TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

(www.anayasa.gen.tr)

 

Kemal Gözler, “Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Hakkında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/yalova-yl.pdf  (Konuluş Tarihi: 9 Ocak 2014).


Makalenin tam metinin okumak için burasını tıklayınız.


 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SBE KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAKKINDA ELEŞTİRİLERKemal Gözler

      ÖZET.- Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına sadece bir yarıyılda 60’ı tezli, 61’i tezsiz olmak üzere toplam 121 öğrenci kabul edilmiştir. Başvuru için yabancı dil bilmek ve hukuk fakültesi mezunu olmak şartları aranmamıştır. Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul için dört yıllık herhangi bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak şartı yeterli görülmüştür. Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına ise ilahiyat fakültesi mezunları ile kamu yönetimi bölümü mezunları başvurabilmiştir.

     Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren 18 öğretim üyesinden sadece 4’ü kamu hukukçusudur. 5’i özel hukukçudur. 9’u ise hukuk fakültesi mezunu bile değildir. Bunlardan 5’i İİBF/SBF mezunu, 2’si ilahiyat fakültesi mezunu, 2’si  de edebiyat fakültesi mezunudur. Keza bunların yüksek lisans ve doktoraları da hukuk alanında değildir.

      Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında verilen derslerin önemli bir kısmının kamu hukuku ile alakası tartışmalıdır. Örneğin adı geçen programda “İktisat Politikaları ve Yapı Analizi”, “Mali Politikalar ve Yapı Analizi”, “Sermaye Piyasası Hukukunda Yatırımcının Korunması”, “Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler”, “Sosyal Sigortalar Hukukunun Güncel Sorunları” ve “Genel Muhasebe ve Muhasebe Hukuku” gibi kamu hukuku ile ne ilgisi olduğu anlaşılamayan dersler vardır.

     Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında verilen bazı kamu hukuku dersleri ise hukukçu olmayan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Örneğin “Parlâmento Hukuku” dersi edebiyat fakültesi tarih bölümü mezunu bir öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Bu öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktorası da hukuk alanında değil, tarih alanındadır.

     MAKALENİN SONUÇ BÖLÜMÜNDEN İKİ PARAGRAF.- Makalenin başında vurguladığım şu hususu makalenin sonunda da vurgulamak isterim: Burada eleştirdiğim hususlar, en tipik bir şekilde Yalova Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında bulunmaktadır. Ama burada eleştirdiğim hususların Yalova Üniversitesine özgü olduğu sanılmamalıdır. Bu hususlar, belki daha düşük seviyede olsa, pek çok üniversitemizin kamu hukuku yüksek lisans programı için de geçerlidir. Kamu hukukundaki akademik gerileme giderek yaygınlaşıyor. Belki artık bir “gerileme”den değil, “çöküş”ten bahsetmek daha doğru olur. Üstelik bu “çöküş” gizli bir şekilde değil, hepimizin gözü önünde ve özellikle de YÖK’ün bilgisi ve onayıyla gerçekleşiyor.

     Türkiye’de kamu hukuku eğitimi tehdit altında. Bu tehdide karşı bütün kamu hukukçularını, sahip oldukları kamu hukuku yüksek lisans diplomasının onurunu korumak için tepki göstermeye davet ediyorum.

 


Makaleyi okumak için burasını tıklayınız.


 

Bu makalenin kısa bir versiyonu, Güncel Hukuk (Şubat 2014, Sayı 122, s.38-40) dergisinde yayınlanmıştır. Bu kısa versiyonu www.anayasa.gen.tr/yalova-yl-guncel-hukuk.pdf  den okuyabilirsiniz.

 


Bu makale, hazırladığım "Akademi Çökerken" başlıklı kitabımın bir bölümüdür. Gözlem ve eleştirilerinizi benimle (kgozler[at]hotmail.com) paylaşırsanız sevinirim.

Kitap yayınlanıncaya kadar söz konusu makale aşağıdaki şekilde zikredilebilir:

Kemal Gözler, “Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Hakkında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/yalova-yl.pdf  (Konuluş Tarihi: 9 Ocak 2014).


 

(c) Editör ve Yazar: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Konuluş Tarihi: 9 Ocak 2014

Son Değişiklik/Düzeltme/Güncelleme: 6 Şubat 2014

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/yalova-yl.htm 

Makale tam metninin adresi: www.anayasa.gen.tr/yalova-yl.pdf