Bu sayfa http://www.kemalgozler.com/pomaks-draganova.htm adresine taşınmıştır. 15.5.2010. K. Gözler