[Ana Sayfa]

YUSUF TEKİN'İN PROFESÖRLÜĞE ATANMA SÜRECİ
(“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Uygulamadaki Değeri: Bir Buçuk Yıllık Bir Bilanço” Başlıklı Makaleye Ek)


Kemal Gözler*


“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin Uygulamadaki Değeri: Bir Buçuk Yıllık Bir Bilanço” başlıklı makalemin II, B, 2 nolu başlığından devamla:


14 Eylül 2018 tarih ve 2018/181 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Yusuf Tekin’in Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde profesörlüğe atanması dahi bir kişiye özel uygulama örneği olabilir. Şöyle:

Doç. Dr. Yusuf Tekin’in Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevi 24 Temmuz 2018 tarihinde sona ermiştir [1]. Üç gün sonra, 27 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazetede, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünün akademik personel kadro ilânı yayınlanmıştır. İlân edilen profesörlük kadrolarından biri şudur:

Kaynak: Resmî Gazete, 27 Temmuz 2018, Sayı 30491 (www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/...-4.htm#Ç10).

Kadronun “Açıklama” kısmında bulunan “Parlomentolar[2], Meşrutiyet ve Osmanlı son dönemi demokrasi tartışmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak” ibaresi Doç. Dr. Yusuf Tekin’in önceki çalışma alanlarıdır [3]. Bu kadronun Yusuf Tekin için ilân edildiği anlaşılmaktadır.

Kadro ilânı, 27 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlandığına göre son başvuru tarihi 13 Ağustos 2018’dir. Doç. Dr. Yusuf Tekin’in bu tarihten tam bir ay sonra 14 Eylül 2018 tarihinde rektör olarak atandığına ve Cumhurbaşkanının 2018/181 sayılı Atama Kararında “Prof. Dr. Yusuf Tekin” ibaresi kullanıldığına göre Yusuf Tekin, 13 Ağustos 2018 ile 13 Eylül 2018 tarihleri arasında profesör olarak atanmış olmalıdır.

12 Haziran 2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 15’inci maddesi, üniversite rektörlüklerine jüri üyeleri seçimi için ilâna son başvuru tarihinden itibaren bir aylık süre ve jüri üyelerine de raporların hazırlamak için evrakın kendilerine gelmesinden itibaren iki aylık süre tanımaktadır. Bu bir aylık süreden yararlanmayan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünü ve iki aylık süreye ihtiyaç duymadan raporlarını yazan jüri üyelerini görevlerini hızlı bir şekilde yerine getirdikleri için kutlamak gerekir.

Doç. Dr. Yusuf Tekin’in profesörlük kadrosuna atanması sürecinde sorulması gereken başka sorular da vardır: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26’ncı maddesine göre, profesörlük kadrosuna atanabilmek için “doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak” şarttır. Bu şart, Doç. Dr. Yusuf Tekin için nasıl gerçekleşmiştir? Zira kendi web sitesinde yayınlanan özgeçmişine göre sayın Yusuf Tekin, 2007 yılında doçent olmuştur. Yine aynı özgeçmişe göre kendisi, 2007-2010 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF’de, 2010-2011 yılları arasında da Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesinde doçent olarak çalışmıştır [4]. Sayın Yusuf Tekin’in, 1 Ocak 2007 tarihinde doçent olduğunu varsaysak bile, doçent olarak beş yıllık çalışma süresi en erken 1 Ocak 2012 tarihinde dolmaktadır.

Oysa Yusuf Tekin, 19 Ağustos 2011 tarih ve 2011/587 sayılı Müşterek Kararnameyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır [5]. Sayın Yusuf Tekin’in 19 Ağustos 2011 tarihinden 24 Temmuz 2018 tarihine kadar, üniversitede değil, bakanlıklarda çalıştığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Yusuf Tekin’in profesörlüğe atanmak için gerekli olan “en az beş yıl süreyle… ilgili bilim alanında çalışmış olmak” şartını nasıl yerine getirdiğinin açıklanması gerekir. Acaba kendisi 19 Ağustos 2011 tarihinden sonra bakanlıklardan ayrılıp, bir ara tekrar üniversitede mi çalışmıştır?

Sayın Yusuf Tekin’in profesörlük kadrosuna hangi kitap ve makalelerle atandığı ve “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları”na göre toplam kaç puan topladığı sorusu da sorulabilir. Zira DergiPark’ta yapılan sorgulamada Yusuf Tekin’in doçentlik (2007) sonrası dönemde yayınlanmış tek bir makalesine dahi ulaşılamamaktadır. Bkz. https://dergipark.org.tr/..=articles. Türkiye Makaleler Bibliyografyasında yapılan sorgulamada ise 2007 sonrası sadece iki adet makalesine (biri 2008, diğeri 2013 tarihli) ulaşılmaktadır. Bkz.: http://makaleler.mkutup.gov.tr/....

Özetle, Doç. Dr. Yusuf Tekin, 24 Temmuz 2018 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ayrılmıştır. Üç gün sonra kendisi için 27 Temmuz 2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde profesörlük kadrosu ilân edilmiştir. İlâna son başvuru tarihi 13 Ağustos 2018’dir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü bu tarihten itibaren muhtemelen bir iki gün içinde beş jüri üyesi seçmiş, beş jüri üyesi de muhtemelen bir kaç gün veya birkaç hafta içinde raporlarını vermiş, olumlu gelen raporlar üzerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Kurulu, bir iki gün içinde toplanıp Yusuf Tekin’in profesör olarak atanmasını teklif etmiş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü de yine bir iki gün içinde Yusuf Tekin’i profesör olarak atamıştır.

Ne var ki sayın Yusuf Tekin’in rektörlük yolunda aşması gereken bir engel daha vardır. Zira 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü maddesinin beşinci fıkrası, rektörlük için en az üç yıl profesör olma şartını aramaktadır ve bu şarta da Yusuf Tekin sahip değildir. Mesele değil. 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin b bendiyle bu şart kaldırılmış ve böylece Yusuf Tekin rektörlüğe bir adım daha yaklaşmıştır. Söz konusu şartın kaldırılmasını izleyen gün, Cumhurbaşkanı, 14 Eylül 2019 tarih ve 2018/181 sayılı Kararıyla Prof. Dr. Yusuf Tekin’i Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörlüğüne atamıştır. Atama kararı aşağıdadır.

Kaynak: Resmî Gazete, 15 Eylül 2018, Sayı 30536, (www.resmigazete.gov.tr/...-17.pdf).

Sayın Yusuf Tekin’in müsteşarlıktan ayrılması, kendisi için profesörlük kadrosu ilân edilmesi, kadroya başvurması, jüri üyelerinin seçimi, jüri üyelerinin raporlarını vermesi, üniversite yönetim kurulunun teklif etmesi, rektörün Yusuf Tekin’i profesörlüğe ataması, rektörlük için üç yıl profesörlük şartının kaldırılması ve Yusuf Tekin’in rektörlüğe atanması, bunların hepsi, ama hepsi, bir buçuk ayda tamamlanmıştır!

29 Aralık 2019

DİPNOTLAR
(Geri dönmek için dipnot numarasının üzerine tıklayınız).
[1] Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçişle bakanlık müsteşarlığı kaldırılmıştır. Onun yerine bakan yardımcılığı getirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise 24 Temmuz 2019 tarihinde İbrahim Er ve Reha Denemeç atanmıştır. Bkz. Resmî Gazete, 25 Temmuz 2019, Sayı 30489 (www.resmigazete.gov.tr/.../20180725.htm).
[2] “Parlomentolar” şeklindeki yazım yanlışı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin 27 Temmuz 2019 tarih ve 30491 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış ilânında aynen vardır. Bkz.: www.resmigazete.gov.tr/...-4.htm#Ç10.
[3] Yusuf Tekin’in yüksek lisans tezi şudur: Yusuf Tekin, Osmanlı Devleti’nde Siyasal Sistemin Meşruluğu Sorunu Çerçevesinde Birinci Meşrutiyet'in Tartışılması, (Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Mümtazer Türköne), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 1997, 152 s. (YÖK Tez Merkezi, Tez No: 63246).
Yusuf Tekin’in doktora tezi şudur: Yusuf Tekin, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Modern Ulus Devlete Yönelik Girişimler, (Doktora Tezi, Danışman Mümtazer Türköne), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2002, 283 s. (YÖK Tez Merkezi, Tez No: 125007).
Yusuf Tekin’in yayınlanmış bir kitabı da şudur: Yusuf Tekin (Sabri Çiftçi ile birlikte), 1877’den Günümüze Türkiye’de Parlamento: 22. Dönem TBMM'de Parlamento ve Parlamenter Rol Algısı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2007, 239 s.
[4] Bkz.: www.yusuftekin.net/?page_id=66 (Erişim Tarihi: 27 Aralık 2019).
[5] Resmî Gazete, 20 Ağustos 2011, Sayı 28031, www.resmigazete.gov.tr/...-1-8.htm.(c) Kemal Gözler, 2019.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARI:
Makalemin tam metin olarak başka internet sitelerinde, gazete veya dergilerde yayınlanmasına rızam yoktur. Makalemden ancak ismimin zikredilmesi ve www.anayasa.gen.tr/cbhs-ek-2-yusuf-tekin.htm adresine link verilmesi şartıyla alıntı yapılabilir.


BU YAZIYA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ATIF YAPILMASI ÖNERİLİR:
Kemal Gözler, “Yusuf Tekin'in Profesörlüğe Atanması Süreci ('Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin İçindeki Değeri: Bir Buçuk Yıllık Bir Bilanço' Başlıklı Makaleye Ek)”, www.anayasa.gen.tr/cbhs-ek-2-yusuf-tekin.htm, (Yayın Tarihi: 29 Aralık 2019).

BU YAZI ŞU MAKALENİN BİR EKİDİR:
Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin Uygulamadaki Değeri: Bir Buçuk Yıllık Bir Bilanço”, www.anayasa.gen.tr/cbhs-bilanco.htm, (Yayın Tarihi: 27 Aralık 2019).


Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr
Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/cbhs-ek-2-yusuf-tekin.htm
İlk Yayın Tarihi: 29 Aralık 2019, Saat 20:30
Düzeltme/Ekleme/Değişiklik Tarihi: