TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

 

 


Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi: Bir Genel Kamu Hukuku Ders Kitabı, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2007

(9. Baskı, Ağustos 2018, 384 s.) (ÇIKTI)


 

(Daha Büyük Ön Kapak)

(Ön ve Arka Kapak)

(1. Baskı Kapak)

(2. Baskı Kapak)

 


ARKA KAPAK TANITIM YAZISINDAN

Hukuk fakültelerinde okutulan “genel kamu hukuku” dersinin gerçek konusu, siyasî düşünceler tarihi, politika bilimi veya insan hakları değil, münhasıran “devlet”tir. İşte bu kitapta, genel kamu hukukunun gerçek konusunu oluşturan “devlet” kavramı incelenmektedir.


 

 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: DEVLETİN KAVRAM VE KÖKENİ

Bölüm 1.- Devlet Kavramı 

Bölüm 2.- Devletin Kökeni Hakkında Teoriler 

İKİNCİ KISIM: DEVLETİN UNSURLARI  

Bölüm 3.- Devletin Beşeri Unsuru: Millet 

Bölüm 4.- Devletin Toprak Unsuru: Ülke 

Bölüm 5.- Devletin İktidar Unsuru: Egemenlik 

ÜÇÜNCÜ KISIM: DEVLET ŞEKİLLERİ 

Bölüm 6.- Devlet Şekilleri I: Monarşi ve Cumhuriyet

Bölüm 7.- Devlet Şekilleri I: Üniter Devlet-Bileşik Devlet 

Bölüm 8.- Federasyon (Federal Devlet) 

DÖRDÜNCÜ KISIM: DEVLETİN ORGAN VE FONKSİYONLARI

Bölüm 9.- Yasama

Bölüm 10.- Yürütme

Bölüm 10.- Yargı


 


İçindekiler'i PDF formatında görmek için burasını tıklayınız.  

Birinci Bölümü PDF formatında okumak için burasını tıklayınız.


 

Boyut: 16,5 x 23,5 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+384.

Kağıt: 1. Hamur, 70. Gr.

Cilt: Tutkal

Kapak: Karton 


 


Yayınevi

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
e-mail: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com

 


Satın Alma:

Online Satın Alma İçin İzleyen Linki Tıklayınız:

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

 

 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler at hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/dgt.htm

Konuluş Tarihi: 16 Nisan 2007

Değişiklik: 26 Ekim 2009

Son Değişiklik: 6 Eylül 2018