Bu sayfa http://www.idare.gen.tr/ihdersleri.htm  adresine taşınmıştır. K. Gözler / 18.11.2006