TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

1 Temmuz 2007 Tarihli KPSS'de (Kamu Yönetimi) Hatalı Soru

 

Prof. Dr. Kemal Gözler

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

 

 

Kanımızca 1 Temmuz 2007 Tarihli KPSS'de (Kamu Yönetimi) 39'uncu soru hatalıdır.  Önce sorunun kendisini görelim; sonra da sorudaki hatayı açıklayalım:

 

39. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nda yer alan, iktidar partisinin mutlak egemenliğinin ön-

lenmesine yönelik düzenlemelerden biri değildir?
A) Nispi temsil sistemi
B) Bağımsız bir Anayasa Mahkemesi
C) Cumhuriyet Senatosu adında bir ikinci meclis
D) Temel hak ve özgürlükler
E) Bürokrasinin güçlendirilmesi

 Kaynak: ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS/..

 

ÖSYM’nin yayınladığı cevap anahtarına göre yukarıdaki sorunun doğru cevabı, yani işaretlenmesi gereken şık, E şıkkıdır. Gerçekten de B şıkkındaki ifade yanlıştır. Ancak sorunun A şıkkı dikkate alındığında soru maddesinin kaleme alınmasında hata vardır. Çünkü nispi temsil sistemi 1961 Anayasası tarafından değil, 25 Mayıs 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu tarafından öngörülmüştür. Oysa soruda dikkat edileceği üzere "Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nda yer alan... düzenlemelerden biri değildir?" diye sorulmaktadır. Nispi temsil sistemi de 1961 Anayasasında yer alan bir düzenleme değildir.
 

 

 


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Konuluş Tarihi: 25 Ekim 2007