TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ    [www.anayasa.gen.tr]

Ana Sayfa: WWW.ANAYASA.GEN.TR

 

Askeri Yargıtay kararlarI

Kemal Gözler

Askerî Yargıtay kararları Askerî Yargıtay Kararlar Dergisi ve Askerî Yargıtay Dergisinde yayınlanmaktadır.

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin içtihadı birleştirme kararlarına internet üzerinden http://www.msb.gov.tr/birimler/asyar/index.htm    adresinden ulaşılabilir.

Resmi Gazetede yayınlanmış Askeri Yargıtay kararlarına Elektronik Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "ASKERİ YARGITAY KARARLARI" seçilerek ulaşılabilir.

 

Askiri ceza yargısı ve Askeri Yargıtayın kendisi hakkında bilgi için burasını tıklayınız.

 

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler@hotmail.com  adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınarık bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.