[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Dersleri, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 28. Baskı, 2023, XVI+512 s.
Kitabın 28’inci baskısı, 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Bu baskıda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ilân edilen olağanüstü hâl ve bu dönemde çıkarılan olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dolayısıyla ortaya çıkan sorunlar açıklanmıştır. Keza bu baskıda 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçim hukukumuza ilişkin değişiklikler ile bu seçimler döneminde yaşanan problemler incelenmiştir.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 4: Temel İlkeler

Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 6: Siyasî Partiler

Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi

Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü

Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni

Bölüm 10: Yasama

Bölüm 11: TBMM’nin Görev ve Yetkileri

Bölüm 12: Yürütme

Bölüm 13: Cumhurbaşkanı

Bölüm 14: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri

Bölüm 15: Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü

Bölüm 16: Yargı

Bölüm 17: Anayasa Yargısı

Bölüm 18: Anayasa DeğişikliğiARKA KAPAK TANITIM YAZISI


KİTAP HAKKINDA: Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “kutular” içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190’dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “tablolar” hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “şema” olarak da gösterilmiştir. Kitabımızda üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili “resimler” konulmuştur.

Bu kitapta münhasıran “Türk anayasa hukuku” konuları işlenmektedir. “Anayasa hukukunun genel esasları” konuları için Anayasa Hukukunun Genel Esasları isimli kitabımıza bakılabilir.

22'NCİ BASKI HAKKINDA: 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Anayasamızda toplam 69 maddeyi etkileyen çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler sonucu mevcut Türk anayasa hukuku kitapları işe yaramaz hâle geldi. Julius Hermann von Kirchmann’ın “kanun koyucunun üç yeni kelimesi koca kütüphanelerin okkalık kâğıt haline gelmesine yeter” sözünün doğruluğuna bu yıl Türkiye’de hep birlikte şahit olduk. Maalesef Türk Anayasa Hukuku Dersleri isimli kitabım da “okkalık kağıt” hâline geldi. Bu nedenle kitabımın yeni baskısını hazırlamak zorunda kaldım.

Kitabın 22'nci baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla tamamıyla yürürlüğe giren 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun bütün hükümlerine göre güncellenmiştir. Kitabın yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin her bölümünde önemli değişiklikler, güncellemeler ve düzeltmeler yapılmıştır. Kitabın “Bakanlar Kurulu” başlıklı bölümü kitaptan çıkarılmıştır. “Yürütme” (Bölüm 11), “Cumhurbaşkanı” (Bölüm 12), “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri” (Bölüm 14) ve “Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü” (Bölüm 15) bölümleri ise baştan sona yeniden yazılmıştır. Neticede kitabın hacmi 16 sayfa artmıştır.

23 ve 24'üncü BASKILARI HAKKINDA: Kitabın 23 ve 24'üncü baskıları, 9 Ekim 2018 tarih ve 1200 sayılı TBMM İçtüzük Değişikliklerine göre güncellenmiştir.

28’inci BASKI HAKKINDA: Kitabın 28’inci baskısı, 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Bu baskıda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ilân edilen olağanüstü hâl ve bu dönemde çıkarılan olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dolayısıyla ortaya çıkan sorunlar açıklanmıştır. Keza bu baskıda 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçim hukukumuza ilişkin değişiklikler ile bu seçimler döneminde yaşanan problemler incelenmiştir. K.G.SEÇKİ

Kitabın "kapakları"ndan, "içindekiler"inden, örnek olarak çeşitli bölümlerinden seçilmiş sayfalardan ve dizinininden oluşan 92 sayfa uzunluğunda bir "SEÇKİ"yi görmek için izleyen linki tıklayınız: www.anayasa.gen.tr/tahd-22b-secki.pdf. (Seçki 22'nci baskıdandır). Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.ÖNSÖZ

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, Türk Anayasa Hukuku (Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019, 48+1360 s.) isimli kitabımızın özetidir. Aynı konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler Türk Anayasa Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler.

Bu kitapta, konuların üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta anlatılabilmesi için özel çaba sarf edilmiştir.

Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı kutular içinde verilmiştir. Kitapta 190’dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca tablolar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, şema olarak da gösterilmiştir. Kitabımızda üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili resimler konulmuştur.

Kitabın Eylül 2018’de yayınlanan 22’nci baskısı, 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun bütün hükümlerine göre güncellenmiştir. Kitabın yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin her bölümünde önemli değişiklikler, güncellemeler ve düzeltmeler yapılmıştır. Kitabın “Bakanlar Kurulu” başlıklı bölümü (Bölüm 14) çıkarılmıştır. “Cumhurbaşkanı” (Bölüm 12), “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri” (Bölüm 14) ve “Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü” (Bölüm 15) bölümleri ise baştan sona yeniden yazılmıştır. Neticede kitabın hacmi 16 sayfa artmıştır.

Kitabın 23’üncü baskısı, 9 Ekim 2018 tarih ve 1200 sayılı TBMM İçtüzük Değişikliklerine göre güncellenmiştir.

Kitabın 27’nci baskısı, 13 Şubat 2023 itibarıyla güncellenmiştir. (En son 10 ilde tabiî afet sebebiyle olağanüstü hâl ilân edilmesine ilişkin 8 Şubat 2023 tarih ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve bundan sonra çıkarılan 11 Şubat 2023 tarih ve 120 sayılı ve 12 Şubat 2023 tarih ve 121 sayılı Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri işlenmiştir). K.G.
ONLINE SATIN ALMA

Ekin Yayınevi'nden
Bu kitaptaki teorik bilgilerin sindirilmesi için Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları isimli kitabımızda yer alan test ve klasik sınav sorularının cevaplandırılması, örnek olayların incelenmesi, problemlerin çözülmesi ve tartışmaların yapılması yararlı olabilir.

NOT:Bu kitapta “Türk anayasa hukuku” konuları işlenmektedir. “Anayasa hukukunun genel esasları” konuları için Anayasa Hukukunun Genel Esasları kitabımıza bakılabilir.YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm

Kapak: Karton

Cilt: Tutkal

Sayfa Sayısı: XVI+512 s.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Baskı Sayısı: 28. Baskı

Baskı Tarihi: Ağustos 2023


Sipariş Adresi:

Ekin Yayın ve Dağıtım

Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,

Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;

E-Mail: info@ekinyayinevi.com

Online Satın Alma: Ekin Yayınevi

Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları

www.ekinyayinevi.comCOPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/tahd.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 7 Ekim 2023