TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]

 

 

1856 Islahat Fermanı

 

 

 

Kağıt Kaynaklar:

Düstur, Birinci Tertip, Cilt 1, s.-7.

Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.13-16.

Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976, s.11-14.

 

E-Kaynaklar:

İzleyen linki tıklayınız: 1856 Islahat Fermanı (TBMM İnternet Sitesindeki http://www.tbmm.gov.tr/kultursanat/yayinlar/yayin001/001_00_004.pdf isimli dosyaya linktir. Açılan sayfa www.anayasa.gen.tr nin değil; www.tbmm.gov.tr nin içeriğinde bulunmaktadır).

 

English Translation of Islahat Fermanı  (Reform Edict / Reform Ferman / Royal Edict of Reform / Rescript of Reform / 18 February 1856): http://www.anayasa.gen.tr/reform.htm

 

 

 

Editör: Kemal Gözler

 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr