TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bir Üst Sayfa: http://www.anayasa.gen.tr/index-meslek.htm


 

 

16 Ocak 2011 Tarihli Kaymakam Adaylığı Sınavında
Hatalı ve Eleştiriye Açık Sorular

 

Prof. Dr. Kemal Gözler

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

 

 

SORU 55

55. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulunun kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlar Kurulunun programı kuruluşundan en geç 1 hafta içinde TBMM’de okunur.
B) Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan kurulur.
C) Başbakan Cumhurbaşkanınca, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından atanır.
D) Bakanlar Kurulunun göreve başlaması için gereken güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından en az 60 gün geçtikten sonra başlar.
E) Bakanların görevine, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca son verilir.

Kaynak: http/www.osym.gov.tr/dosya/1-56979/h/160111kaymakamapdfinternet.pdf 

 

55. SORUDA  HATALIDIR.

AÇIKLAMA: ÖSYM'nin yayınladığı cevap anahtarında  doğru cevap olarak D şıkkı verilmiştir. Oysa bu soruda hem D, hem de C şıkkındaki ifadeler yanlıştır ve dolayısıyla zorunun cevabı olarak işaretlenebilirler.

"Bakanlar Kurulunun göreve başlaması için gereken güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından en az 60 gün geçtikten sonra başlar" ifadesi yanlıştır. Çünkü Anayasa, m.110/2'ye göre,  söz konusu görüşmeler, programın okunmasından en az iki tam gün geçtikten sonra başlar.

Ancak sorudaki C şıkkındaki ifade yanlış bir ifade olup sorunun sorunun doğru bir cevabı (işaretlenebilecek şık) olabilir. Çünkü "C) Başbakan Cumhurbaşkanınca, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından atanır" ifadesi yanlıştır. Anayasa, m.109/2'ye göre Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından TBMM üyeleri arasından atanır. Yani başbakanın milletvekili olması zorunludur.

 

SORU 65

65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir memura yapılan disiplin soruşturması sonucunda sözlü uyarı cezası verilmesi şeklindeki işlem, işlemin hangi unsuru yönünden hukuka aykırıdır?

A) Yetki     B) Şekil     C) Sebep        D) Konu     E) Amaç

Kaynak: http/www.osym.gov.tr/dosya/1-56979/h/160111kaymakamapdfinternet.pdf 

ELEŞTİRİ: 65nci soru hatalı olmamakla birlikte, kafa karıştırıcı olması bakımından eleştiriye açıktır. Şöyle:

ÖSYM'nin cevap anahtarına göre doğru cevap "D) Konu"dur. Bu şık doğru olarak kabul edilebilir. Çünkü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'nci maddesinde sayılan disiplin cezaları arasında “sözlü uyarı cezası” diye bir ceza yoktur. Dolayısıyla Kanunun öngörmediği bir cezanın verilmesi (kanunun öngörmediği bir konuda karar alınması) işlemi, "konu unsuru" bakımından hukuka aykırıdır.

Ancak soru yanıltıcı niteliktedir. Soruda "sözlü uyarı cezası verilmesi" ibaresinden pek çok aday, memura “uyarma cezası”nın “yazılı” olarak değil, “sözlü” olarak verilmesini anlayabilir. Soruyu bu şekilde şekilde anlayan adaylar da bu soruya "B. Şekil" unsuru cevabını vereceklerdir. Soru kökünün daha dikkatlice ve yanıltıcı olmayan bir şekilde hazırlanmasında yarar vardır.

 


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bir Üst Sayfa: http://www.anayasa.gen.tr/index-meslek.htm

 

 

(c) Kemal Gözler, 2011. Bu sayfadan  kaynak gösterilerek

Kemal Gözler, "16 Ocak 2011 tarihli Kaymakam Adaylığı Sınavında Hatalı Sorular", http://www.anayasa.gen.tr/kaymakamlik2011-hatalisoru.htm

 şeklinde kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen alıntı yapılabilir.

 


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Konuluş Tarihi: 19 Ocak 2011