Bu sayfa http://www.anayasa.gen.tr/angecerliligi.htm adresine taşınmıştır.