5 cm)

Kemal Gözler, Türk Anayasa
Hukukuna Giriş
, Bursa, Ekin,
8. Baskı,  Eylül 2013, 368
s.
(13,5x19,5 cm)

K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku
Pratik Çalışmaları
, Bursa, Ekin,
4. Baskı, 2013.

GENEL ESASLAR

+

TÜRK ANAYASA HUKUKU

Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku,
Bursa, 22. Baskı, Ağustos 2014, 392 s.

Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku,
Bursa, Ekin, 10. Baskı,
Ağustos 2014, 256 s.

 

 
HUKUKA GİRİŞ

Kemal Gözler, Hukuka Giriş,
Bursa, Ekin, Genişletilmiş 11 Baskı,
Ağustos 2014, 496 s.

Kemal Gözler, Hukukun Temel
Kavramları,
Bursa, Ekin,
11.Baskı, Ağustos 2014, 352 s.

Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi,
 
Bursa, Ekin, 11.Baskı,
Ağustos 2014, 256
s
.

 

İDARE HUKUKU

K. Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2009,
2 Cilt, 3168 s
.

 

K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukuku
Dersleri
, Bursa, Ekin,
15. Baskı, Ağustos 2014, 864 s
.

 

K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukukuna
Giriş
, Bursa, Ekin, 19. Baskı,
Ağustos 2014, 384 s
.

 

K.Gözler ve G. Kaplan,
Kısa İdare Hukuku,
Bursa, Ekin, 6. Baskı,
2014, 264 s.

DİĞER

K. Gözler (Haz.),  T.C. Anayasası,
Bursa, Ekin, 2012, 144 s.

 

K. Gözler, Devletin Genel Teorisi,
Bursa, Ekin, 5. Baskı, 2014, 384 s.

 

 

 

USULSÜZ ALINTI SORUNU

Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı hakkında Eleştiriler, Bursa, Mart 2013, VIII+184 s.

Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Mayıs 2013, XVI+712 s.

 

 

Kemal Gözler, Örnekleriyle Usulsüz Alıntı Sorunu, Bursa, Mayıs 2013, XVI+680 s.

 

 

Not 1: K. Gözler'in diğer kitapları için özgeçmişindeki yayın listesine bakınız. 

Not 2: Hangi kitabın kime yönelik olduğunu öğrenmek için burasını tıklayınız.

(c) Kemal Gözler, 2004-2011. Bu site Kemal Gözler tarafından hazırlanmaktadır.

Kuruluş: 4 Nisan 2004. Son Güncelleme: 11 Ocak 2015.