TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ
( www.anayasa.gen.tr )

 

 

KEMAL GÖZLER'İN DERS KİTAPLARININ GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 2018 BASKILARI HAKKINDA AÇIKLAMA

 

21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu bütün hükümleriyle 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ders kitaplarımızın hepsi 6771 sayılı  Anayasa Değişikliği Kanunun bütün hükümlerine göre güncellenmiştir.

Ders kitaplarımızın hepsinin güncellenmiş yeni baskıları 28 Ağustos, 6 Eylül, 24 Eylül 2018 ve 4 Ekim 2018 tarihleri itibarıyla çıkmıştır.

EK: İnsan Hakları Hukuku kitabımızın baskısı tükenmiştir. Yeni baskısı hazırlanmaktadır. Yeni baskı tahminen 17 Ekim 2018 tarihinde çıkacaktır.

 

HUKUKA GİRİŞ

1. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş ve 16 Sayfa Genişletilmiş 15. Baskı, Ağustos 2018, 528 s. ÇIKTI.  [Tanıtım]

2. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş 16. Baskı, Ağustos  2018, 352 s. ÇIKTI [Tanıtım ve Bazı Bölümler].

3. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş 18. Baskı, Ağustos 2018, 256 s. ÇIKTI [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 

ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

4. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncellenmiş 10. Baskı, 2018,  512 s. ÇIKTI [Tanıtım]

5. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş 11. Baskı, Ağustos 2018, 368 s. ÇIKTI [Tanıtım]

 

TÜRK ANAYASA HUKUKU

6. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, Güncelleştirilmiş ve 16 Sayfa Genişletilmiş 22. Baskı, Eylül 2018,  512 s. ÇIKTI (10 Eylül 2018) [Tanıtım]

7. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş ve 16 Sayfa Genişletilmiş 12. Baskı, Eylül 2018,  384 s. ÇIKTI [Tanıtım]

8. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Hazırlık Aşamasındadır.  [Tanıtım]

 

ANAYASA HUKUKU (Genel Esaslar+Türk Anayasa Hukuku)

9. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş ve 16 Sayfa Genişletilmiş 27. Baskı, Eylül 2018. 498 s. ÇIKTI.  [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

10. Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş ve 16 Sayfa Genişletilmiş 16. Baskı, 2018, 272s.   ÇIKTI [Tanıtım]

 

İDARE HUKUKU

11. Kemal Gözler  ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş  20. Baskı, Eylül 2018,  864 s. (4 Ekim 2018 tarihinde ÇIKTI)  [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

12. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş 24. Baskı, 2018, 392 s  (24 Eylül 2018 tarihi itibarıyla ÇIKTI)  [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

13. Kemal Gözler, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş 12. Baskı, 2018,  265 s.  (22 Eylül 2018 tarihi itibarıyla ÇIKTI) [Tanıtım]

 

DİĞER

14. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, Güncelleştirilmiş 9. Baskı, 2018, 384 s. ÇIKTI [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 

Kemal Gözler'in bütün kitapları için: www.anayasa.gen.tr/gozler-kitaplar.htm


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa:  www.anayasa.gen.tr/kitaplar-2018.htm

İlk Konuluş Tarihi: 4 Nisan 2004

Son Değişiklik: 6 Eylül 2018