(18 Ağustos 2008) Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim
Görmek Üzere Gönderilecek Adayları
Seçme ve Yerleştirme (YLSY) İşlemine
Başvuracak Adayların Dikkatine

Aşağıdaki üniversiteler adına aşağıdaki anabilimdallarında

toplam 256 kişi yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurtdışına gönderilecektir.

Başvuru için ÖSYM'nin izleyen linkini tıklayınız:

http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFF88F742D0D711251CA066FE5017E4B26

ÜNİVERSİTE

Anayasa Hukuku

Ceza Hukuku

Devletler Hukuku

İdare Hukuku

Medeni Hukuku

Medeni Usul

Devletler Umumi

Ticaret Hukuku

TOPLAM

Akdeniz

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Atatürk

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Çukurova

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Erciyes

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Erzincan

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Gazi

6

6

6

6

6

6

6

6

48

Hacettepe

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Karadeniz

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Marmara

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Selçuk

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Uludağ

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Yalova

6

6

6

6

6

6

6

6

48

TOPLAM

32 32 32 32 32 32 32 32 256

Kaynak: http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFF88F742D0D711251CA066FE5017E4B26

deki Kılavuz taranarak tarafımızdan oluşturulmuştur.

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/duyuru/duyuru_18_agustos_2008.htm