TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 

 

HAŞİM KILIÇ vs. KEMAL GÖZLER DAVASI

 

 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın şikayeti sonucu Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Sorunu isimli kitabımda kendisine hakaret ettiğim gerekçesiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Mayıs 2014 tarih ve 2014/4631 sayılı iddianamesiyle Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkımda Türk Ceza Kanununun 125/1-2-3(a)-4, 53/1. maddeleri uyarınca kamu davası açılmıştır. İddianame Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 23 Mayıs 2014 tarihli ara kararıyla kabul edilmiştir. Davanın ilk duruşması Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 14 Ekim 2014 Salı günü saat 09:35'te yapılacaktır. Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/372 Esas sayılı dosyası içeriğindeki temel belgeler aşağıda listelenmiştir. Bu belgeleri izleyen linklerden okuyabilirsiniz:

1. Müşteki Haşim Kılıç vekilinin 23/12/2013 havale tarihli şikayet dilekçesi.

2. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğum 25 Ocak 2013 tarihli savunma dilekçem.

3. Müdafiim Av. Şaban Cankat Taşkın’ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu 22 Ocak 2014 tarihli savunma dilekçesi.

4. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 6 Şubat 2014 tarihli ifade tutanağı.

5. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 21/05/2014 tarih ve 2014/4631 sayılı iddianamesi.

6. Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/05/2014 tarihli iddianameyi kabul kararı.

7. Tensip zaptı.

8. YENİ 14 Ekim 2014 tarihli ilk duruşmada verdiğim yazılı savunma dilekçem.

9. YENİ 14 Ekim 2014 tarihli ilk duruşma tutanağı.

 

Kemal Gözler

 


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr 
Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/kilic-gozler-davasi.htm 
Kemal Gözler
E-Mail: kgozler[at]hotmail.com
Konuluş Tarihi: 25 Eylül 2014

Son Ekleme: 14 Ekim 2014, Saat 14:20

Tutanak Ekleme Tarihi: 18 Ekim 2014