Türk Anayasa Hukuku Sitesi

(www.anayasa.gen.tr)

 

 

1921 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU

(20 OCAK 1921)

 

 

 

Kağıt Kaynaklar:

 Düstur, Tertip 3, Cilt 1, s.196-199.

Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.91-94.

Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976, s.62-65.

 

E-Kaynak: https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1921-anayasasi/

Eski Yazı + Latin Harfli Metin Yan Yana: PDF

 

English Translation of Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Constitution of 1921) is not available. But for an unauthorized translation of the selections from the 1921 Constitution (by O. F. Gençkaya): http://www.bilkent.edu.tr/~genckaya/1921C.html

Traduction française de Constitution turque de 1921: http://mjp.univ-perp.fr/constit/tr1921.htm  


 

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr