TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s.203-260'tan
ve Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2004, s.98-149'dan alınmıştır(www.anayasa.gen.tr/thh.htm (15 Mayıs 2004).


Not: Bazı Başlıkların altında açıklama yoktur. Bunlar için yukarıdaki kitapların aslına aslına bakınız.

Burasını stıklayınız.