www.anayasa.gen.tr

 

1924 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU

(20 Nisan 1924)

 

 

 

Kağıt Kaynaklar:

 Düstur, Tertip 3, Cilt 5, s.576.

Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.109-135.

Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976, s.68-84.

 

E-Kaynak: https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1924-anayasasi/

 

http://mjp.univ-perp.fr/constit/tr1924.htm New York 1949, 19 p.

Edward Mead Earle, "The New Constitution of Turkey", Political Science Quarterly, Vol. 40, No. 1 (Mar., 1925), pp.73-100.
or  http://www.bilkent.edu.tr/~genckaya/1924constitution.pdf

 

Traduction française de la Constitution turque de 1924: http://mjp.univ-perp.fr/constit/tr1924.htm
 


23 May 2005
Editör: Kemal Gözler

kgozler at hotmail.com
Ana Sayfa
: www.anayasa.gen.tr