TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr


Kemal Gözler, "Anayasa Hukuku Dergileri", www.anayasa.gen.tr/dergiler.htm (30 Mayıs 2005, son değişiklik 3 Ocak 2006 )


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

Anayasa Hukuku Dergileri

Kemal Gözler

 

 

Türkiye’de sırf anayasa hukukuna özgü bir dergi yoktur. Anayasa hukuku alanındaki makaleler, genel hukuk, yahut siyasal bilim, hatta kamu yönetimi dergilerinde yayınlanmaktadır. Anayasa hukuku alanında makalelerin bulunabileceği başlıca Türkçe, Fransızca ve İngilizce dergiler şunlardır:

Türkçe:
Amme İdaresi Dergisi (http://www.todaie.gov.tr/tkutuphane2.asp)
Ankara Barosu Dergisi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (http://www.politics.ankara.edu.tr/sbfdergisi.php ‘de son sayılardaki makalelere online ulaşılabilir)
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
İnsan Hakları Yıllığı (http://www.todaie.gov.tr/tkutuphane2.asp)
İstanbul Barosu Dergisi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkiye Barolar Birliği Dergisi
- Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Yılda Bir Kez (Bu yayın Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle yılda bir kere Nisan ayında düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildiri metinlerini kapsamaktadır. Türk anayasa hukukunun önemli bir bilgi kaynağı hâline gelmiştir. En son 22’nci cildi yayınlanmıştır. Son ciltlere http://www.anayasa.gov.tr/ayargi.htm  adresinden ulaşmak da mümkündür).

Maalesef yukarıda saydığımız fakülte dergilerinin çoğunluğu düzenli aralıklarla çıkmamaktadır. Yukarıda sayılan akademik dergilerin yanında, Türkiye Günlüğü, Birikim, Toplum ve Bilim, Yeni Türkiye, Liberal Düşünce gibi kitapçılarda ve bazen gazete bayilerinde satılan, uzman olmayan okuyucu kitlesine hitap eden vulgarizasyon dergilerinde de doğrudan veya dolaylı olarak anayasa hukukunu ilgilendiren makalelere rastlanabilir. Bunlara son yıllarda çıkan, Güncel Hukuk, Günışığı Hukuk Dergisi, Yeni Hukuk gibi “popüler” aylık hukuk dergilerini de eklemek gerekir. Bunlarda da zaman zaman anayasa hukukunu ilgilendiren kısa makaleler bulunmaktadır.

Fransızca:

Revue du droit public  et de science politique en France et à l’étranger, (RDP), İki aylık. (Paris, LGDJ). (1894’ten beri, iki aylık). (Münhasıran anayasa hukuku değil, kamu hukuku dergisidir. Ancak yüksek oranda anayasa hukuku makalesi yayınlanır).

Revue française de droit constitutionnel (RFDC), (Paris, PUF). (1990’dan beri, Yılda dört defa.).

Pouvoirs: Revue d’études constitutionnelles et politiques (Paris, Seuil, PUF). (Kısaca Pouvoirs şeklinde anılır) (1977’den beri).

Annuaire international de justice constitutionnelle  (Paris, Economica ve Presses universitaires d’Aix-Marsaille, 1985’ten beri).

İngilizce:

International Journal of Constitutional Law (I.CON). 2003’ten beri. Yılda dört sayı, (New York University School of Law için Stanford University Libraries' HighWire Press yardımıyla Oxford University Press tarafından yayınlanıyor. Makale metinlerine Oxford Journals Online (http://www3.oup.co.uk/ijclaw/) veritabanından ulaşılabilir. Bu veritabanına pek çok üniversite kütüphanesi abonedir.

European Constitutional Law Review (EuConst) 2005’ten Beri. Yılda üç sayı. W. T. Eijsbouts et al. Tarafından yayınlanıyor Amsterdam, Hollanda). T.M.C. Asser Pres tarafından dağıtımı yapılıyor. ISSN: 1574-0196.  Dergiye Cambridge Journal Online (http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ECL) veri tabanından ulaşılabilmektedir.

European Public Law Journal. 1995’ten Beri. The Institute of European Public Law at the Law School, Hull University (http://www.hull.ac.uk/law/pubs/eplj.html) için Kluwer tarafından yılda dört sayı olarak yayınlanıyor. İçindekiler listelerine http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=4&values=Journals~~European+Public+Law adresinden ulaşılabilir. Makalelerin tam metinlerine http://atoz.ebsco.com/ veri tabanından ulaşılabilir. Bu veritabanına pek çok üniversite kütüphanesi abonedir.

Review of Constitutional Studies / Revue d'études constitutionnelles (1993’ten Beri. Yılda İki Sayı) (Law Centre, University of Alberta, Edmonton, Canada). (Sayıların içindelikle listesine ve makalelerin özetlerine  http://www.uofaweb.ualberta.ca/ccs/Review.cfm den ulaşılabilir.

Constitutional Forum constitutionnel (1989’dan Beri, Yılda Dört Sayı) (Law Centre, University of Alberta, Edmonton,  Canada tarafından yayınlanıyor). Derginin içindekiler listesine on-line olarak  şu adresten ulaşılabilmektedir: http://www.uofaweb.ualberta.ca/ccs/Forum.cfm.

University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law (U. PA. J. CONST. L.). (1997’den Beri, yılda dört sayı) (University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, tarafından yayınlanmaktadır. Tam metinlerine ücretsiz olarak http://www.law.upenn.edu/conlaw/ den ulaşılabilmektedir.

Constitutional Commentary. 1984’ten Beri. The University of Minnesota Law School tarafından yayınlanıyor. İçindekiler listelerine http://www.law.umn.edu/constcom/index.html den ulaşılabilir.

Hastings Constitutional Law Quarterly. 1972’den Beri. Yılda Dört Sayı. (UC-Hastings College of the Law. Sayıların içindekiler listesine ve makale özetlerine http://w3.uchastings.edu/clq/ den ulaşılabilir.

Son üç derginin tam metinleri HeinOnline (http://heinonline.org) veritabanında bulunmaktadır. Bu veritabanına Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi IP’leri üzerinden ulaşılabilir (http://www.ankara.edu.tr/rectorate/kutuphane/e_kutuphane.html).

Yukarıdaki anayasa hukuku dergilerinin dışında İngilizce çıkan çeşitli hukuk fakültesi dergilerinde yığınla anayasa hukuku makalesi yayınlanmaktadır. Örneğin Arizona Law Review, California Law Review, Cambridge Law Journal, Columbia Law Review, Duke Law Journal, Emory Law Journal, Florida Law Review, Harvard Law Review, McGill Law Journal, Michigan Law Review, Stanford Law Review, UCLA Law Review, Virginia Law Review, Washington Law Review vs. Bu dergilerin ve daha pek çok hukuk dergisinin tam metinlerine HeinOnline (http://heinonline.org/HOL/CurrentJournals) veritabanından ulaşılabilir.

 

 

 


Copyright

c) Kemal Gözler. 2001-2006. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler@hotmail.com  adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınırık bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu makaleden yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr