Ertuğrul Uzun, Hukuk Metodolojisini Sorunları, İstanbul, Nora, 2016, 336 s.

 


 

 


ARKA KAPAKTAN

Türk hukuk biliminin en geri kalmış kısmı, hukukun genel  teorisidir. Bu teorinin en geri kalmış kısmı ise hukuk metodolojisi ve argümantasyon teorisidir. Türk hukuk bilimi, hukuk metodolojisi ve argümantasyon teorisi açısından “taş devri”nde yaşıyor. Ertuğrul Uzun’un elinizde tuttuğunuz bu kitabı, taş devri gecesinde bir kutup yıldızı gibi parlıyor. Kemal Gözler

 

Yorum sorununu çezme iddiasındaki saf dil bir hukuk söylemi, "yorum metodları" başlığı altında ve tasniften başka bir işe yaramayan bir anlam üretimini kendine uğraş edinedursun, Ertuğrul Uzun'un bir panoramasını sunup uygulamasını gösterdiği asıl Hukuk Metodolojisi, hukuki tartışmanın ve kanıtlamanın iç dünyasına nüfuz edilmedikçe yargılamanın değil bilişsel ahlaki koşullarının bile sağlanamayacağını; bilimsiz ve yöntemsiz, hakim, fehim ve metin olunamayacağını gösteriyor. Ahmet Halûk Atalay

 


 

 

SUNUŞ

 

Hâkimin, doğru karar verebilmesi için dogmatik hukuk bilgisine, örneğin Türk ceza hukuku bilgisine sahip olması, akıllı, zeki ve iyiniyetli olması yetmez; doğru karar vermenin yollarını da bilmesi gerekir. Zira, dogmatik hukuk bilgisi, akıl, zeka ve hatta iyiniyet kararın doğru olmasını garanti etmez. Doğru karar vermek isteyen hâkimin doğruya giden yolları ve kendisini yanlıştan uzak tutacak ilkeleri de bilmesi gerekir. Bu yollar ve ilkeler, hukuk metodolojisinin konusunu oluşturur. İşte Ertuğrul Uzun’un elinizde tuttuğunuz bu kitabı, bize doğru karar vermek isteyen hâkimin izlemesi gereken yolları ve uyması gereken ilkeleri öğretiyor. Bu yolları izleyen ve ilkelere uyan hâkimler doğru karar verebileceklerdir; tabiî ülkemizde hâl⠓doğru” karar verme kaygısı taşıyan hâkimler kalmış ise!

Hüküm, hâkimin ikna olmasıyla kurulur. Hâkim ise argümantasyon ile ikna olur. Türk hukukçularının ezici çoğunluğu argümantasyon teorisini bilmiyor; hatta bırakın argümantasyon teorisini, “argümantasyon” kelimesinden dahi habersizler. Ülkemizde pek çok hâkim, savcı ve avukat, bu kelimeyi ya hiç duymamıştır ya da ilk kez duymaktadır; her hâlükârda doğru telaffuz edememe korkusuyla bu kelimeyi tekrarlamaktan kaçınırlar. Oysa medenî dünyada hukukçuların mesleklerini icra ederken en fazla kullandıkları kelime, bu kelimedir. Ertuğrul Uzun’un elinizde tuttuğunuz bu kitabını okuduktan sonra artık argümantasyon kelimesini kullanmaktan korkmayacaksınız.

Türk hukuk biliminin en geri kalmış kısmı, hukukun genel  teorisidir. Bu teorinin en geri kalmış kısmı ise hukuk metodolojisi ve argümantasyon teorisidir. Türk hukuk bilimi, hukuk metodolojisi ve argümantasyon teorisi açısından “taş devri”nde yaşıyor. Ertuğrul Uzun’un elinizde tuttuğunuz bu kitabı, taş devri gecesinde bir kutup yıldızı gibi parlıyor.

Ertuğrul Uzun ismini çok geç duydum. Yukarıda tasvir ettiğim dönemin karamsarlığı içinde yaşarken, bir gün, Robert Alexy, Aleksander Peczenik ve Aulis Aarnio gibi hukuk metodolojisinin ve argümantasyon teorisinin büyük ustaları hakkında bir Türk hukukçunun kitap ve makaleler yazdığını görünce hem çok şaşırdım ve hem de okuyunca çok sevindim. Bu güzel kitabı Türk hukuk literatürüne kazandırdığı için Ertuğrul Uzun’u tebrik ediyor ve kendisine teşekkür ediyorum.

Kemal Gözler

 


KİTABIN BÖLÜMLERİ

1. Sorun/11

2. Epistemoloji ve Hukukun Bilgisi/39

3. Mantık ve Hukuki Muhakeme/

4. Anlam, Yorum ve Hukuk Kuralları

5. R. Alexy: Pratik Tartışma ve Hukuk

6. A. Peczenik: Hukuki Muhakemenin Normları

7. Aulis AArnio: Yorumun Doğruluğu ve Hukuki Argümantasyonun Nedenleri

8. Mantık Hataları ve Hukuki Yargılar

Karar İncelemesi: 1

Karar İncelemesi: 2

Karar İncelemesi: 3

Karar İncelemesi: 4

 

 

 

 

 


Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler at hotmail.com

Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/uzun-hukuk-metodolojisi.htm

Konuluş Tarihi: 16 Ekim 2016