TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş:
Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu,
Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, VIII+245 s.

Bu kitap, Türk Sosyal Bilimler Derneği 1999 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Birincilik Ödülüne layık görülmüştür.


Kitabın tam metnini HTML formatında okumak için burasını tıklayınız.

Kitabın tam metnini PDF formatında okumak için burasını tıklayınız.


 

KİTABIN PLANI

Giriş.- Hukukun Genel Teorisi (s.1-23)

BİRİNCİ KISIM: HUKUK NORMLARININ GEÇERLİLİĞİ SORUNU (s.25-148)

Birinci Bölüm.- Üç Ön Sorun: Geçerliliğin Ön Koşulları (s.25-53)

İkinci Bölüm.- Üç Değişik Hukuki Geçerlilik Anlayışı (s.55-88)

Üçüncü Bölüm.- Geçerliliğin Asıl ve Ek Koşulları (s.89-99)

Dördüncü Bölüm.- Geçerlilik Koşullarına Aykırılığın Sonuçları: Geçersizlik (s.101-119)

Beşinci Bölüm.- Örf ve Adet Hukukunun Geçerliliği Sorunu (s.121-134)

Altıncı Bölüm.- Uluslararası Hukukun Geçerliliği Sorunu (s.135-148)

İkinci Kısım: HUKUK NORMLARININ YORUMU SORUNU (s.149-214)

Birinci Bölüm.- Klasik Yorum Teorisi (s.161-184)

İkinci Bölüm.- Realist Yorum Teorisi (s.185-214)

SONUÇ (s.215-224)

BİBLİYOGRAFYA  (s.225-236)

DİZİN (s.237-243)

 

 


Boyut: 16,5 x24 cm

Sayfa Sayısı:  VIII+245 s.

Kağıt: 2. Hamur

Cilt: Tutkal

Kapak: Karton

 

Yayınevi

US-A Yayıncılık Limited Şirketi
Cihan Sokak, Soydaş Apt. 20/17
Sıhhiye - Ankara
Telefax: (0312) 232 08 27
 

Online Satın Alma

http://www.savaskitap.com/Hukukun-Genel-Teorisine-Giris-Hukuk-Normlarinin-Gecerliligi-ve-Yorumu-Sorunu_12721.html#0


 

 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2016. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, 245+III s. (www.anayasa.gen.tr/hgt.htm)

 


Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk konuluş: uludag.edu.tr altında: 1999

anayasa.gen.tr altında: Nisan 2005

PDF olarak 19 Mart 2009

Son düzenleme: 6 Ekim 2016