TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

4 Kasım 2006 tarihli Kaymakam Adaylığı Sınavında Hatalı Sorular

 

4 Kasım 2006 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavının 68’nci sorusu kanımızca hatalıdır. Önce soru metnini verilim sonra sebebini açıklayalım:

 

68. İdarenin bütünlüğü ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

A) İdare hukukunda benimsenen temel kavram ve

ilkelerden biri olmakla birlikte Anayasa’da açıkça

yer verilmemiştir.

B) Yerinden yönetim ilkesinin benimsenmesi idarenin

bütünlüğü ilkesinin uygulanmasını olanaksız

kılmaz.

C) Yerel yönetimler üzerinde merkezi idarenin idari

vesayet denetiminin sınırlandırılması, bu ilkeyle

bağdaşmaz.

D) Yasama ve yargı yetkilerine sahip olmadıkları

sürece yerel yönetimlerin yetkilerinin büyük ölçüde

artırılması bu ilke ile kendiliğinden çelişmez.

E) Bu ilke, yerinden yönetim ilkesine nazaran merkezden

yönetim ilkesine öncelik verilmesini gerektirmez.

Kaynak: ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KAYMAKAMLIK/kaymakamlik2006alanbilgisi.pdf

 

Cevap anahtarına göre A şıkkı işaretlenmesi gereken şıktır.  ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KAYMAKAMLIK/kaymakamlik2006cevapanah.pdf Gerçekten de A şıkkındaki ifade yanlıştır. Çünkü idarenin bütünlüğü ilkesi Anayasa, m.123/1’de öngörülmüştür.

 

Ancak sorudaki C şıkkındaki ifadenin (

C) Yerel yönetimler üzerinde merkezi idarenin idari

vesayet denetiminin sınırlandırılması, bu ilkeyle

bağdaşmaz.)

 de yanlış olduğu ve dolayısıyla işaretlenebileceği söylenebilir. Şöyle: İdari vesayet denetimi, zaten kanunla öngörülmesi gereken sınırlı ve istisnai bir yetkidir. Dolayısıyla kanun değişikliği ile bu yetkinin sınırlandırılmasının idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olacağı söylemez. Vesayet yetkisinin tümüyle ortadan kaldırılması idarenin bütünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz. Ama sınırlanması bağdaşır. Çünkü bu durumda bir nicelik sorunu vardır. Kanımızca bu sorudaki C şıkkı da yanlıştır ve dolayısıyla işaretlenebilir. Bu durumda ise bu soruda iki tane yanlış şık ortaya çıkar. Dolayısıyla bu soru hatalı bir soru haline gelir.   

 

 

Nitekim, 30 Eylül 2007 tarihli Kaymakam Adaylığı Sınavında sorulan 33'üncü sorunun B şıkkında yukarıdaki ifade 

"B) Yerel yönetimler üzerinde merkezi idarenin idari

vesayet denetiminin sınırlandırılması bu ilkeyle

bağdaşmaz."

aynen yer almış ve bu ifade cevap anahtarına göre yanlış bir ifadedir. İlkönce sorunun kendisini görelim:

 

33. İdarenin bütünlüğü ilkesine ilişkin aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yerinden yönetim ilkesinin benimsenmiş olması

bu ilkenin uygulanmasını olanaksız kılmaz.

B) Yerel yönetimler üzerinde merkezi idarenin idari

vesayet denetiminin sınırlandırılması bu ilkeyle

bağdaşmaz.

C) Yerel yönetimlerin idari fonksiyon içinde kalan

yetkilerinin çok büyük ölçüde arttırılması bu

ilkeyle çelişmez.

D) Bu ilke, yerinden yönetim ilkesine nazaran merkezden

yönetim ilkesine öncelik verilmesini

gerektirmez.

E) Bu ilkeye rağmen yerel yönetimlerce sağlanması

gereken mahalli müşterek ihtiyaçların yerine

getirilmemesinin hukuksal sorumluluğu merkezi

idareye yüklenmez.

 

 

Dikkat edileceği gibi 2006 yılı Kaymakamlık Sınavının 68'nci sorusuyla, 2007 yılının Kaymakamlık Sınavının 33'üncü sorusu soru metinleri ve sorularda yer alan dört şık itibarıyla noktası virgülüne aynıdır. ÖSYM'nin aynı soruyu iki yıl üst üste sorması eleştiriye açıktır. Üstelik aynı ifade 2006'da doğru kabul edilirken, 2007'de yanlış olarak kabul edilmiştir. 2007'deki soru doğrudur. 2006'daki soru ise hatalıdır.

 

Şimdi iki soruyu yan yana verelim:

 

 

NOT: 2006 yılı Kaymakam Adaylığı sınavının 68'inci sorusu ile 2007 yılı Kaymakam Adaylığı sınavının 33 sorusu arasındaki benzerlik ve doğru cevaplardaki çelişki konusunda dikkatimi çeken sayın Erman Aydın'a çok teşekkür ederim. Kemal Gözler.

 

 


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Konuluş Tarihi: 5 Ekim 2007