Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008.


Cilt I: Siyaset Bilimi / Vol. I: Political Science (XL+564 s.)
Editörler: Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Fuat Keyman

 

Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law (XL+810 s.)

Editörler: Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Ece Göztepe

(Fotoğrafları büyük boy görmek için üzerlerini tıklayabilirsiniz.)

Prof. Dr. Ergun Özbudun'a eski öğrencileri ve meslektaşları tarafından hazırlanan Armağan, 27 Haziran 2008 Cuma günü Bilkent Üniversitesinde yapılan bir törenle kendisine takdim edildi.

Kemal Gözler tarafından yapılmış tören konuşmasının metnini okumak için burasını tıklayınız.

Ergun Özbudun'un "Özgeçmiş" ve "Yayın Listesi" için burasını tıklayınız.

Armağan'ın "İçindekiler" listesine ulaşmak için burasını tıklayınız.

"Sunuş", "Editörlerden" yazılarını ve Erdal Onar'ın "Ergun Özbudun'la Birlikte 46 Yıl" başlıklı yazısını okumak için burasını tıklayınız.

Ali Resul Usul'ün "Ergun Özbudun'un Türk Siyaset Bilimine Katkılarının Değerlendirilmesi" başlıklı makalesini okumak için burasını tıklayınız.

Kemal Gözler'in "Ergun Özbudun'un Türk Anayasa Hukuku Doktrinine Katkısı" başlıklı makalesini okumak için burasını tıklayınız.

Ergun Özbudun Armağan'ı hakkında basında çıkan haber ve yazılar için burasını tıklayınız.

Armağanı edinmek için YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş'ye başvurulabilir (http://www.yetkin.com.tr ; Strasburg Caddesi No: 31/A 06430 Sıhhiye/ANKARA Tel: (312) 231 42 34 (35) - 232 03 43 Faks: 229 87 85; yetkin@yetkin.com.tr )
 


Konuluş Tarihi: 4 Temmuz 2008

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

K. Gözler. kgozler[at]hotmail.com