TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

[www.anayasa.gen.tr]                                     [English]

 

Site İçi Arama

  powered by Google
 

Web     anayasa.gen.tr

Yeni Makale 1: Anayasızlaştırma

Yeni Makale 2: Hükümet Sistemi Tartışmaları Üzerine

KEMAL GÖZLER'in

[Özgeçmişi]  [Kitapları]  [Makaleleri]  [Aldığı Atıflar]

 

DUYURULAR

 

 

I. ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI

A. MEVZUAT [Arama]  [MBS] [RG]

Yabancı Anayasalar [Bilgi-Arama]

Azerbaycan       Kıbrıs         Rusya  

Anayasa Bulucu: ConFinder

ICL: International Constitutional Law

Constitution Society: constitution.org

Venedik Komisyonu: CODICES

Türk Anayasaları

1808 Sened-i İttifak   [Bilgi]    [Metin]   [Türkçe]   [English]]

1839 Tanzimat Fermanı   [Bilgi]    [Metin]   [Türkçe]   [English] [Français]

1856 Islahat Fermanı   [Bilgi]     [Metin]    [Türkçe]   [English]

1876 Kanun-u Esasisi   [Bilgi]    [Metin]   [Türkçe]    [English] [Français]

1921 Anayasası   [Bilgi]   [Metin]   [Türkçe]   [English] [[Français]

1924 Anayasası  [Bilgi]   [Metin]   [Türkçe]  [English] [[Français]

1961 Anayasası  [Bilgi]   [Metin]   [Türkçe]   [English]  [Explication].

1982 Anayasası  [Bilgi]   [Metin]  [Türkçe]   [English]   [Explication]l [Français]

Kanunlar  [Bilgi] [Arama] [Liste]  [MBS]

AYM'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri...

Seçimlerin Temel Hükümleri...Hk. Kanun

Milletvekili Seçim Kanunu 

Siyasi Partiler Kanunu

Andlaşmalar [Bilgi]  [Arama]

KHK'ler [Bilgi] [Arama] [Liste]

Tüzükler [Bilgi] [Arama] [Liste]

Yönetmelikler [Bilgi] [Arama] [Liste]

İçtüzükler

TBMM İçtüzüğü [Bilgi] [Metin] [TBMM'den]  

AYM İçtüzüğü [Metin]

TBMM Kararları [Bilgi] [Liste] [Arama]

 

B. İÇTİHAT (YARGI KARARLARI)

Anayasa Mahkemesi Kararları   [Bilgi]  [Liste]  [Arama]

Danıştay Kararları   [Bilgi]  [Liste]  [Arama]   

Yargıtay Kararları  [Bilgi]  [Liste]  [Arama]   

Askeri Yargıtay Kararları   [Bilgi]  [Arama]     

AYİM Kararları  [Bilgi] [Liste]  [Arama]]

Yüksek Seçim Kurulu Kararları   [Bilgi]  [Liste] [[Arama]]

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları   [Bilgi]  [Liste] [Arama]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları   [Bilgi]  [Arama] [TR Adalet Bak] [HUDOC English Français Türkçe] [İhami]]

Yabancı Anayasa Mahkemesi Kararları  [Bilgi] 

Avrupa: CODICES

ABD: FindLaw    

C. DOKTRİN (BİLİMSEL ESERLER)

Kitaplar [Kaynak Tarama]

Genel Eserler

Monografiler 

Dergiler Makaleler  [Makale Arama]

Anayasa Hukuku Bibliyografyası

 

II. ÇEŞİTLİ ANAYASA HUKUKU  KONULARI

III. ONLİNE KİTAP VE MAKALELER

IV. ÖĞRENCİLER İÇİN (Ders Malzemeleri, Sınavlar, vb.)

V. MESLEK (KPSS, Hakimlik, Kaymakamlar, vb.) SINAVLARINA HAZIRLANANLAR İÇİN

VI. LİNKLER

Copyright ve Sorumluluk

İktibas (Alıntı) Koşulları

Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Ziyaretçi İstatistikleri

Editör:

Prof. Dr. Kemal Gözler  

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gemlik - Bursa

(Sitenin Uludağ Üniversitesiyle bir ilgisi yoktur).

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

(Sitenin sahibi, içerik sağlayıcısı, hukuki, teknik ve mali sorumlusu sitenin editörüdür).

(c) 2004-2015. Her hakkı editöre aittir.

 

İletişim:
İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
Yerleşim Yeri: Bursa
Elektronik İletişim Adresi: kgozler[at]hotmail.com

 

Kuruluş: 4 Nisan 2004

anayasa.gen.tr, versiyon 2. (12.10.2015)

Son Güncelleme: 12 Kasım 2015

 

 SiteMeter Site Meter