TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


Kemal Gözler,  "Kitap Tarama ve Temin Etme", www.anayasa.gen.tr/kitaplar.htm. 15 Mayıs 2004.


ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

 

Kİtap Tarama ve temİn etme

Doç. Dr. Kemal Gözler

1. Tarama.- Kitap tarama, kütüphane kataloglarına bakılarak yapılır. Kataloglar 1990’lı yıllara kadar karton fişler üzerinde tutulurdu ve bu fişler çekmecelerde yazar adına veya kitap adına göre alfabetik olarak sıralanırdı. Okuyucu aradığı kitabı bu çekmecelere bakarak bulurdu. 1990’lardan sonra kataloglar bilgisayar ortamında tutulmaya başlanmıştır. Okuyucu, bilgisayardaki kataloğa girerek yazar adı, kitap adı, konu vs. kutularına istenilen bilgiler yazılır ve o kitap kütüphanede varsa  kitabın tam adı ve bulunduğu yer (numarası) ortaya çıkar. Kütüphanelerde bilgisayar ortamında tutulan kataloglarda kitap aramak için çoğunlukla kütüphaneye de gitmeye gerek yoktur. Zira bu katalogların çoğuna internet aracılığıyla online olarak ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla kütüphaneye gitmeden, kütüphanelerde (hatta başka şehirlerdeki ve başka ülkelerdeki kütüphanelerde) internet üzerinden kaynak taraması yapılabilmektedir. Online kaynak taraması yapılabilecek en önemli yerli ve yabancı kütüphanelerin isimleri ve internet adresleri şöyledir: 

Yabancı Kütüphaneler:

ABD Kongre Kütüphanesi (Library of Congress): http://www.loc.gov; Burada online katalog taraması için: http://catalog.loc.gov/

İngiliz Kütüphanesi (The British Library): http://www.bl.uk. Burada online katalog taraması için: http://blpc.bl.uk/

Fransız Millî Kütüphanesi (Bibliothèque nationale de France): http://www.bnf.fr. Burada online katalog taraması için: http://catalogue.bnf.fr/

Türk Kütüphaneleri:
Millî Kütüphane : http://www.mkutup.gov.tr
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi: http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane
Ankara Üniversitesi Hukuk ve SBF Kütüphaneleri: http://elibs.ankara.edu.tr
Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: http://bliss.gazi.edu.tr
Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: http://bliss.bilkent.edu.tr
Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: http://kybele.anadolu.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: http://kybele.uludag.edu.tr

2. Temin Etme.- Aradığınız kitap bulunduğunuz yerdeki kütüphanede varsa, onu kütüphaneden ödünç alabilirsiniz. Kitabın tamamına değil, birkaç sayfasına ihtiyaç duyulursa sadece o sayfaların fotokopisi yaptırılabilir. Maalesef Türk üniversite kütüphaneleri fakirdir. Pek çok Türk üniversite kütüphanesinde piyasada bulunan pek çok baskı yapmış anayasa hukuku kitapları bile yoktur. O nedenle, Türkiye’de öğrencilerin kütüphanelere güvenmemeleri, kendi kitaplıkları oluşturmaya bakmaları gerekir. Piyasada bulunan kitapları temin etmenin en sağlam yolu onları kitapçılardan satın almaktır. Türkiye’de online olarak şu internet sitelerinden kitap satın alınabilir: http://www.ideefixe.com.tr, http://www.yenisayfa.com veya http://www.seckin.com.tr. (Haliyle bu sitelerdeki kitap arama motorları piyasada bulunan kitaplar bakımından kaynak taraması yapmak amacıyla da kullanılabilir!). ABD’de yayınlanan ve piyasada bulunan anayasa hukuku kitapları www.amazon.com adresinden bulunan siteden araştırılabilir ve satın alınabilir. İngiltere’de yayınlanan kitaplar için aynı şey www.amazon.co.uk; Fransa’da yayınlanan kitaplar için www.amazon.fr veya www.fnac.com adreslerinden yapılabilir.

Bazı klasik kitapların tam metinlerine internet üzerinden ücretsiz olarak ulaşmak mümkündür. Örneğin anayasa hukukuyla ilgili olarak Hobbes, Rousseau, Locke, Machiavelli gibi düşünürlerin eserlerine (İngilizce olarak) aşağıdaki sitelerden ulaşılabilir:

Gutenberg Projesi: http://www.gutenberg.net/index.shtml

Virjinya Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Kitap Sayfası: http://etext.lib.virginia. edu/ebooks/

Sözlük, Ansiklopedi Gibi Online Kaynaklar İçin: Bartleby: http://www.bartleby.com/

 

 

(c) Kemal GÖZLER. 2004.

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu kitaba izin almadan link verilebilir. Ancak, bu kitap, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, daıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler@hotmail.com  adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınırık bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.

 

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu çalışmaya şu şekilde atıf yapılması önerilir:

emal Gözler,  "Kitap Tarama ve Temin Etme", www.anayasa.gen.tr/kitaplar.htm. 15 Mayıs 2004.

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr