[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 20. Baskı, 2023, XX+540 s.
KİTABIN BÖLÜMLERİ


Bölüm 1: Hukukun Bilgi Kaynakları ve Atıf Usûlleri

Bölüm 2: Yaklaşım Biçimleri ve Konu

Bölüm 3: Beşerî Davranış Kuralları

Bölüm 4: Hukukla İlgili Bazı Kavramlar

Bölüm 5: Hukukun Kısımları

Bölüm 6: Yargı Örgütü

Bölüm 7: Hukuk Sistemleri

Bölüm 8: Hukukun Kaynakları

Bölüm 9: Normlar Hiyerarşisi

Bölüm 10: Hukukun Temeli

Bölüm 11: Kanunlaştırma

Bölüm 12: Hukuk Kurallarının Çeşitleri

Bölüm 13: Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımın-dan Uygulanması

Bölüm 14: Yorum

Bölüm 15: Çeşitli Yorum İlkeleri

Bölüm 16: Hukukta Akıl Yürütme: Kıyas, Aksiyle Kanıt ve Evleviyet

Bölüm 17: Hukuk Kurallarının Arasında Çatışma Sorunu

Bölüm 18: Hâkimin Hukuk Yaratması ve Takdir Yetkisi

Bölüm 19: Hukuk Kurallarının Müeyyidesi

Bölüm 20: Adalet Kavramı

Bölüm 21: Hak Kavramı

Bölüm 22: Hukukî Olaylar, Fiiller ve İşlemler

Bölüm 23: Yargı Fonksiyonu ve Organı


SEÇKİ

Kitabın "kapaklar", "içindekiler" ve örnek olarak çeşitli sayfalarından oluşan bir "SEÇKİ"yi okumak için burasını tıklayınız (15. baskıdan).
SORU DERLEMESİ

Bu kitap hakkında bir fikir vermek amacıyla, kitapta sorulan ve kendisine cevap aranan sorulara örnek teşkil etmek üzere 400 soruluk bir "Soru Derlemesi" yapılmıştır. Bu "Soru Derlemesi" için burasını tıklayınız.
ARKA KAPAK YAZISI


Hukuka Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta konular, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta ve sistemde işlenmiştir. Bu kitapta öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla bazı konular şema ve tablolar ile özetlenmiştir. Öğrenciler bu şema ve tablolar yardımıyla konuları daha kolay bir şekilde öğrenebileceklerdir.

Bu kitabın sekizinci baskısında “yorum” ve “hukuk kuralları arasında çatışma sorunu” başlıklı bölümler baştan sona yeniden yazılmış ve “çeşitli yorum ilkeleri”, “hukukta akıl yürütme” ve “yargı fonksiyonu ve organı” olmak üzere kitaba üç yeni bölüm eklenmiştir. Neticede yedinci baskıda 320 sayfa olan kitabımız, sekizinci baskıda 448 sayfaya çıkmış, yani toplamda 128 sayfa genişlemiştir.

Dokuzuncu baskıda kitaba “normlar hiyerarşisi” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiş ve çeşitli bölümler genişletilmiştir. Neticede dokuzuncu baskıda kitap 56 sayfa artmıştır.

Kitabın ondördüncü baskısı, toplam 16 sayfa genişletilmiştir.

Kitabın onbeşinci baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Değişiklikler neticesinde onbeşinci baskı toplam 16 sayfa artmıştır.

Kitabın onaltıncı baskısına bir yenilik olarak “atıf usûlleri” başlıklı bir kısım konulmuştur. 16’ncı baskısında kitap, 16 sayfa genişlemiştir.
ÖNSÖZDEN

“Hukuka giriş” alanında yazılmış dört kitabımız vardır: Birincisi (Hukukun Genel Teorisine Giriş, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998) yüksek lisans-doktora öğrencilerine ve bu alanın uzmanlarına yönelik olarak hazırlanmış teorik bir inceleme kitabıdır. İkincisi (Hukuka Giriş, Bursa, Ekin, 16. Baskı, 2019), hukuk fakültesi lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Üçüncüsü (Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin, 17. Baskı, 2019) iktisadî ve idarî bilimler fakültesi öğrencilerine yöneliktir. Dördüncüsü (Genel Hukuk Bilgisi, Bursa, Ekin, 19. Baskı, 2019) ise meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir kısa ders kitabıdır.

Elinizde tuttuğunuz bu kitabın ondördüncü baskısı, toplam 16 sayfa genişletilmiştir. Özellikle “Bölüm 4: Hukukun Kısımları”, “Bölüm 7: Hukukun Kaynakları”, “Bölüm 13: Yorum”, “Bölüm 14: Çeşitli Yorum İlkeleri”, “Bölüm 15: Hukukta Akıl Yürütme”, “Bölüm 16: Hukuk Kuralları Arasında Çatışma” ve “Bölüm 18: Müeyyide” bölümlerinde genişletmeler olmuştur.

Kitabın onbeşinci baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Değişiklikler neticesinde, onbeşinci baskı toplam 16 sayfa artmıştır.

Türkiye’de hukuk fakültelerinde lisans düzeyinde, “bilimsel araştırma ve yazma usûlleri” başlıklı bir ders yoktur. Öğrenciler, hukuk fakültelerinden atıf usûllerini bilmeden mezun olurlar. İşte bu eksikliği bir nebze de olsa gidermek için, kitabımızın 16’ncı baskısında, bir yenilik olarak, kitabın ilk bölümüne “Atıf Usûlleri” başlıklı bir kısım koymayı uygun gördüm. Bu başlık altında, öğrenciler hazırlayacakları ödevlerde, yazacakları makalelerde ve keza gelecekte kaleme alacakları dava dilekçelerinde veya kararlarda alıntı ve atıf yaparken uymaları gereken kuralları öğreneceklerdir.

16’ncı baskısında kitap, 16 sayfa artarak 560 sayfaya -içindekiler dahil- ulaşmıştır.ONLINE SATIN ALMA

Ekin Yayınevi'ndenNOT: Bu kitap, Hukuk fakültesi öğrencilerine yöneliktir. İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin Hukukun Temel Kavramları kitabından; meslek yüksekokulu öğrencilerinin Genel Hukuk Bilgisi kitabından ders çalışmaları önerilir.

[HG]             [HGTG]             [HTK]            [GHB]YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Sayfa Sayısı: XX+540 s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram
Baskı Tarihi: 2023

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
Online Satış: Ekin Yayınevi'nden
Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları
www.ekinyayinevi.com


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör ve İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/hg.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 8 Ekim 2023