[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 32. Baskı, 2023, XVI+408 s.
KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR

Bölüm 1.- Anayasa Hukukunun Kaynakları

Bölüm 2.- Anayasa Hukuku Kavramı

Bölüm 3.- Anayasa Kavramı

Bölüm 4.- Kurucu İktidar

Bölüm 5.- Devlet Kavramı

Bölüm 6.- Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet

Bölüm 7.- Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet

Bölüm 8.- Hükûmet Sistemleri

Bölüm 9.- Demokrasi

Bölüm 10.- Seçimler

Bölüm 11.- Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 12.- Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi: Anayasa Yargısı

İKİNCİ KISIM: TÜRK ANAYASA HUKUKU

Bölüm 13.- Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 14.- Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 15.- Temel İlkeler

Bölüm 16.- Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 17.- TBMM Üyelerinin Seçimi

Bölüm 18.- TBMM Üyelerinin Statüsü

Bölüm 19.- TBMM’nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni

Bölüm 20.- TBMM’nin Görev ve Yetkileri

Bölüm 21.- Cumhurbaşkanı

Bölüm 22.- Hükümet Sisteminin Niteliği

Bölüm 23.- Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri

Bölüm 24.- Olağanüstü Yönetim Usûlleri

Bölüm 25.- Yargı

Bölüm 26.- Anayasa Yargısı

Bölüm 27.- Anayasanın Değiştirilmesi
SEÇKİ

Kitabın "kapaklar", "içindekiler" ve örnek olarak çeşitli sayfalarından oluşan bir "SEÇKİ"yi okumak için burasını tıklayınız (27. baskıdan).ARKA KAPAK YAZISI


Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. O nedenle fazla kalın olmamasına özen gösterilmiştir. Bununla birlikte kitap, gerek anayasa hukukunun genel esasları, gerekse Türk anayasa hukuku konularının hepsini kapsamaktadır.

Bu kitapta konular üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Kitapta toplam 81 adet kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. Öğrenciler bu “kutu”lar sayesinde sıkılmayacak, “tablo” ve “şema”lar yardımıyla ise konuları kolayca öğrenebileceklerdir.

Kitabın her bölümünün sonuna, “DAHA FAZLASI İÇİN” başlığı altında o konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrencilerin bakabilecekleri kaynaklar verilmiştir. Yine her bölümün sonuna, o bölümde verilen bilgilerin hatırlanmasını sağlayacak “ANAHTAR TERİMLER” sıralanmıştır. Kitaptaki diğer bir yenilik de, her bölümün sonuna çoktan seçmeli test usûlüyle hazırlanmış “SORULAR”ın konulmasıdır. Kitapta toplam 170 adet test sorusu vardır. Bu soruları cevaplayarak öğrenciler, o bölümü öğrenip öğrenmediklerini kendi kendilerine sınayabileceklerdir. Dahası bu test soruları, öğrencilerin başta KPSS olmak üzere, müfettişlik, kaymakamlık, hakimlik, uzman yardımcılığı gibi giriş sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca bazı bölüm sonlarında “TARTIŞMA” konuları ortaya atılmış, bazen de, test sorularıyla yetinilmemiş, “PROBLEMLER” verilmiştir.


TAVSİYE: Bu kitap, anayasa hukukunun hem “genel esaslar”, hem de “Türk anayasa hukuku” kısmını içermektedir. Ancak her iki kısım da konular özet olarak işlenmiştir. İki ayrı dönem anayasa hukuku dersi alan öğrencilerin bu kitaptan değil, ilk dönemdeki anayasa hukuku dersi için Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı  başlıklı kitabımızı, sonraki dönemdeki anayasa hukuku dersi için ise Türk Anayasa Hukuku Dersleri isimli kitabımızı izlemeleri uygun olur.

Elinizde tuttuğunuz kitap, bir özet ders kitabıdır. Bu kitap, KPSS’ye hazırlanan öğrenciler için belki yeterli olabilir. Ancak hâkimlik ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kesinlikle yeterli değildir. Bu sınavlara hazırlanan öğrencilerin, bu kitaptan değil, yukarıda anılan Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk Anayasa Hukuku Dersleri isimli kitaplarımızdan çalışmaları tavsiye olunur.
ONLINE SATIN ALMA

Kağıt Kitap: Ekin Yayınevi'ndenYAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Sayfa Sayısı: XVI+408 s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
www.ekinyayinevi.com

Kemal Gözler'in diğer kitaplarını Ekin Yayınevinden satın almak için: Ekin Yayınevi


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör ve İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/ahg.htm
1. Baskının Konuluşu: 2 Ekim 2001 (uludag.edu.tr altında)
İlk Konuluş: 1 Nisan 2004 (anayasa.gen.tr altında)
Son Güncelleme: 9 Ekim 2023. v2.