ÖZGEÇMİŞ

 

 

Prof. Dr. Kemal Gözler

 

E-mail: kgozler[at]hotmail.com

 

ÖĞRENİM

1980-1983  Lise, Biga Lisesi, Biga, Çanakkale, Türkiye.

1983-1987  Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, Türkiye.

1988-1990  Yüksek Lisans, Kamu Hukuku, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı, Ankara, Türkiye.

1990-1992  D.E.A en droit public (Yüksek Lisans, Kamu Hukuku) Université Bordeaux I, Faculté de droit, Bordeaux, France.

1992-1995  Doctorat en droit public (Doktora, Kamu Hukuku); Mention: Très honarable avec félicitations du jury (Jürinin Tebrikleriyle Çok Onur Verici Derecede), Université Montesquieu Bordeaux IV, Faculté de droit, Bordeaux, France. 

AKADEMİK KARİYER

1988-1997     Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilimdalı, Ankara, Türkiye.

1997-2000    Yardımcı Doçent, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Bursa, Türkiye.

2000-2004    Doçent, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Bursa, Türkiye.

2004-2007    Doçent, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

2007-2016    Profesör, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bursa, Türkiye.

2016.            Emekli.

YABANCI DİLLER

1. Fransızca:  Doçentlik Dil Sınavı-1996: 100/100; KPDS-1992: 97/100; KPDS-1998: 97/100; KPDS-2008: 96/100

2. İngilizce: KPDS-1997: 83/100;  KPDS-2008: 86/100; TOEFL-PBT-1996: 500; TOEFL-CBT-2005: 243

ASKERLİK  1.04.1996 - 01.08.1997  Yedek Subay.

ÖDÜLLER

1. Türk Sosyal Bilimler Derneği 1999 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Birincilik Ödülü (Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, için).

2. 2001 Yılı ODTÜ Mustafa N. Parlar Araştırma Teşvik Ödülü, ODTÜ, 21.12.2001. 

3. 2009 Yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülü (İdare Hukuku Dersleri kitabı için)

4. 2011 Yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülü (Anayasa Hukukunun Genel Esasları kitabı için)

 

TEZLER

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı, 1990, VIII+219 s. [Tam Metin]

2. Kemal Gözler, Le pouvoir constituant originaire, Mémoire du D.E.A. de Droit public, Directeur de recherches : Prof. Dmitri Georges Lavroff, Université de Bordeaux I, Faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 1992, 93 p. [Texte integral / Tam Metin]

DOKTORA TEZİ

Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Thèse pour le doctorat en droit, Directeur de recherches: Prof. Dmitri Georges Lavroff, Université Montesquieu - Bordeaux IV, Faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 1995, 774 p.[Texte integral / Tam Metin]  

       (Atelier national de reproduction des thèses, ISSN 0294-176, Numéro de code: 3840.20688/96, 95/BOR4/0027, © A.N.R.T.  Université de Lille, 1996). (Cette thèse a reçu la mention "TRES HONORABLE avec félicitations du jury", est admise pour une reproduction en l'état, est proposée pour un Prix de Thèse,  ainsi que pour une subvention de publication. / Bu tez, "jurinin tebrikleri ile ÇOK ONUR VERİCİ" derecesini almıştır.  Mevcut haliyle çoğaltılması kabul  edilmiş, keza bir bir Tez Ödülüne ve bir yayın sübvansiyonu için aday gösterilmiştir.)

YAYINLAR

KİTAPLAR [Kitap listesi için burasını tıklayınız]

MAKALELER [Kitap listesi için burasını tıklayınız]

 

ALDIĞI ATIFLAR  [Burasını tıklayınız]

WEB SİTELERİ

1. “Türk Anayasa Hukuku Sitesi” (www.anayasa.gen.tr) nin Kuruculuğu ve Editörlüğü (Nisan 2004'ten Bugüne).

2. “Türk İdare Hukuku Sitesi” (www.idare.gen.tr) nin Kuruculuğu ve Editörlüğü (Nisan 2004'ten Bugüne).

 

 


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

@k_gozler

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa:  www.anayasa.gen.tr/gozler-ozgecmis.htm

İlk Konuluş Tarihi: 4 Nisan 2004

Son Güncelleme: 7 Aralık 2016