TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

AVUKATLARIN HAKİMLİK SINAVINDAKİ BAŞARISI: % 4 !

 

26 Nisan 2008 Tarihli Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarını Seçme Sınavına 614 avukat girmiş, ancak bunlardan 25'i sınavı kazanabilmiştir (yani 100 üzerinden 70 ve üstü alabilmişlerdir)! Bu rakamlara göre başarı oranı % 4'tür. 

Bu konuda Adalet Bakanlığının duyurusu ve bir gazete haberi aşağıdadır: 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

D  U  Y  U  R  U

 

  

26 Nisan 2008 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için  adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı yapılmış olup, sınav sonucunda  ekli listede belirtilen 25 adayın başarılı olduğu bildirilmiştir.

Adaylardan istenen evrakların tamamlanması amacıyla ve mülakatta başarılı olmaları halinde   2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca atamalarını takiben  altı ay süre ile Türkiye Adalet Akademisinde meslek öncesi eğitime alınacaklarından  mülakatları 10 Eylül 2008 tarihinde yapılacaktır.

         İlgililere duyurulur.

 

Kaynak: http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2008/haziran/avukatlk_snv_snc08.htm

 

----------------------

 ZAMAN, 10 Haziran 2008, Salı,

Sınavı geçemeyen avukatlar ÖSYM'ye kızgın: Sorular yanlış


Adalet Bakanlığı'nın açtığı hakimlik sınavında başarısız olan avukatlar, faturayı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne kesti. 10 sorunun yanlış olduğunu savunan hukukçular, ÖSYM aleyhine dava açmaya hazırlanıyor.


Avukatlara hakim ve savcı olma yolunu açan sınav, 26 Nisan'da yapıldı. 614 kişinin katıldığı imtihanı sadece 25 hukukçu kazandı. 70 barajını aşamayan adaylar, iki kez ÖSYM'ye başvurmalarına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine konuyu yargıya taşımaya karar veren avukatlar, bilirkişi tayin edilmesini, yanlış soruların tespitini ve yürütmenin durdurulmasını istiyor. İki yıl önceki kaymakamlık sınavını örnek gösteren hukukçular, soruların hatalı olduğu bilirkişi tarafından tespit edilince imtihanın iptal edildiğini hatırlatıyor. Hakimlik sınavında avukatlara yöneltilen ve yanlış olduğu ileri sürülen sorulardan biri Medeni Kanun'la ilgili. 'Soyadıyla ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır?' sorusunun cevabı 'A' şıkkı olarak açıklandı. Ancak doğru gösterilen 'Çocuk, anasının evli olduğu kişinin soyadını taşır' ifadesi, 2006'da kanundan çıkarıldı. Yeni hüküm şöyle: 'Çocuklar, babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile tescil edilir."

ÖSYM'nin 26 Nisan'da yaptığı sınavda Türkçe, medeni hukuk, icra iflastan birer, tarihten beş ve ceza hukuku alanından iki sorunun yanlış olduğu iddia ediliyor. Sınavdan sonra ÖSYM'ye iki kez başvurduklarını söyleyen avukatlar, cevap alamadıklarını savunuyor. Avukatlar, Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açmaya hazırlanıyor. Öncelikle yürütmenin durdurulmasını isteyen avukatlar, soruların hukukçu ve tarihçilerden oluşan bilirkişi heyetinin incelemesini talep edecek. Avukatlar bilirkişi raporuna göre ÖSYM'nin yeniden değerlendirme yapacağını umut ediyor. Yazılı sınavı kazanarak 25. sıradan mülakata girmeye hak kazanan adayın 69 alan, 30 genel kültür sorusuna doğru cevap vererek 70,2 puan aldığını hatırlatan avukatlar, şunları söyledi: "Sınavda 26. olan kişi, 72 alan ve 24 genel kültür sorusunu doğru cevaplayarak 69,6 puan aldı. Bir adet genel kültür sorusunu doğru cevaplayamadığından bu kişi başarısız kabul edildi. Yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmeli." ÖSYM'nin 16 Ekim 2005 tarihinde yaptığı Kaymakam Adaylığı Sınavı'nda da birçok soruda hata yapıldığının bilirkişi tarafından tespit edildiğini belirten avukatlar, Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması yönünde karar verdiğini, ardından işlemin iptal edildiğini hatırlattı.

Mustafa Yüksel - Hasan Çilingir
10 Haziran 2008, Salı
Kaynak:
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=700240

 

Bu sınavda sorulan sorulara ve cevaplara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

6. 26 Nisan 2008 Tarihli Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarını Seçme Sınavı (ÖSYM'ye linktir)

 Diğer 2008 Sınavları    2008 T.C. Adalet Bakanlığı Sınavları    2008 T.C. Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargi Hâkim ve Savcı Adaylarını Seçme Sınavı: Soru ve Yanıtlar 

 

 


 

 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Editör: Kemal Gözler

Email: kgozler[at]hotmail.com

10 Haziran 2008