Doç. Dr. Şeref  İBA’nın,   
Ankara-Turhan Kitabevi Yayınlarından 
“Anayasa ve Siyasal Kurumlar”
adlı yeni bir kitabı  çıktı.

Anayasa ve Siyasal Kurumlar (100 Soruda), anayasa ve siyasal kurumlarla ilgili güncel soru ve cevaplara yer veren, sadece genel okuyucu kitlesine yönelen özgün bir çalışmadır. Kitapta anayasa hukuku ve siyasal kurumlarla ilgili klasik tüm konulara ana çizgileriyle yer verilmekte ve anayasa hukuku “kuramsal” ve “kurumsal” açıdan ele alınmaktadır. Kuramsal Anayasa Hukuku başlığı altında; “anayasal terimler, kavramlar ve ayrımlar”, “siyaset”, “devlet”, “demokrasi” ve “temel haklar ve özgürlükler” konularına değinilmekte; Kurumsal Anayasa Hukuku kısmında ise; “yasama kurumları”, “Anayasa Mahkemesi” ve “yürütme kurumları” değerlendirilmektedir.  

 Kitapta soru-cevap yönteminin kullanılması hem okuyucuyu yoğun teorik tartışmalardan kurtararak aradığı bilgiye kısa sürede ulaşmasını sağlamakta hem de okurun konu taraması yapmasını kolaylaştırmaktadır. Eserde ayrıca son dönemlerde gündemde  yer bulan “derin devlet”, “anayasal vatandaşlık”, “kamusal alan” “küreselleşme”, “sivil itaatsizlik” ve”direnme hakkı” gibi popüler kavram ve konulara yer verilmesi anayasa hukuku uzmanı olmayan genel okuyucu kitlesi açısından da kitabı özgün hale getirmektedir. Yine uygulamadan bolca örnekler verilmesi ve çeşitli Anayasa Mahkemesi Kararlarına değinilmesi kitabın uygulamacılar açısından da önemini artırmaktadır. Kitabın sonunda 100 soruluk bir pratik çalışma testi bulunmakta, böylelikle hem kitapta yer alan bilgiler pekiştirilmekte hem de mezuniyet sonrası çeşitli yarışma sınavlarına katılacaklar kendilerini deneme imkânına sahip olmaktadırlar.