TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLMAK
İSTEYENLERİN DİKKATİNE:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM USULÜ DEĞİŞTİ!

Artık Üniversiteler, araştırma görevlilerini 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre alabileceklerdir. Söz konusu Yönetmelik metnine http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/?sayfa=yonetmelik ten ulaşabilirsiniz.

Bu Yönetmeliğe göre, çeşitli üniversitelere ait araştırma görevlilisi alım ilanları YÖK'ün web sayfasında "Akademik Kadro İlanları" ( http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/ ) sayfasında yapılmaktadır. Araştırma görevlisi YÖK'ün web sitesindeki "Akademik Kadro İlanları" sayfasını izleyiniz.

Benim üyesi olduğum Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi de, aynı Yönetmelik hükümlerine uygun olarak önümüzdeki aylarda çeşitli anabilimdallarında araştırma görevlisi almayı planlamaktadır. Bu konuda UÜHF web sitesinin ilgili sayfasını ( http://hukuk.uludag.edu.tr/ar-gor-alimi-plani.htm ) ve YÖK'ün "Akademik Kadro İlanları" ( http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/ ) sayfasını takip ediniz.

K. Gözler, 19.9.2008