TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 

 

Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi, Bursa, Ekin Yayınları, 1. Baskı, 2003.

(Son Baskı: Güncellenmiş 18.  Baskı, 2018, 256 s.)

(MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile Uyumlu)

(Büyük Resim)

 

 


Kitabın 18. baskısı, 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir.


 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Ünite 1: Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları

Ünite 2: Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri

Ünite 3: Hukukî Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Haklar

Ünite 4: Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri

Ünite 5: Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar

Ünite 6: Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri

Ünite 7: Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri

Ünite 8: Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı

 


Bu kitabın iç kapaklarını, içindekiler kısımını ve ilk iki bölümünü PDF formatında okumak için burasını tıklayınız.


 

 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Meslek yüksekokullarının program ve müfredatlarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla 2002 yılında “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” adı altında bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, meslek yüksekokullarındaki 15 programın eğitim programları (müfredatları) yeniden yazılmıştır. Bu projenin “sonuç raporu”nun “öneriler” kısmında, “geliştirilen derslerin içeriklerine uygun kitap ve ders notu yazılmalıdır” önerisinde bulunulmuştur . İşte bu kitap, bu önerinin izlenmesiyle, “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” tarafından içeriği belirlenen “genel hukuk bilgisi” dersine yönelik bir “ders kitabı” olarak hazırlanmıştır.

“MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi”nde, “genel hukuk bilgisi” dersinin “ders içeriği”, sekiz ayrı konu olarak belirlenmiş ve her bir konuda amaç ve ulaşılmak istenen davranışlar birkaç cümleyle açıklanmıştır. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitapta, genel hukuk bilgisi ders programında belirlenen sekiz konu, yine orada belirtilen amaç ve davranışlar doğrultusunda işlenmiştir.

Elinizde tuttuğunuz bu ders kitabının, meslek yüksek okullarında okutulan “genel hukuk bilgisi” dersini alan öğrencilerin “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi”ne uygun kaynak ders kitabı ihtiyacını bir ölçüde de olsa gidereceğini umuyoruz. 

 Bu kitapta konular meslek yüksek okulu birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Olabildiği ölçüde günümüz Türkçesinden hukuk terimleri verilmiş; eski terimlerin ise günümüz Türkçesiyle karşılıkları verilmiştir. Kitapta, metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. Öğrenciler bu “tablo” ve “şema”lar yardımıyla konuları kolayca öğrenebileceklerdir. Kitapta işlenilen konuların ayrıntılarına girilmemiştir. Ancak her konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrencilerin bakabilecekleri kaynaklar gösterilmiştir. Nihayet kitabın sonunda, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi hukukun değişik dallarında bilgi edinmek isteyen öğrencilere kaynak kitap önermek amacıyla, konularına göre sınıflandırılmış bir şekilde en yeni kitaplardan oluşan bir 140 kitaplık bir kaynakça listesi verilmiştir.

 

 

ÖNSÖZ

 

10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan  29 Haziran 2001 tarih ve 4702 sayılı Kanunla meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sağlanmıştır. Kanunun uygulanmasında meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına geçişte programın devamlılığı esası getirilmiştir. Bu esasa bağlı olarak meslek yüksekokullarının program ve müfredatlarının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. MEB-YÖK bünyesinde Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi adı altında, meslek yüksekokullarındaki 15 programın eğitim programlarının yeniden yazılması amacıyla, Yükseköğretim Kurulu adına YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Em. Hv. Korg. Erdoğan Öznal’ın sorumluluğunda ve Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sabahattin Balcı’nın başkanlığında, 10 Aralık 2001 tarihinde bir proje başlatılmış ve bu proje 30 Mayıs 2002 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu proje sonucunda meslek yüksekokullarındaki 15 programın eğitim (müfredat) programları yeniden yazılmıştır. Bu programlarda her derste işlenecek konular ve her konunun “amacı” ve o konudaki “davranışlar” birkaç cümleyle belirlenmiştir. Neticede proje ve proje çerçevesinde oluşturulan ders müfredat programları, http://www.yok.gov.tr/egitim/endustriyel/prog-ramlar/index.htm ve http://www.cmyo.ankara.edu.tr/proje/arsiv/ adreslerinde yayınlanmış ve keza bunlar meslek yüksek okullarına gönderilmiştir.

3 Haziran 2002 tarihinde Prof.Dr. Sabahattin Balcı (Başkan), Dr. Necmettin Yeşilmen (Başkan Vekili), Doç.Dr. S. Hüseyin Tokay (Başkan Vekili), Y.Doç.Dr. Selçuk Mıstıkoğlu (Üye), Y.Doç.Dr. Rıza Gürbüz (Üye) imzasıyla “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Sonuç Raporu” yayınlanmıştır. Bu raporunun “Öneriler” başlığı altında “geliştirilen derslerin içeriklerine uygun kitap ve ders notu yazılmalıdır” önerisinde bulunulmuştur (http://www.yok.gov.tr/egitim/endustriyel/programlar/d.pdf). İşte biz bu öneriyi izleyerek “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” çerçevesinde hazırlanan işletme ve muhasebe programlarındaki “genel hukuk bilgisi” dersine yönelik olarak elinizde tutuğunuz “ders kitabı”nı  hazırladık.

“MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” kapsamındaki “İşletme Programı”, Yard.Doç.Dr. Şeref Kavak (Komisyon Başkanı), Öğr.Gör. Hasan Dağlar (Raportör), Öğr. Gör. Fatih Özdemir (Üye), Kadir Bayraktar (ASO Genel Sekreteri, Üye), Zehra Karakaya (Ticaret  Meslek Lisesi Öğretmeni, Üye) ve Cemalettin Yenikeçeci (Ticaret  Meslek Lisesi Öğretmeni, Üye)’den oluşan “İşletme Programı İhtisas Komisyonu” tarafından hazırlanmış ve 31.05.2002 tarihi itibariyle Proje Başkanlığı’na teslim edilmiştir. Söz konusu program, http://www.yok.gov.tr/egitim/endustriyel/ programlar/muhasebe/muhasebe4.htm ve http://www.cmyo.ankara. edu.tr/proje/arsiv/muhasebe/muhasebe4.DOC adresinde yayınlan-mıştır.

Aynı proje kapsamında “Muhasebe Programı”, Doç.Dr. S. Hüseyin Tokay (Komisyon Başkanı), Yard. Doç. Dr. Şeref Kavak (Raportör), Öğr. Gör. Dr. N. Vasfiye Tezsezener (Üye), Kadir Bayraktar (ASO Genel Ssekreteri, Üye),  Hazım Memiş (Ticaret  Meslek Lisesi Öğretmeni, Üye) ve Davud Hayırlıoğlu (Ticaret  Meslek Lisesi Öğretmeni, Üye)’dan oluşan “Muhasebe Programı İhtisas Komisyonu” tarafından hazırlanmış ve 31.05.2002 tarihi itibariyle Proje Başkanlığı’na teslim edilmiştir. Söz konusu program, http://www.yok.gov.tr/egitim/endustriyel/programlar/ isletme/ isletme4.htm ve http://www.cmyo.ankara.edu.tr/ proje/arsiv/ isletmecilik/ isletme4.doc adresinde yayınlanmıştır.

Hazırladığımız bu ders kitabının, meslek yüksek okullarında “genel hukuk bilgisi” dersini veren öğretim üyesi veya görevlisi arkadaşlarımızın “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi”ne uygun kaynak kitap ihtiyacını gidereceğini umuyor; meslek yüksek okulu öğrencilerine yararlı olmasını diliyoruz.

Kitabın 18’inci baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihinde bütünüyle yürürlüğe giren. 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir.

Prof. Dr. Kemal GÖZLER

 


Bu kitabın iç kapaklarını, içindekiler kısmını ve ilk iki bölümünü PDF formatında okumak için burasını tıklayınız. 

ISBN: 978-605-5431-39-6

Boyut: 13,5 x 19 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+256 sayfa.

Cilt: İplik dikişli karton kapak

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram.

Cilt: Tutkal

Kapak: Tutkal

 


 

Yayınevi

Ekin Yayınevi
 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA

Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: wwww.ekinyayinevi.com        

 Satın Alma:

Online Satın Alma İçin İzleyen Linki Tıklayınız:

https://www.ekinyayinevi.com/tr/Ara?keyword=Kemal+G%C3%B6zler

 

https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-genel-hukuk-ekin-yayinevi-genel-hukuk-bilgisi-kemal-gozler-2018-9786053276999

  

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2016. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.


Editör: Kemal Gözler

kgozler at hotmail com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk konuluş: Nisan 2004

Son Değişiklik: 6 Eylül 2018