TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

 

Kemal Başlar, Anayasa Yargısında "Mahkeme" Kavramı, Ankara, Roma, 2005.

 

 

 

Kapak [Büyük Boy]

 

İçindekiler & Önsöz

 

I. Bölüm: Kavramsal Çerçeve

 

1.1.      Giriş

1.2.      Terminoloji Sorunu

 

II. Bölüm: Türk Anayasa Yargısında “Mahkeme” Olarak Kabul Edilmeyen Yargı Mercileri

 

2.1.      Genel Olarak

2.2.      Sayıştay’ın Mahkeme Niteliği

2.3.      “Hakem Mahkemesi”nin Niteliği

2.4.      Anayasa Mahkemesi’nin “Sorgu Hakimliği” ve “İnfaz Hakimliği”ne Yaklaşımı

2.4.1. Sorgu Hakimliği’ne Yaklaşımı

2.4.2. İnfaz Hakimliği’ne Yaklaşımı

2.5.      Anayasa Mahkemesi’nin Kendisine Bakışı

 

III. Bölüm: Avrupa Mahkemelerinin “Mahkeme” Kavramına Yaklaşımı

 

3.1.      Avrupa Toplulukları Adalet Divanı

3.2.      Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

3.2.1. Yasayla Kurulmuş Olma Kriteri

3.2.2. Bağımsızlık Kriteri

3.2.3. Tarafsızlık Kriteri

3.2.4. Yargılama Usulü Güvencesine Sahip Olması

3.3.      Avrupa Anayasa Mahkemelerinin Konuya Yaklaşımı

 

 

IV. Bölüm: Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımına İlişkin Bazı Tespitler

 

4.1.   “Organik” Yaklaşım “Fonksiyonel” Yaklaşım Karşılaştırılması

4.2.   Anayasa Mahkemesi’nin İşyükünün Mahkeme Kavramının “Dar Yorumlanmasına” Etkisi

4.3.   “Mahkeme” Kavramının Yorumlanmasında Anayasa Yargısının Sui Generis Niteliği

4.4.   Anayasa Mahkemesi’nin Mahkeme Kavramına Değişken Yaklaşımı

 

V. Bölüm: Anayasa Mahkemesi Bir Mahkemedir

 

5.1.      Bir Karşıoy Yazısı

5.2.      Yürürlüğü Durdurma Kararının Gerekçesi Anayasa Mahkemesi’nin Mahkeme Olduğunu Göstermektedir

5.3.      Anayasa Mahkemesi Davaya Bakan Mahkeme midir?

5.4.      Anayasa Mahkemesi’nin Re’sen İptal Yetkisinin Dayanağı

5.5.      Avrupa Anayasa Mahkemelerinin Konuya Yaklaşımı

 

VI. Bölüm: Sonuç

6.1.Farklı bir Tanım İhtiyacı

 

Kaynakça

 


(c) Kemal Başlar. 2005. kbaslar@anayasa.gov.tr

Bu kitap buraya yazarı Kemal Başlar'ın izniyle Kemal Gözler tarafindan 1 Mart 2005 tarihinde konulmuştur.

Anasayfa: www.anayasa.gen.tr