[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksek Okulları İçin), Bursa, Ekin, Güncellenmiş 21. Baskı, 2022, XVI+216 s.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Ünite 1: Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları

Ünite 2: Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri

Ünite 3: Hukukî Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Haklar

Ünite 4: Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri

Ünite 5: Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar

Ünite 6: Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri

Ünite 7: Borç Kavramı ve Sözleşme TürleriONLINE SATIN ALMA

Kağıt Kitap: Ekin Yayınevi'ndenARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Meslek yüksekokullarının program ve müfredatlarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla 2002 yılında “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” adı altında bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, meslek yüksekokullarındaki 15 programın eğitim programları (müfredatları) yeniden yazılmıştır. Bu projenin “sonuç raporu”nun “öneriler” kısmında, “geliştirilen derslerin içeriklerine uygun kitap ve ders notu yazılmalıdır” önerisinde bulunulmuştur . İşte bu kitap, bu önerinin izlenmesiyle, “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” tarafından içeriği belirlenen “genel hukuk bilgisi” dersine yönelik bir “ders kitabı” olarak hazırlanmıştır

“MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi”nde, “genel hukuk bilgisi” dersinin “ders içeriği”, sekiz ayrı konu olarak belirlenmiş ve her bir konuda amaç ve ulaşılmak istenen davranışlar birkaç cümleyle açıklanmıştır. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitapta, genel hukuk bilgisi ders programında belirlenen sekiz konu, yine orada belirtilen amaç ve davranışlar doğrultusunda işlenmiştir.

Elinizde tuttuğunuz bu ders kitabının, meslek yüksek okullarında okutulan “genel hukuk bilgisi” dersini alan öğrencilerin “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi”ne uygun kaynak ders kitabı ihtiyacını bir ölçüde de olsa gidereceğini umuyoruz.

 Bu kitapta konular meslek yüksek okulu birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Olabildiği ölçüde günümüz Türkçesinden hukuk terimleri verilmiş; eski terimlerin ise günümüz Türkçesiyle karşılıkları verilmiştir. Kitapta, metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. Öğrenciler bu “tablo” ve “şema”lar yardımıyla konuları kolayca öğrenebileceklerdir. Kitapta işlenilen konuların ayrıntılarına girilmemiştir. Ancak her konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrencilerin bakabilecekleri kaynaklar gösterilmiştir. Nihayet kitabın sonunda, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi hukukun değişik dallarında bilgi edinmek isteyen öğrencilere kaynak kitap önermek amacıyla, konularına göre sınıflandırılmış bir şekilde en yeni kitaplardan oluşan bir 140 kitaplık bir kaynakça listesi verilmiştir.
SEÇKİ

Bu kitabın iç kapaklarını, önsözünü, içindekiler ve dizin kısımlarını ve örnek olarak seçilmiş bazı sayfalarından oluşmuş bir "Seçki"yi görmek için burasını tıklayınız.ÖNSÖZ

10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 29 Haziran 2001 tarih ve 4702 sayılı Kanunla meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş imkânı sağlanmıştır. Kanunun uygulanmasında meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına geçişte programın devamlılığı esası getirilmiştir. Bu esasa bağlı olarak meslek yüksekokullarının program ve müfredatlarının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. MEB-YÖK bünyesinde Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi adı altında, meslek yüksekokullarındaki 15 programın eğitim programlarının yeniden yazılması amacıyla, Yükseköğretim Kurulu adına YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Em. Hv. Korg. Erdoğan Öznal’ın sorumluluğunda ve Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sabahattin Balcı’nın başkanlığında, 10 Aralık 2001 tarihinde bir proje başlatılmış ve bu proje 30 Mayıs 2002 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu proje sonucunda meslek yüksekokullarındaki 15 programın eğitim (müfredat) programları yeniden yazılmıştır. Bu programlarda her derste işlenecek konular, her konunun “amacı” ve o konudaki “davranışlar” birkaç cümleyle belirlenmiştir. Neticede proje ve proje çerçevesinde oluşturulan ders müfredat programları, 2002 yılında www.yok.gov.tr/egitim/ endustriyel/programlar/index.htm* adresinde yayınlanmış ve keza bunlar meslek yüksekokullarına gönderilmiştir. 3 Haziran 2002 tarihinde Prof. Dr. Sabahattin Balcı (Başkan), Dr. Necmettin Yeşilmen (Başkan Vekili), Doç. Dr. S. Hüseyin Tokay (Başkan Vekili), Yard. Doç. Dr. Selçuk Mıstıkoğlu (Üye), Yard. Doç. Dr. Rıza Gürbüz (Üye) imzasıyla “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Sonuç Raporu” yayınlanmıştır. Bu raporun “Öneriler” başlığı altında “geliştirilen derslerin içeriklerine uygun kitap ve ders notu yazılmalıdır” önerisinde bulunulmuştur (http://www.yok.gov.tr/egitim/endustriyel/ programlar/ d.pdf)*. İşte biz bu öneriyi izleyerek “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” çerçevesinde hazırlanan işletme ve muhasebe programlarındaki “genel hukuk bilgisi” dersine yönelik olarak elinizde tutuğunuz “ders kitabı”nı hazırladık.

“MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” kapsamındaki “İşletme Programı”, Yard. Doç. Dr. Şeref Kavak (Komisyon Başkanı), Öğr.Gör. Hasan Dağlar (Raportör), Öğr. Gör. Fatih Özdemir (Üye), Kadir Bayraktar (ASO Genel Sekreteri, Üye), Zehra Karakaya (Ticaret Meslek Lisesi Öğretmeni, Üye) ve Cemalettin Yenikeçeci (Ticaret Meslek Lisesi Öğretmeni, Üye)’den oluşan “İşletme Programı İhtisas Komisyonu” tarafından hazırlanmış ve 31.05.2002 tarihi itibariyle Proje Başkanlığı’na teslim edilmiştir. Söz konusu program, http://www.yok.gov.tr/egitim/ endustriyel/programlar/isletmecilik/isletme4.doc* adresinde yayınlanmıştır. Aynı proje kapsamında “Muhasebe Programı”, Doç.Dr. S. Hüseyin Tokay (Komisyon Başkanı), Yard. Doç. Dr. Şeref Kavak (Raportör), Öğr. Gör. Dr. N. Vasfiye Tezsezener (Üye), Kadir Bayraktar (ASO Genel Ssekreteri, Üye), Hazım Memiş (Ticaret Meslek Lisesi Öğretmeni, Üye) ve Davud Hayırlıoğlu (Ticaret Meslek Lisesi Öğretmeni, Üye)’dan oluşan “Muhasebe Programı İhtisas Komisyonu” tarafından hazırlanmış ve 31.05.2002 tarihi itibariyle Proje Başkanlığı’na teslim edilmiştir. Söz konusu program, http://www. yok.gov.tr/egitim/endustriyel/programlar/muhasebe/ MUHASEBE4.DOC* adresinde yayınlanmıştır.

Hazırladığımız bu ders kitabının, meslek yüksekokullarında “genel hukuk bilgisi” dersini okutan öğretim elemanlarının “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi”ne uygun kaynak kitap ihtiyacını gidereceğini umuyor; meslek yüksekokulu öğrencilerine yararlı olmasını diliyoruz.

Kitabın 18’inci baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihinde bütünüyle yürürlüğe giren. 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir.

Kemal Gözler

* Not: Yukarıda verilen internet linkleri 2016 yılı itibarıyla çalışmıyor. Linklerdeki belgelere “Internet Archive Wayback Machine” (https://archive.org/web/)’den ulaşılabiliyor.
ONLINE SATIN ALMA

Kağıt Kitap: Ekin Yayınevi'nden

NOT: Bu kitap meslek yüksekokulları öğrencilerine yöneliktir. İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin Hukukun Temel Kavramları kitabından, hukuk fakültesi öğrencilerinin Hukuka Giriş kitabından ders çalışmaları önerilir.

[HG]             [HGTG]             [HTK]            [GHB]


YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 13,5 cm x 19,5 cm
Kapak: Karton
Cilt: Tutkal
Sayfa Sayısı: XVI+256s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
Online Satış: Ekin Yayınevi
Ekin Yayınevi: Kemal Gözler Kitapları
www.ekinyayinevi.com


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/ghb.htm
İlk Yayın Tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 16 Eylül 2022