Duyuru: 19 Mart 2009

 

Kemal Gözler'in kitaplarının bazılarının tam metni, bazılarının ise bazı bölümleri PDF formatında internette yayınlandı.

Kitapların PDF versiyonları, gerçek kağıt kitapların bire bire görünümüdür. Sayfa numaraları aynıdır. Dolayısıyla, PDF versiyonuna bakarak kağıt kitaptaki sayfa numarasına atıf yapılabilir. Bu ihtimalde, kitaba atıf yaparken, kağıt nüsha için gereken bibliyografik bilgileri verdikten sonra parantez içinde kitabın internet adresinin (örneğin:  wwww.anayasa.gen.tr/catisma.pdf) verilmesi uygun olur. 

 

I. Tam metinleri PDF formatında yayınlananlar

1. Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.). [Texte integral / Tam Metin]  

2. Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, 245+III s. [Tam Metin]
Bu kitap, Türk Sosyal Bilimler Derneği 1999 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Birincilik Ödülünü almıştır.

3. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1998, XVI+192 s. [Tam Metin]  

4. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Mart 1999, VIII+303 s; İkinci Baskı, Temmuz 1999, 16+320 s. [Tam Metin]

5. Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, VIII+320 s. [Tam Metin]

6. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  XVI+300 s. [Tam Metin]

7. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  VIII+80 s.  [Tam Metin]  

8. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi,  Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001,  XVI+320 s. [Tam Metin]  

9. Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001,  XVI+120 s. [Tam Metin]

10. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p.[Full Text]

 

 

II. Bazı bölümleri PDF formatında yayınlananlar

1. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1998, XVI+386 s. (Dördüncü Baskı, 2007, 304+XVI s.) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

2. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  XVI+560 s. İkinci Baskı, 2004, XVI, 432 s. Dördüncü Baskı, 2007, XVI+576 s, Beşinci Baskı, 2008, XXXII+656 s [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

3. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001,  XVI+384 s. ObikinciBaskı, 2008, XVI+384 s.  [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

4. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, 2009, 2 Cilt, 3168 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

4. Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Sekizinci Baskı, 2008, XVI+352 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

5. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Altıncı Baskı, 2008,  XVI+840 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

6. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Sekizinci Baskı, 2008, XVI+288 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

7. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Beşinci, 2008, XXIV+352 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler].

8. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2007, XVI+384 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

9. Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, Öğrenci Dostu Serisi, Üçüncü Baskı, 2008,  13,5 x 19,5 cm, 256 s.[Tanıtım ve Bazı Bölümler]

10. Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, Öğrenci Dostu Serisi, İkinci Baskı, 2008,  13,5 x 19,5 cm, 368 s. [Tanıtım]

 

 


(c) Copyright

(c) Kemal Gözler. 1998-2009. Yukarıdaki kitaplara izin almadan link verilebilir. Ancak, yukarıdaki kitaplar çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3 Mart 2004 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50.000 YTL'den 150.000 YTL'ye kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınarak bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.

Yukarıdaki kitapların internet versiyonlarını, kişisel kullanıcılar, ticari olmayan amaçlarla, kendi bilgisayarlarına kopyalayabilirler ve hard disklerinde saklayabilirler.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Yukarıdaki kitaplardan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3 Mart 2004 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50.000 YTL'den 150.000 YTL'ye kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınarak bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

 


Editör: Kemal Gözler
Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Son Güncelleme: 17 Ağustos 2010