TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa,
Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 1998.

 9. Baskı, Eylül 2012, XVI+496 s.

(Son Baskı: 13. Baskı, 2016)

 

(Daha Büyük Ön Kapak)

(Arka Kapak)

 


1.Baskı, 1998.
128 Sayfa Güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 8. Baskı, Eylül 2011.

56 Sayfa Güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 9. Baskı, Eylül 2012.

 

 

9. Baskı, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununa, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununa göre güncelleştirilmiş ve ayrıca bir yeni bölüm eklenerek ve çeşitli bölümlerde geliştirmeler yapılarak toplam 56 sayfa genişletilmiştir.Kitabın iç kapaklarını, içindekiler, Giriş ve bir ve yedinci bölümlerini ve dizinlerini PDF olarak görmek için burasını tıklayınız.  


 

 

 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Giriş
Bölüm 1: Hukukun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Beşerî Davranış Kuralları

Bölüm 3: Hukukla İlgili Bazı Kavramlar

Bölüm 4: Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı

Bölüm 5: Yargı Örgütü

Bölüm 6: Hukuk Sistemleri

Bölüm 7: Hukukun Kaynakları

Bölüm 8: Hukukun Temeli

Bölüm 9: Kanunlaştırma

Bölüm 10: Hukuk Kurallarının Çeşitleri

Bölüm 11: Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması

Bölüm 12: Yorum

Bölüm 13: Çeşitli Yorum İlkeleri

Bölüm 14: Hukukta Akıl Yürütme

Bölüm 15: Hukuk Kurallarının Arasında Çatışma Sorunu

Bölüm 16: Hakimin Hukuk Yaratması ve Takdir Yetkisi

Bölüm 17: Hukuk Kurallarının Müeyyidesi

Bölüm 18: Adalet Kavramı

Bölüm 19: Hak Kavramı

Bölüm 20: Hukukî Olaylar, İşlemler, Sözleşmeler

Bölüm 21: Yargı

 


 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

 

 

Hukuka Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta konular, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta ve sistemde işlenmiştir. Bu kitapta öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla bazı konular şema ve tablolar ile özetlenmiştir. Öğrenciler bu şema ve tablolar yardımıyla konuları daha kolay bir şekilde öğrenebileceklerdir.

Kitabın ikinci baskısı 4721 sayılı yeni Türk Medenî Kanununa, üçüncü baskısı, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununa, 5271 sayılı yeni Ceza Muhakemesi Kanunu, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kanununa güncelleştirilmiştir. Kitabın sekizinci baskısı ise 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununa, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununa göre güncelleştirilmiştir.

Ayrıca sekizinci baskıda “yorum” ve “hukuk kuralları arasında çatışma sorunu” başlıklı bölümler baştan sona yeniden yazılmış ve “çeşitli yorum ilkeleri”, “hukukta akıl yürütme” ve “yargı” olmak üzere kitaba üç yeni bölüm eklenmiştir. Neticede yedinci baskıda 320 sayfa olan kitabımız, sekizinci baskıda 448 sayfaya çıkmış, yani toplamda 128 sayfa genişlemiştir. Kitabın iç kapaklarını, içindekiler, Giriş ve bir ve yedinci bölümlerini ve dizinlerini PDF olarak görmek için burasını tıklayınız.  

 


Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23, 5 cm

Sayfa Sayısı: XVI + 496 Sayfa

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Cilt: Tutkal

Kapak: Karton

 

 


Yayınevi

Ekin Yayınevi
 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA

Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
e-mail: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com

 


Satın Alma:

Online Satın Alma İçin İzleyen Linki Tıklayınız:

http://www.ekinyayinevi.com/tr/Ara?keyword=Kemal+G%C3%B6zler&anaKategori=0

 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2016. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


 

 

Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk Konuluş: www.uludag.edu.tr altında: 1999

www.anayasa.gen.tr altında Nisan 2004

PDF olarak: 16 Mart 2009

Son Güncelleme: 18 Eylül 2016