TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş:
Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu,
Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, VIII+245 s.

Bu kitap, Türk Sosyal Bilimler Derneği 1999 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Birincilik Ödülüne layık görülmüştür.


 

KİTABIN PLANI

Giriş.- Hukukun Genel Teorisi (s.1-23)

BİRİNCİ KISIM: HUKUK NORMLARININ GEÇERLİLİĞİ SORUNU (s.25-148)

Birinci Bölüm.- Üç Ön Sorun: Geçerliliğin Ön Koşulları (s.25-53)

İkinci Bölüm.- Üç Değişik Hukuki Geçerlilik Anlayışı (s.55-88)

Üçüncü Bölüm.- Geçerliliğin Asıl ve Ek Koşulları (s.89-99)

Dördüncü Bölüm.- Geçerlilik Koşullarına Aykırılığın Sonuçları: Geçersizlik (s.101-119)

Beşinci Bölüm.- Örf ve Adet Hukukunun Geçerliliği Sorunu (s.121-134)

Altıncı Bölüm.- Uluslararası Hukukun Geçerliliği Sorunu (s.135-148)

İkinci Kısım: HUKUK NORMLARININ YORUMU SORUNU (s.149-214)

Birinci Bölüm.- Klasik Yorum Teorisi (s.161-184)

İkinci Bölüm.- Realist Yorum Teorisi (s.185-214)

SONUÇ (s.215-224)

BİBLİYOGRAFYA  (s.225-236)

DİZİN (s.237-243)

 

 


Boyut: 16,5 x24 cm

Sayfa Sayısı:  VIII+245 s.

Kağıt: 2. Hamur

Cilt: Tutkal

Kapak: Karton

 

Yayınevi

US-A Yayıncılık Limited Şirketi
Cihan Sokak, Soydaş Apt. 20/17
Sıhhiye - Ankara
Telefax: (0312) 232 08 27
 

Online Satın Alma

http://www.savaskitap.com/Hukukun-Genel-Teorisine-Giris-Hukuk-Normlarinin-Gecerliligi-ve-Yorumu-Sorunu_12721.html#0


 

 

 

(c) Kemal Gözler. 2001-2016.


Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk konuluş: uludag.edu.tr altında: 1999

anayasa.gen.tr altında: Nisan 2005

PDF olarak 19 Mart 2009

Son düzenleme: 6 Ekim 2016