[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin, 15. Baskı, 2023, XVI+512 s.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı

Bölüm 3: Anayasa Kavramı

Bölüm 4: Anayasanın Yorumu

Bölüm 5: Kurucu İktidar

Bölüm 6: Devlet Kavramı

Bölüm 7: Devletin Unsurları

Bölüm 8: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet

Bölüm 9: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet

Bölüm 10: Federasyon (Federal Devlet)

Bölüm 11: Hükûmet Sistemleri

Bölüm 12: Demokrasi Kavramı: Teoriler, Anlayışlar ve Modeller

Bölüm 13: Demokrasi Tipleri: Doğrudan, Yarı-Doğrudan ve Temsilî Demokrasi

Bölüm 14: Seçimler

Bölüm 15: Yasama

Bölüm 16: Yürütme

Bölüm 17: Yargı

Bölüm 18: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 19: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi:Anayasa Yargısı11. Baskı "İçindekiler" Kısmı İçin [PDF]

SEÇKİ (10. Baskıdan)

Kitabın "iç kapaklar", "içindekiler" kısımları ve kitaptan örnek alınmış çeşitli sayfalar için burasını tıklayınız (PDF). Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.ÖNSÖZ

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, üniversite birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. Elinizde tuttuğunuz 512 sayfalık bu kitap, aynı Yayınevinden çıkmış olan Anayasa Hukukunun Genel Teorisi başlıklı 2 cilt ve toplam 2104 sayfalık “inceleme kitabı”mızın özetlenmiş hâlidir. Dolayısıyla bu kitabın incelediği konularda daha fazla bilgi için söz konusu inceleme kitabına bakılabilir.

Ayrıca belirtelim ki, aynı Yayınevinden çıkmış bulunan 13,5 cmx19,5 cm boyutlarında 368 sayfalık Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı kitabımız, elinizde tuttuğunuz bu ders kitabının kısaltılmış halidir.

Böylece anayasa hukukunun genel esasları alanında üç ayrı kitabımız bulunmaktadır: Birincisi, bu alanın uzmanlarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik Anayasa Hukukunun Genel Teorisibaşlıklı 2104 sayfalık “inceleme kitabı”mız; ikincisi, lisans öğrencilerine yönelik Anayasa Hukukunun Genel Esasları başlıklı 512 sayfalık “ders kitabı”mız; üçüncüsü de daha kısa bir ders kitabı arzu eden öğrenciler ve keza genel okuyucuya yönelik olarak hazırlanmış Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı 368 sayfalık “giriş kitabı”mız.

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta konuların üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta anlatılabilmesi için özel çaba sarf edilmiştir.

Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı kutular içinde verilmiştir. Kitapta toplam 139 adet kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca tablolar hâlinde özetlenmiştir. Toplam 10 adet tablo vardır. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, şema olarak da gösterilmiştir. Toplam 21 adet şema vardır. Kitabımızda Türk üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili resimler konulmuştur.

Kitabın birinci baskısı, 2011 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülüne layık görülmüştür.

Kitabın sekizinci baskısında “Bölüm 3: Anayasa Kavramı” ve “Bölüm 12: Demokrasi Kavramı” bölümlerinde bazı yeni başlıklar ekledim.

Kitabın dokuzuncu baskısında “Bölüm 17: Temel Hak ve Hürriyetler” bölümünde bazı kavramları tekrar yazdım.ONLINE SATIN ALMA

Ekin Yayınevi'nden

YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Sayfa Sayısı: XVI+512 s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram
Baskı Sayısı: 15. Baskı
Baskı Tarihi: Ağustos 2023

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
Online Satış: Ekin Yayınevi
Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları
www.ekinyayinevi.com


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/ahge.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Güncelleme: 6 Ekim 2023