İTÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


 


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s.621-647.

 

 

 

Yürütme organının Düzenleyİcİ İşlemlerİ

Metni okumak için tıklayınız.

 

I. Genel olarak Yürütme Organının İşlemleri........................................................................... 621

A. Yürütme İşleminin Tanımı............................................................................................ 621

B. Yürütme İşlemi - Yasama İşlemi Ayrımı....................................................................... 622

C. Yürütme İşlemi - Yargı İşlemi Ayrımı........................................................................... 623

D. Yürütme İşlemlerinin Türleri........................................................................................ 623

II. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi...................................................... 624

A. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Kaynağı............................. 624

B. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği............................... 626

1. Kanuna Dayanma: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin “Secundum Legem” Niteliği      626

2. Kanuna Aykırı Olmama: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma
Yetkisinin “Intra Legem” Niteliği.......................................................................... 627

C. Yürütme Organının Düzenleme Alanı........................................................................... 627

III. Kanun Hükmünde Kararnameler....................................................................................... 628

A. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri......................................................... 628

B. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri............................... 629

 

Kanun hükmünde kararnameler konusunda şu kitaba bakılabilir:

Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  XVI+300 s. [Tam Metin]

 

IV. Tüzükler............................................................................................................................ 630

A. Yetki............................................................................................................................. 630

B. Sebep............................................................................................................................. 630

C. Konu............................................................................................................................. 631

D. Usul ve Şekil: Danıştayın İncelemesi............................................................................ 632

1. Aslî Şekil Şartı.......................................................................................................... 632

2. Danıştay İnceleme Kararının İstişarî Niteliği........................................................... 632

3. Danıştayın İncelemesinin Kapsamı: “Kanuna Uygunluk” mu, “Yerindelik” mi?.... 635

4. Yayım, İmza ve Yürürlüğe Girme............................................................................. 637

E. Yargısal Denetim........................................................................................................... 638

V. Yönetmelikler..................................................................................................................... 638

A. Yetki............................................................................................................................. 639

1. Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişileri.................................................... 639

2. Bakanlar Kurulu Yönetmelik Çıkarabilir mi?............................................................ 639

3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kamu Kuruluşları Yönetmelik Çıkarabilir mi?............. 640

B. Konu............................................................................................................................. 641

C. Sebep Unsuru................................................................................................................ 642

D. Usul ve Şekil................................................................................................................. 642

E. Denetim......................................................................................................................... 643

VI. Yürütme Organının Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler”.............. 643

VII. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri Arasında Hiyerarşi Sorunu   647

 

 

 

 


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2004, s.288-324.

 

 


 

 

yürütme orgaNInIn düzenleyİcİ İşlemlerİ

 

 

Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği.................................... 309

Yürütme Organının Düzenleme Alanı................................................................................ 311

I. Kanun Hükmünde Kararnameler......................................................................................... 312

A. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri......................................................... 312

1. Yetki Unsuru............................................................................................................. 312

2. Konu Unsuru.............................................................................................................. 314

3. Usûl ve Şekil Unsuru.................................................................................................. 314

4. Denetim Unsuru......................................................................................................... 315

B. Olağanüstü Hâl veya Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri........................... 316

1. Yetki Unsuru............................................................................................................. 316

2. Konu......................................................................................................................... 317

3. Usûl ve Şekil Unsuru.................................................................................................. 317

4. Denetim Unsuru......................................................................................................... 318

5. Diğer Unsurlar........................................................................................................... 319

Kanun hükmünde kararnameler konusunda şu kitaba bakılabilir:

Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  XVI+300 s. [Tam Metin]

 

II. Tüzükler............................................................................................................................. 320

III. Yönetmelikler.................................................................................................................... 322

IV. Yürütme Organının Diğer düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler”............... 324

 

 


(c) Kemal Gözler, 2004 . www.anayasa.gen.tr/yodi.htm. 15.5.2004.