TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 


Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2010, XVI+496 s.

(Son Baskı: 10. Baskı, Ağustos 2018, XVI+512 s).


 

 

(Kapak: Daha Büyük Boyut)

 

 

 

 


KİTABIN BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları

Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı

Bölüm 3: Anayasa Kavramı

Bölüm 4: Anayasanın Yorumu

Bölüm 5: Kurucu İktidar

Bölüm 6: Devlet Kavramı

Bölüm 7: Devletin Unsurları

Bölüm 8: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet

Bölüm 9: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet

Bölüm 10: Federasyon (Federal Devlet)

Bölüm 11: Hükûmet Sistemleri

Bölüm 12: Demokrasi Kavramı: Teoriler, Anlayışlar ve Modeller

Bölüm 13: Demokrasi Tipleri: Doğrudan, Yarı-Doğrudan ve Temsilî Demokrasi

Bölüm 14: Seçimler

Bölüm 15: Yasama

Bölüm 16: Yürütme

Bölüm 17: Yargı

Bölüm 18: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 19: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı


Kitabın "iç kapaklar", "içindekiler" kısımları ve kitaptan örnek alınmış çeşitli sayfalar için burasını tıklayınız (PDF). Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.


 

 

 

ÖNSÖZ

 

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, üniversite birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. Elinizde tuttuğunuz 512 sayfalık bu kitap, aynı Yayınevinden çıkmış olan Anayasa Hukukunun Genel Teorisi başlıklı 2 cilt ve toplam 2104 sayfalık “inceleme kitabı”mızın özetlenmiş hâlidir. Dolayısıyla bu kitabın incelediği konularda daha fazla bilgi için söz konusu inceleme kitabına bakılabilir.

Ayrıca belirtelim ki, aynı Yayınevinden çıkmış bulunan 13,5 cmx19,5 cm boyutlarında 368 sayfalık Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı kitabımız, elinizde tuttuğunuz bu ders kitabının kısaltılmış halidir.

Böylece anayasa hukukunun genel esasları alanında üç ayrı kitabımız bulunmaktadır: Birincisi, bu alanın uzmanlarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik Anayasa Hukukunun Genel Teorisi başlıklı 2104 sayfalık “inceleme kitabı”mız; ikincisi, lisans öğrencilerine yönelik Anayasa Hukukunun Genel Esasları başlıklı 512 sayfalık “ders kitabı”mız; üçüncüsü de daha kısa bir ders kitabı arzu eden öğrenciler ve keza genel okuyucuya yönelik olarak hazırlanmış Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı 368 sayfalık “giriş kitabı”mız.

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta konuların üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta anlatılabilmesi için özel çaba sarf edilmiştir.

Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı kutular içinde verilmiştir. Kitapta toplam 139 adet kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca tablolar hâlinde özetlenmiştir. Toplam 10 adet tablo vardır. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, şema olarak da gösterilmiştir. Toplam 21 adet şema vardır. Kitabımızda Türk üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili resimler konulmuştur.

Kitabın birinci baskısı, 2011 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülüne layık görülmüştür.

Kitabın sekizinci baskısı Yahya Berkol Gülgeç tarafından güncelleştirilmiş ve düzeltilmiştir. Kendisine teşekkür ederim.

Kitabın sekizinci baskısında “Bölüm 3: Anayasa Kavramı” ve “Bölüm 12: Demokrasi Kavramı” bölümlerinde bazı yeni başlıklar ekledim.

Kitabın dokuzuncu baskısında “Bölüm 17: Temel Hak ve Hürriyetler” bölümünde bazı kavramları tekrar yazdım.

Kemal Gözler
 

 


SEÇKİ

Kitabın "kapakları"ndan, "içindekiler"inden, örnek olarak çeşitli bölümlerinden seçilmiş sayfalardan ve dizininden oluşan 75 sayfa uzunluğunda bir "SEÇKİ"yi okumak için izleyen linki tıklayınız: http://www.anayasa.gen.tr/ahge-secki.pdf


 

 

 

Boyut: 16,5 x 23,5 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+512 sayfa.

Cilt: İplik dikişli karton kapak

Kağıt: 1. Hamur, 70 Gram


 


Yayınevi:

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com        

 Ekin Yayınevinden İndirimli Satın Alma:

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

 

https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-anayasa-hukuku-1-ekin-yayinevi-anayasa-hukukunun-genel-esaslari-kemal-gozler-9786053275916  
Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2016. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin, 10. Baskı, 2018, XVI+512 s. (www.anayasa.gen.tr/ahge-dk.htm; erişim tarihi).


 


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Kemal Gözler

Email. kgozler[at]hotmail.com

Konuluş Tarihi: 30 Ağustos 2010

Son Değişiklik: 24 Kasım 2018