TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2008; 13. Baskı, Eylül 2018, ÇIKTI

Öğrenci Dostu Serisi, 13,5 x 19,5 cm, 368 sayfa.

 

(Daha Büyük Kapak)

(Arka Kapak)

 


 

2. Baskı Ön ve Arka Kapağı Kapağı görmek için burasını tıklayınız

3. Baskı Ön Kapağı  burasını tıklayınız

3. Baskı Ön ve Arka Kapağı görmek için burasını tıklayınız

4. Baskı kapağı görmek için burasını tıklayınız.

4. Baskı kapağı görmek için burasını tıklayınız

Bu kitabın iç kapaklarını, içindekiler kısmını ve tanıtım amacıyla bazı bölüm ve sayfalarını PDF formatında görmek için burasını tıklayabilirsiniz. (2. Baskıdan)

"Öğrenci Dostu" serisi  sunuş yazısını
okumak için burasını tıklayınız


ONÜÇÜNCÜ BASKI GÜNCELLEME AÇIKLAMASI: Kitabın elinizde tuttuğunuz onüçüncü baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla bütün hükümleriyle yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Kitabın devletin temel organlarına ilişkin olan bölümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Özellikle “Cumhurbaşkanı”, “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri” ve “Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü” başlıklı bölümleri baştan sona yeniden yazılmıştır. Neticede kitabın hacmi 16 sayfa artmıştır. K.G.


 

 

 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

 

Elinizde tuttuğunuz 368 sayfalık Türk Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, aynı Yayınevinden çıkan 496 sayfalık Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı kitabımızın özetlenmiş baskısıdır.

Türk Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, bu kitabın başında bulunan “sunuş” yazısında açıklanan “öğrenci dostu kitap” anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, bu kitabın, hacim olarak ince, içerik olarak da kolay anlaşılır olması için özen gösterilmiştir. Dolayısıyla bu kitapta konuların ayrıntılarına girilmemiştir. Bununla birlikte kitap, Türk anayasa hukukunun bütün konularını kapsamaktadır. Ayrıntıları merak edenler, bu kitabın özetlenmiş olduğu 496 sayfalık Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı kitabımıza bakabilirler.

Bu kitabın özetlendiği Türk Anayasa Hukuku Dersleri kitabımızdaki “kutu”, “tablo”, “şema”, “resim” ve bölüm sonlarındaki “test soruları” gibi yenilikler, bu kitapta da devam ettirilmiştir.

Bu kitaptaki teorik bilgilerin sindirilmesi için Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları isimli kitabımızdaki uygulamalı çalışmaları yapılması yararlı olabilir.

Bu kitaptan ders çalışırken öğrencilerin 1982 Anayasasının metnine ihtiyaçları olabilir. 1982 Anayasası metni için bizim T.C. Anayasası başlıklı derlememiz kullanılabilir.

Bu kitapta “Türk anayasa hukuku” konuları işlenmektedir. “Anayasa hukukunun genel esasları” konuları için Anayasa Hukukunun Genel Esasları veya Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş isimli kitaplarımıza bakılabilir.

 

UYARI: Bu kitap, konularını özet olarak işlemektedir. Dolayısıyla bu kitap, KPSS için olmasa bile, hâkimlik ve kaymakamlık sınavları için yeterli olmayabilir. Bu sınavlara hazırlananların bu kitaptan değil, Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı kitabımızdan çalışmaları tavsiye olunur.


 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri
Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri
Bölüm 4: Temel İlkeler
Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler
Bölüm 6: Siyasî Partiler
Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi
Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü
Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni
Bölüm 10: TBMM’nin Görev ve Yetkileri
Bölüm 11: Cumhurbaşkanı
Bölüm 12: Bakanlar Kurulu
Bölüm 13: Hükûmet Sisteminin Niteliği
Bölüm 14: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
Bölüm 15: Olağanüstü Yönetim Usûlleri
Bölüm 16: Yargı
Bölüm 17: Anayasa Yargısı
Bölüm 18: Anayasanın Değiştirilmesi
 


 
ÖNSÖZ

Elinizde tuttuğunuz 368 sayfalık Türk Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, aynı Yayınevinden çıkan 496 sayfalık Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı kitabımızın özetlenmiş baskısıdır. Zaten bu 496 sayfalık kitap da aynı Yayınevinden çıkan 1071 sayfalık Türk Anayasa Hukuku isimli kitabımızın özetiydi.

Türk Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, bu kitabın başında bulunan “sunuş” yazısında açıklanan “öğrenci dostu kitap” anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, bu kitabın, hacim olarak ince, içerik olarak da kolay anlaşılır olması için özen gösterilmiştir. Dolayısıyla bu kitapta konuların ayrıntılarına girilmemiştir. Bununla birlikte kitap, Türk anayasa hukukunun bütün konularını kapsamaktadır. Ayrıntıları merak edenler, bu kitabın özetlenmiş olduğu 496 sayfalık Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı kitabımıza ve keza bu kitaptaki açıklamalarla da tatmin olmayanlar, 1071 sayfalık Türk Anayasa Hukuku isimli kitabımıza bakabilirler.

Bu kitabın özetlendiği Türk Anayasa Hukuku Dersleri kitabımızdaki “kutu”, “tablo”, “şema”, “resim” ve bölüm sonlarındaki “test soruları” gibi yenilikler, bu kitapta da devam ettirilmiştir.

Bu kitap, 12 Eylül 2010 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncelleştirilmiştir. Kitabın elinizde tuttuğunuz son baskısı, düzeltilmiş ve 31 Ocak 2011 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.

Bu kitaptaki teorik bilgilerin sindirilmesi için Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları isimli kitabımızda yer alan test ve klasik sınav sorularının cevaplandırılması, örnek olayların incelenmesi, problemlerin çözülmesi ve tartışmaların yapılması yararlı olabilir.

Bu kitapta “Türk anayasa hukuku” konuları işlenmektedir. “Anayasa hukukunun genel esasları” konuları için Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Bursa, Ekin, 2010, 496 s.) veya Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş (Bursa, Ekin, 2010, 256 s.) isimli kitaplarımıza bakılabilir.

Türk Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı elinizde tuttuğunuz bu kitap, konularını özet olarak işlediği için, hâkimlik ve kaymakamlık sınavları gibi meslek sınavları için yetersiz olabilir. Zira bu sınavlarda gittikçe artan oranda ayrıntıya kaçan sorular sorulmaktadır. Bu tür meslek sınavlarına hazırlananların bu kitaptan değil, 496 sayfalık Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı kitabımızdan çalışmaları tavsiye olunur.   K.G.

 


 

Boyut: 13,5 x 19 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+352 s.

Kağıt: 1. Hamur, 70 Gram

Cilt: Tutkal

Kapak: Karton


 


Yayınevi:

Ekin Yayınevi
 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com  


 


Satın Alma:

Online Satın Alma İçin İzleyen Linki Tıklayınız:

https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-anayasa-hukuku-1-ekin-yayinevi-turk-anayasa-hukukuna-giris-kemal-gozler-9786053277064

 

 http://www.ekinyayinevi.com/tr/Ara?keyword=Kemal+G%C3%B6zler&anaKategori=0

 

  

 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2016. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.


 

Editör: Kemal Gözler

kgozler at hotmail com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/ahgeg.htm

Konuluş Tarihi: 26 Ocak 2008

PDF metni konuluş tarihi:  18 Mart 2009

Son Değişiklik: 13 Eylül 2018