[Ana Sayfa]


YÖK’ÜN HUKUKÇU OLMAYAN HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLARINA İLİŞKİN 16 ŞUBAT 2021 TARİHLİ AÇIKLAMASI HAKKINDA

Hukuk Fakültelerine “Hukukçu” Olmayan Dekan Atanması Uygulaması Esasen “Öğrenci Kontenjanı Tahsis Edilmeyen” Hukuk Fakültelerine İlişkin Bir Uygulama mıdır?
Kemal Gözler*

YÖK, bugün (16 Şubat 2021) hukuk fakültelerine yönelik bir “Açıklama” yayınladı. Bu açıklamanın 8’inci paragrafında aynen şöyle denmektedir (Tereddüde mahal vermemesi için açıklamayı görüntü formunda aşağıda veriyorum).


Görüldüğü gibi YÖK, “kimi hukuk fakültelerimizde ’hukukçu’ olmayan dekan görevlendirmesi yapıldığı yolundaki” uygulamayı kabul etmekte, ancak bu uygulamayı “esasen” “öğrenci kontenjanı tahsis edilmeyen”, yani henüz öğrencisi olmayan “hukuk fakülteleri ile ilgili bir uygulama” olarak açıklamaktadır.

Kamuoyunda hukuk fakültelerinde hukukçu olmayan dekan atanması konusundaki tartışma, 12 Ekim 2019 tarihinde yayınladığım “Hukukçu Olmayan Hukuk Dekanları: Türkiye’de Bazı Hukuk Fakültelerine Hukukçu Olmayan Dekan Atanması Hakkında Eleştiriler” (www.anayasa.gen.tr/dekanlar.htm) başlıklı makalemle başladı.

Öncelikle hatırlatayım ki, bu makalemde, 12 Ekim 2019 tarihi itibarıyla 20 adet hukuk fakültesi dekanının hukukçu olmadığını gösterdim ve bunların listesini verdim. 10 Aralık 2019 tarihinde bu listeye Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve 13 Mart 2020 tarihinde de Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini ekledim. Böylece 22 fakültelik bir liste ortaya çıktı.

Bu liste güncel değildir; 12 Ekim 2019 tarihindeki durumu yansıtmaktadır. Durumu değerlendirmek için bugün (17 Şubat 2021) itibarıyla güncel bir liste yapmakta yarar vardır.

Listeye YÖK’ün gerekçesine hak vererek kendisine “öğrenci kontenjanı tahsis edilmeyen”, yani henüz öğrencisi olmayan hukuk fakültelerini dahil etmedim. Bunlara hukukçu olmayan dekan atanması normal bir şey olarak görülebilir. Zira bunlarda eğitim henüz başlamamıştır. Haliyle ideali bunlara da hukukçu dekan atamaktır. Zira bunların görevi yeni bir hukuk fakültesi kurmak, fakülteye hukukçu öğretim elemanları bulmaktır.

Yanlış saymadıysam Türkiye'de kendisine “öğrenci kontenjanı tahsis edilen”, yani öğrencisi olan, YÖK’ün listelerinde “aktif” olarak gösterilen toplam 77 adet hukuk fakültesi vardır. Bugün (17 Şubat 2021) söz konusu 77 hukuk fakültesinin web sitelerine tek tek girip dekanlarının hukukçu olup olmadığını kontrol ettim. Bu 77 hukuk fakültesinden 15’inin dekanının hukukçu olmadığını gördüm. Bunlardan 4’ü ilahiyatçı, 2’si tıpçı, 2’si işletmeci, 1’i fizikçi, 1’i kimyacı, 1’i bilgisayarcı, 1’i, ziraatçı, 1’i kamu yönetimcisi, 1’i maliyeci, 1’de siyaset bilimcisidir. Bu fakülteler ve dekanları aşağıdaki listede gösterilmiştir (Verilerin kaynaklarını görmek için listedeki linklere tıklayabilirsiniz).

HUKUKÇU OLMAYAN HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLARI LİSTESİ (Öğrencisi Olan Hukuk Fakülteleri Dikkate Alınmıştır) (17.2.2021)
1. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şirin Karadeniz, Bilgisayar.
2. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, H. Selçuk Geçim, Fizik.
3. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Emine Koban, Maliye.
4. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bünyamin Akdemir, İşletme
5. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mustafa Sinanoğlu, İlâhiyat.
6. İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mustafa Berktaş, Tıp.
7. İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cevdet Alptekin Kayalı, İşletme.
8. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bayram Sade, Ziraat.
9. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hasan Tahsin Keçeligil, Tıp.
10. Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Naci Karkın, Kamu Yönetimi [archive.org'tan].
11. RTE Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hüseyin Karaman, İlahiyat.
12. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Emin Aşıkkutlu, İlahiyat.
13. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fethi Güngör, İlahiyat.
14. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yunus Yoldaş, Siyaset Bilimi.
15. Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ahmet Karadağ, Kimya.

NOT: “Öğrenci kontenjanı tahsis edilmeyen”, yani öğrencisi olmayan 4 adet hukuk fakültesinin (Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinin, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesinin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesinin) de dekanları da hukukçu değildir. Bunlar yukarıda açıklanan sebeple listeye dahil dahil edilmemiştir.

Bu 15 hukuk fakültesi, YÖK’ün iddia ettiği gibi, “öğrenci kontenjanı tahsis etmediği”, yani öğrencisi olmayan fakülteler değildir. Bunlar hâli hazırda öğrencileri ve öğretim elemanları olan, eğitimin sürdüğü fakültelerdir. Dolayısıyla YÖK’ün 16 Şubat 2021 tarihinde hukukçu olmayan hukuk fakültesi dekanlarının varlık sebebine ilişkin yaptığı açıklama (hukuk fakültelerine “hukukçu” olmayan dekan atanması uygulamasının esasen “öğrenci kontenjanı tahsis edilmeyen”, yani öğrencisi olmayan hukuk fakülteleriyle ilgili bir uygulama olduğu açıklaması), bu 15 hukuk fakültesi için geçerli değildir.

Maalesef, Türkiye’de hukukçu olmayan hukuk fakültesi dekanı olgusu, bir buçuk yıl önceye göre biraz hafiflemiş de olsa, bugün de devam etmektedir. Bugün itibarıyla, Türkiye’de 15 hukuk fakültesi hukukçu olmayan dekanlar tarafından yönetiliyor. Üstelik bu hukuk fakülteleri de YÖK’ün iddia ettiği gibi, “öğrenci kontenjanı tahsis edilmemiş”, yani öğrencisi olmayan fakülteler değil; tersine öğrencisi ve öğretim elemanları olan ve eğitimin sürdüğü hukuk fakülteleridir.

Türkiye’de hukuk fakültelerinde geçmişten beri devam eden hukukçu olmayan dekan sorunu vardır. Bu sorunun nedenlerini 12 Ekim 2019 tarihinde yayınladığım “Hukukçu Olmayan Hukuk Dekanları: Türkiye’de Bazı Hukuk Fakültelerine Hukukçu Olmayan Dekan Atanması Hakkında Eleştiriler” başlıklı makalemde tartıştım. Maalesef Türkiye’de hukuk eğitiminin çok ağır sorunları vardır. Bazı hukuk fakülteleri kendilerine hukukçu bir dekan dahi bulamayacak durumdadırlar. Çünkü bir öğretim üyesinin dekan olarak atanabilmesi için “profesör” unvanına sahip olması gerekmektedir ve vakıa bazı hukuk fakültelerimizde hukuk profesörü yoktur veya sadece bir iki hukuk profesörü vardır.

Bu sorunu şimdiki YÖK’ün sayın Başkanı ve saygıdeğer üyeleri yaratmış değildir. Bu sorun geçmişten beri devam eden bir sorundur. YÖK’ün bu sorunun farkında olduğunu ve bu sorunu çözmek için çaba sarf ettiğini tahmin ediyorum ve bu çabayı takdir ediyorum. Ama YÖK’ün, hukukçu olmayan hukuk fakültesi dekanlarına ilişkin bugün (16 Şubat 2021) yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmaktan uzak olduğun üzülerek söylemek zorundayım. Bir sorunun varlığını açıkça ve samimî olarak kabul etmeden o sorunu çözmek mümkün değildir.

K.G., 16 Şubat 2021


NOT 1: Bu yazının dün (16 ŞUbat 2021) yayınladığım ilk versiyonunda hukukçu olmayan dekanlar tarafından yönetilen hukuk fakültesi sayısını 11 olarak vermiştim. Bugün (17 Şubat 2021) bütün hukuk fakültelerinin web sitelerine girererek yaptığın araştırmada bu sayının 11 değil, 15 olduğunu tespit ettim ve yukarıdaki bilgileri buna göre güncelledim.

NOT 2: Bu makalede sadece veriler vardır. Bu verilerin anlamı, tartışılması, görevlendirme çeşitleri (asaleten atama, vekaleten atama, uhde) ve keza hukuk fakültelerindeki hukukçu olmayan dekan sorununun nedenleri konusunda 12 Ekim 2019 tarihinde yayınladığım “Hukukçu Olmayan Hukuk Dekanları: Türkiye’de Bazı Hukuk Fakültelerine Hukukçu Olmayan Dekan Atanması Hakkında Eleştiriler” başlıklı makaleme bakılmalıdır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARI:
Bu yazının başka internet sitelerinde, gazete veya dergilerde tam metin olarak yayınlanmasına rızam yoktur. Makaleden (tamamı olmamak şartıyla) alıntı yaptıktan sonra tamamının okunması için www.anayasa.gen.tr/yok-hukuk.htm adresine link verilmesini rica ediyorum.

DÜZELTME HAKKI:
Bu makale, en geç bir yıl içinde kağıt bir kitapta yayınlanacaktır. Kağıt olarak yayınlanıncaya kadar, bu makalede düzeltme ve değişiklik yapma hakkımı saklı tutarım. Okuyucularımın makalelemde gördükleri hataları bana bildirmelerini rica ederim.

MAKALENİN SON HALİNDEN ALINTI YAPILMASI RİCASI:
Makalelerimde, çoğunlukla, yayınlanmasını izleyen günlerde, düzeltmeler, değişiklikler ve eklemeler oluyor. Kağıt kitabın yayınlanmasından önce, bu makaleden alıntı yapacaksanız, alıntı yaptığınız gün itibarıyla makalenin son hâlini kontrol etmenizi tavsiye ederim.

CEVAP HAKKI:
Bu makalede ismi geçen kişi ve kurumlar, bana gönderirlerse, cevaplarını, aksi görüş ve eleştirilerini makalenin altında yayınlamayı ödev bilirim.

BU METNE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ATIF YAPILMASI ÖNERİLİR:
Kemal Gözler, “YÖK’ün Hukukçu Olmayan Hukuk Fakültesi Dekanlarına İlişkin 16 Şubat 2021 Tarihli Açıklaması Hakkında”, (www.anayasa.gen.tr/yok-hukuk.htm) (Yayın Tarihi: 16 Şubat 2021).


BU MAKALE İLGİNİZİ ÇEKTİYSE ŞU MAKALEM DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
Kemal Gözler, “Hukukçu Olmayan Hukuk Dekanları: Türkiye’de Bazı Hukuk Fakültelerine Hukukçu Olmayan Dekan Atanması Hakkında Eleştiriler” (www.anayasa.gen.tr/dekanlar.htm)

BU MAKALE İLGİNİZİ ÇEKTİYSE ŞU KİTABIM DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
Kemal Gözler, Türkiye Nereye Gidiyor? Akademi ve Hukuk Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler (Makalelerim 2019), Bursa, Ekin, 2. Baskı, 2020.(c) Kemal Gözler, 2021.
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
Lüfen bana e-posta göndermeden önce şu açıklamaları okuyunuz.
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/yok-hukuk.htm
Bu Sayfanın Yayın Tarihi: 16 Şubat 2021, Saat 18:00
Düzeltme/Değişiklik Tarihi 17 Şubat 2021, Saat 20:00