[Ana Sayfa]

BİLİMSEL YAZMA STİLİ VE ATIF USÛLLERİ KONUSUNDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Altı Makalelik Bir Dizi


Kemal Gözler*

İlki 14 Eylül 2023, sonuncusu 25 Eylül 2023 tarihlerinde olmak üzere hukukta bilimsel yazma ve atıf usûlleri konusunda altı ayrı makale yayınladım. Bu makaleler birbirinin devamı niteliğinde olan makalelerdir. Makaleler, linkleriyle birlikte aşağıda listelenmiştir. Linklere tıklayarak makaleleri okuyabilirsiniz:

1. Kemal Gözler, “Hukuk Fakültelerinde Bilimsel Yazma, Alıntı ve Atıf Usûlleri Dersine Neden İhtiyaç Vardır?”, www.anayasa.gen.tr/aau-lisans.htm (Yayın Tarihi: 14 Eylül 2023).
2. Kemal Gözler, “Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programlarında ‘Bilimsel Araştırma ve Etik’ Dersi Değil, ‘Bilimsel Yazma, Alıntı ve Atıf Usûlleri’ Dersi Konulmalıdır”, www.anayasa.gen.tr/aau-yuksek-lisans.htm (Yayın Tarihi: 15 Eylül 2023).
3. Kemal Gözler, “Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında ‘Tez Yazım Kılavuzu’ Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/aau-tez-kilavuzu.htm (Yayın Tari-hi: 16 Eylül 2023).
4. Kemal Gözler, “Hukuk Dergilerinde ‘Makale Yazım Kuralları’ Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/aau-dergi.htm (Yayın Tarihi: 20 Eylül 2023).
5. Kemal Gözler, “Yayınevlerinde Bilimsel Yazma, Yayınlama ve Atıf Usûlleri Kurallarının Belirsizliği Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/aau-yayinevleri.htm (Yayın Tarihi: 22 Eylül 2023).
6. Kemal Gözler, “Hukuk Uygulamasında Atıf Usûlleri Kurallarının Belirsizliği Sorunu”, www.anayasa.gen.tr/aau-uygulama.htm (Yayın Tarihi: 25 Eylül 2023).


(c) Kemal Gözler, 2023.
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulle-ri

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
Lütfen bana e-posta göndermeden önce şu açıklamaları okuyunuz.
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/aau-6-makale.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 25 Eylül 2023
Düzeltme/Değiştirme/Ekleme/Çıkarma Tarihleri: