TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 

 

 

SERDAR ÖZGÜLDÜR vs. KEMAL GÖZLER DAVASI

 

Anayasa Mahkemesi üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Serdar Özgüldür’ün şikayeti sonucu, Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Sorunu isimli kitabımda kendisine hakaret ettiğim gerekçesiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Mayıs 2014 tarih ve 2014/4693 sayılı iddianamesiyle Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkımda Türk Ceza Kanununun 125/1,125/3.a, 4, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmam istemiyle kamu davası açılmıştır. İddianame, Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 28 Mayıs 2014 tarihli ara kararıyla kabul edilmiştir. Davanın ilk duruşması 14 Ekim 2014 Salı günü saat 09:50'de yapılacaktır. Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/384 Esas sayılı dosyası içeriğindeki temel belgeler aşağıda listelenmiştir. Bu belgeleri izleyen linklerden okuyabilirsiniz:

1. Müşteki Serdar Özgüldür vekilinin 23/12/2013 havale tarihli şikayet dilekçesi,

2. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğum 25 Ocak 2013 tarihli savunma dilekçem,

3. Müdafiim Av. Şaban Cankat Taşkın’ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu 22 Ocak 2014 tarihli savunma dilekçesi,

4. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 6 Şubat 2014 tarihli ifade tutanağı,

5. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 21/05/2014 tarih ve 2014/4693 sayılı iddianamesi,

6. Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 28/05/2014 tarihli iddianameyi kabul kararı,

7. Tensip zaptı,

8. YENİ İlk Duruşmada Verdiğim Yazılı Savunma Dilekçem.

8. YENİ İlk Duruşma Tutanağı (14.10.2014)

 

Kemal Gözler


 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr 
Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/ozguldur-gozler-davasi.htm 
Kemal Gözler
E-Mail: kgozler[at]hotmail.com
Konuluş Tarihi: 25 Eylül 2014

Ekleme tarihleri:

Savunma: 14 Ekim 2014, Saat 14:35

14.10.2014 tarihli duruşma tutanağı: 18 Ekim 2014