İTÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


 


 

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s.831-854.

 

 

 

 

Bölümü okumak için burasını tıklayınız.

 

Bölüm 21
Yargı

I. Yargı Organı ve Yargı Fonksiyonu Kavramları.................................................................... 831

A. Yargı Organı.................................................................................................................. 831

B. Yargı Fonksiyonu.......................................................................................................... 832

1. Maddî Kriter............................................................................................................ 832

2. Şeklî (Organik) Kriter............................................................................................... 834

II. Türkiye’de Yargı Kolları.................................................................................................... 835

A. Anayasa Yargısı............................................................................................................ 837

B. Adlî Yargı...................................................................................................................... 837

2. Üst Derece Mahkemesi: Yargıtay............................................................................ 837

C. İdarî Yargı...................................................................................................................... 838

1. İlk Derece Mahkemeleri........................................................................................... 838

2. Üst derece Mahkemeleri........................................................................................... 839

D. Askerî Ceza Yargısı...................................................................................................... 840

1. İlk Derece Mahkemeleri........................................................................................... 840

2. Üst Derece Mahkemesi: Askerî Yargıtay................................................................. 841

E. Askerî İdarî Yargı: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi.................................................... 842

F. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık mahkemesi............................................................... 842

G. Hesap Yargısı: Sayıştay................................................................................................ 843

Sonuç................................................................................................................................. 844

III. Tabiî (Kanunî, Olağan) Hâkim İlkesi................................................................................ 844

IV. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi........................................................................................... 847

A. Yasama Organına Karşı Bağımsızlık............................................................................. 848

B. Yürütme Organına Karşı Bağımsızlık............................................................................ 848

C. Yargı Organına Karşı Bağımsızlık................................................................................. 849

D. Çevreye Karşı Bağımsızlık........................................................................................... 850

V. Hâkimlik Teminatı.............................................................................................................. 850

A. Amacı, Tanımı ve Niteliği............................................................................................. 851

B. Unsurları....................................................................................................................... 851

1. Azledilmeme Teminatı............................................................................................. 852

2. Emekliye Sevk Edilmeme Teminatı.......................................................................... 852

3. Malî Teminat (Aylık ve Ödeneklerinden Yoksun Kılınamama Teminatı)............... 852

4. Coğrafî Teminat (Yoktur)......................................................................................... 853

5. Savcılık Sınıfına Atanmama Teminatı (Yoktur)........................................................ 853

6. İdarî Görevlere Atanmama Teminatı........................................................................ 854

VI. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu......................................... 854

 

 

 

 

 

 

 

 


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2004, s.341-353.

 

 


 

 

 

 

 

Bölüm 15
Yargı Organı
(Türkiye’de Yargı Kolları ve  Yargıya Hâkim Olan Temel İlkeler)

 

Yargı Yetkisinin Tanımı ve Özellikleri.................................................................................... 341

I. Türkiye’de Yargı Kolları...................................................................................................... 342

A. Anayasa Yargısı.............................................................................................................. 343

B. Adlî Yargı....................................................................................................................... 344

1. İlk Derece Mahkemeleri............................................................................................ 344

2. Üst Derece Mahkemesi: Yargıtay............................................................................... 344

C. İdarî Yargı...................................................................................................................... 345

1. İlk Derece Mahkemeleri............................................................................................ 345

2. Üst Derece Mahkemeleri........................................................................................... 345

D. Askerî Ceza Yargısı...................................................................................................... 347

1. İlk Derece Mahkemeleri............................................................................................ 347

2. Üst Derece Mahkemesi: Askerî Yargıtay.................................................................... 348

E. Askerî İdarî Yargı: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi.................................................... 348

F. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi.............................................................. 348

II. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler.......................................................................... 349

A. Hakimlerin Bağımsızlığı İlkesi........................................................................................ 350

B. Hâkimlik Teminatı......................................................................................................... 351

C. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu......................................... 353

 

 


(c) Kemal Gözler. www.anayasa.gen.tr/yargi.htm